Quantservice

Våra tjänster inom industriellt underhåll

Letar du efter unika lösningar

inom industriellt underhåll?

Quant är en ledande aktör på den globala marknaden för industriella underhållstjänster och arbetar inom ett flertal industrier. Vi erbjuder skräddarsydda partnerskap med fokus på delad risk och avkastning, gemensamma mål och affärsfördelar kopplade till varje kunds unika situation.


Vårt erbjudande

Våra partnerskap är skräddarsydda för att passa varje unik kundsituation. Vi har partnerskap för nyetableringsprojekt, utförande av underhåll, eller när du vill ha en partner som tar fullt ansvar för alla aspekter av ditt underhåll.

Dessutom erbjuder vi skräddarsydda tjänster såsom förvaltning av tillgångar och underhåll, ingenjörs- och projekttjänster, hantering av produktionsstopp etc.

Situationer där vi

kan hjälpa till

Oavsett om ni behöver en underhållspartner för ett nyetableringsprojekt, om ni är i behov av att förändra och optimera er underhållsverksamhet, eller om underhåll inte är er kärnverksamhet är Quant ert bästa val.

Vi ger stöd i alla faser; Vid etablering, förändring och vid driften av underhållsverksamheten.

Smart underhåll

Kärnan i vårt erbjudande är att förbättra säkerheten, och att skapa en organisation som driver ständiga förbättringar av anläggningens prestanda på ett kostnadseffektivt sätt. Vi ser underhåll som värdeskapande istället för en kostnad och hjälper våra kunder att driva denna förändring.

Genom ett partnerskap med Quant hjälper vi dig på din resa mot smart underhåll.


Jämför och förbättra ert underhåll

I över 30 år har vi samlat på oss erfarenheter och kunskap om underhåll genom cirka 1 000 förstudier utförda över hela världen, främst inom pappers- och tillverkningsindustrin, metall och gruvdrift, olja och gas samt livsmedelsindustrin. Är du intresserad av att jämföra din underhållsprestanda med andra företag i din bransch?

Fyll i information om er nuvarande underhållssituation så tar vi fram en jämförelse helt kostnadsfritt. Om du hellre vill bli kontaktad av oss bokar vi gärna ett digitalt möte om hur ni kan förbättra er underhållsverksamhet.


Några av de industrier vi arbetar inom

Pappersindustrin

År 2022 ingick Arauco, en av de största tillverkarna av skogsprodukter i Sydamerika, ett partnerskap med Quant. Huvudmålen under mobiliseringsfasen var noll olyckor, inga produktionsförluster samt att åtminstone 80-85 procent av de anställda skulle gå över till Quant.

Gruvindustrin

Kunden, ett internationellt företag inom gruvindustrin som äger flera gruvor världen över, behövde uppnå en konkurrenskraftig kostnad per ton producerad koppar genom att förbättra effektiviteten i hela sin värdekedja.

Metall

Vill du veta mer om vad vi har gjort för våra kunder som arbetar inom metallindustrin? Vi har lång erfarenhet av att samarbeta med metallföretag. Kontakta oss så diskuterar vi gärna hur vi kan hjälpa dig!

Kemikalier & petrokemikalier

Kunden, en multinationell tillverkare av smörjolja och smörjfett för industri och fordon, ingick ett partnerskap med Quant med målet att uppnå noll olyckor, förbättrad tillgänglighet för produktionslinjerna för fyllning och smörjning, samt minskade totala produktionskostnader för anläggningen.

Livsmedelsindustrin

Kunden, en väletablerad livsmedelsaktör som äger en kedja av industribagerier i Norden, behövde professionalisera underhållsverksamheten för att öka produktiviteten i ett av sina bagerier.


Tillverkningsindustrin

Kunden, en tillverkare av energidistributionslösningar med fem stora industrianläggningar i Europa, behövde förbättra underhållsverksamheten för att stödja omvandlingen till en världsledande verksamhet. Kundens ambition var att förbättra produktionen samt kostnadsförhållandena för alla sina anläggningar.

Säkerhet och hållbarhet i centrum

Vi är dedikerade till att leverera våra tjänster på ett ansvarfullt och säkert sätt, allt för att undvika skador eller negativ inverkan för våra anställda, kunder, leverantörer, lokalsamhälle eller miljö. Vårt mål är noll skador och att bli och förbli bäst i klassen.

Är du nyfiken på vad
vi kan göra för dig?

Med vårt stora nätverk och gedigna erfarenhet kan vi hjälpa kunder inom många olika industrier och på olika platser runtom i världen.