Quantservice

Partnerskap för underhåll i Amerika

HELHETSANSVAR FÖR UNDERHÅLL

Förbättra driftsäkerhet och produktivitet

Ett partnerskap gällande helhetsansvar för underhållet innebär att vi tar fullt ansvar för alla aspekter av underhållet. Partnerskapet kan också omfatta fullt ansvar för driftstopp, uppgraderingar och/eller modifieringar.

Vi tar ett helhetsgrepp och strävar efter att förbättra säkerheten och servicekulturen, produktiviteten och tillförlitligheten, samtidigt som vi anpassar kostnaderna till kundens egna strategiska planer.


UNDERHÅLL AV NYETABLERADE ANLÄGGNINGAR

Säkerställ en effektiv produktion

När du planerar att bygga en ny anläggning eller expandera en befintlig anläggning kan vi hjälpa dig genom hela processen.

När Quant är involverade redan i ett tidigt skede av projektet har vi möjlighet att garantera säkerhet, tillförlitlighet, tillgänglighet och underhållbarhet.

PARTNERSKAP FÖR UTFÖRANDE

AV UNDERHÅLL

Samarbeta med en erfaren leverantör

Ett partnerskap för utförande av underhåll omfattar alla typer av underhållsaktiviteter vid en anläggning, inklusive mekaniskt underhåll, elunderhåll, automatiseringsunderhåll samt anläggningsunderhåll.

Vi tar ansvar för att utföra underhållsaktiviteter i enlighet med kundens underhållsstyrning, tillförlitlighetsteknik och planering.

SAGT AV VÅRA KUNDER

Global tillverkare av vitvaror i USA

”Quant visar ägarskap, ansvarstagande och verkligt engagemang för att lösa problem. De gör det lilla extra, eftersom de försöker förstå vad vi vill uppnå och de tar fram idéer för att få det att hända. Det är det som är så fantastiskt med Quants partnerskap och ledarskap. Ansvarstagande och ett engagemang för problemlösning är en del av deras DNA, deras kultur.”

Vice President för en global tillverkare av vitvaror

Några av de industrier vi arbetar inom

Livsmedelsindustrin

Kunden, en väletablerad livsmedelsaktör som äger en kedja av industribagerier, behövde professionalisera underhållsverksamheten för att öka produktiviteten i ett av sina bagerier.

Gruvindustrin

Kunden, ett internationellt företag inom gruvindustrin som äger flera gruvor världen över, behövde uppnå en konkurrenskraftig kostnad per ton producerad koppar genom att förbättra effektiviteten i hela sin värdekedja.

Pappersindustrin

År 2022 ingick Arauco, en av de största tillverkarna av skogsprodukter i Sydamerika, ett partnerskap med Quant. Huvudmålen under mobiliseringsfasen var noll olyckor, inga produktionsförluster samt att åtminstone 80-85 procent av de anställda skulle gå över till Quant.


Läs mer om Quant Smart Maintenance

Ett underhållspartnerskap med Quant möjliggör en strukturerad resa mot förbättrat underhåll och digitalisering.

Regionala kontakter

Patricio Ibarra Gómez

Regional Manager

Phone:
+56 227 544 230

Send an email

Ricardo Perroni

Business Development Manager Brazil

Phone:
+55 11 94279 2545

Send an email

José Miguel Bravo

Business Development Manager for the Mining Industry, Chile

Phone:
+56 979 775 580

Send an email

Katty Schuler

Business Development Manager for Other Industries, Chile

Phone:
+56 994 023 604

Send an email

Rolando Pinto

Business Development Manager Peru

Phone:
+51 991 383 875

Send an email

Greg Padesky

Business Development Manager US & Mexico

Phone:
+1 540 240 1249

Send an email

André Faria

Operations Manager Brazil

Send an email

Mario Quiroz

Operations Manager Chile

Send an email