Quantservice

Säkerhet – vårt självklara val

Säkerheten först!

På Quant är säkerheten viktigast. Vi har utvecklat omfattande processer och rutiner kring säkerhetsarbetet som ständigt analyseras och förbättras. Detta stärker vår säkerhetskultur ytterligare samt minskar risker för arbetsrelaterade olycksfall.

Vår dagliga verksamhet utgår alltid ifrån ett säkerhetsperspektiv. Vi på Quant tror att alla olyckor och skador går att förhindra. Säkerhet är den viktigaste hörnstenen för utvecklingen av vår verksamhet.

Ökad säkerhet med våra digitala verktyg

Vi arbetar aktivt med att öka säkerheten på våra anläggningar. En del av det arbetet är utvecklingen av våra digitala verktyg i allmänhet och quantShield© i synnerhet, vilket är det verktyg vi använder för att främja säkerhet och hållbarhet.

quantShield© förstärker säkerhetskulturen genom att ge omedelbar information om säkerhetsrisker samt underlätta ständiga förbättringar och informationsdelning. Detta bidrar till ökad transparens och förenklad möjlighet till uppföljning för våra kunder.15 år utan Lost Time

Incidents

Metsä Wood Punkaharju: Säkerhet på en ny nivå

5000 dagar utan Lost Time Incidents


Vår säkerhetskultur

Vi är dedikerade att leverera våra tjänster på ett ansvarfullt och säkert sätt, allt för att undvika skador eller negativ inverkan för våra anställda, kunder, leverantörer, lokalsamhälle eller miljö.

Huvudregeln för vår säkerhetskultur är att vi arbetar efter Quant Life Saving Rules, vilket ökar vår medvetenhet rörande säkerhetsfrågor. Vi analyserar och drar lärdom från alla säkerhetsrelaterade aktiviteter och använder denna kunskap i vårt förebyggande säkerhetsarbete. En annan viktig faktor är att leva våra värderingar, vilket genomsyrar hela vår organisation.


Trivsel och välmående på arbetet

Våra medarbetare är vår mest värdefulla tillgång och kärnan i vår verksamhet. Deras kunskaper och expertis är avgörande för att vi ska kunna stötta våra kunder och bygga framgångsrika partnerskap. Därför är våra medarbetares välmående högsta prioritet för oss på Quant.

Vi lyssnar på våra medarbetare genom medarbetarundersökningar och strävar efter att de ska må bra och vara säkra på arbetet genom att upprätthålla högsta möjliga standard inom säkerhet. Genom att bygga en stark företagskultur med gemensamma värderingar, mål, attityder och arbetsmetoder skapar vi en lagkänsla och gör det möjligt för våra medarbetare att arbeta inom olika funktioner och regioner.