Quantservice

Förbättrad wrench time för en kund inom gruvindustrin

Utmaning

Låg Overall Craft

Effectiveness (OCE)

Kunden, ett internationellt företag inom gruvindustrin som äger flera gruvor världen över, behövde uppnå en konkurrenskraftig kostnad per ton producerad koppar, vilket innebar förbättrad effektivitet i hela värdekedjan. När Quant tilldelades ett nytt förlängt kontrakt för underhåll av en del av gruvan var den totala effektiviteten (OCE) låg, med en wrench time (värdeskapande underhållstid) på cirka 43 procent. Detta är över branschgenomsnittet på 35 procent, men långt ifrån kundens förväntningar på en genomsnittlig wrench time på över 50 procent för underhållstjänster.

Uppnådda resultat

Högre tillgänglighet

av utrustning

Quant och kunden har uppnått de överenskomna målen för effektivitetsförbättringar under en fyraårsperiod. Wrench time förbättrades från 43 procent till 49 procent. Detta ger högre tillgänglighet av utrustning vilket i sin tur stöder ytterligare produktivitetsförbättringar och kumulativa tidsbesparingar motsvarande 98.000 arbetstimmar under fyra år.

Läs hela caset!

Vill du ha mer

information?

Få alla detaljer om detta case, vår lösning och hur resultaten uppnåddes genom att ladda ner den fullständiga versionen nedan.

Är du nyfiken på vad
vi kan göra för dig?

Med vårt stora nätverk och gedigna erfarenhet kan vi hjälpa kunder inom många olika industrier och på olika platser runtom i världen.