Säkerhet – vår högsta prioritet

Säkerheten kommer först!

På Quant är säkerheten viktigast. Vi har utvecklat omfattande processer och rutiner kring säkerhetsarbetet som ständigt analyseras och förbättras. Det stärker vår säkerhetskultur och förbereder oss för framtiden samt minskar risker för arbetsrelaterade olycksfall.

Vår verksamhet är alltid integrerad med hänsyn för säkerheten. Alla vi på Quant tror att olyckor och skador går att förhindra. Säkerhet är vår viktigaste hörnsten för utvecklingen av vår verksamhet.

Ökad säkerhet med våra digitala verktyg

Vi arbetar aktivt med att öka säkerheten på våra anläggningar. En del av det arbetet är i synnerhet våra digitala verktyg, som Quantshield©, ett verktyg vi använder för att främja säkerheten och hållbarheten.

Quantshield© förstärker vår säkerhetskultur. Den ger oss snabb information om risker och skador på ett lättöverskådligt sätt som förbättrar vår prestation och transparensen för våra kunder.15 år utan utan minskad produktion eller olyckor

Metsä trä Punkaharju – Säkerhet på en ny nivå

5000 dagar utan minskad produktion eller olyckor


Vår säkerhetskultur

Vi är dedikerade att leverera våra tjänster på ett ansvarfullt och säkert sätt, allt för att undvika skador eller negativ inverkan för våra anställda, kunder, leverantörer, lokalsamhälle eller miljö.

Huvudregeln för vår säkerhetskultur är att vi arbetar efter Quant life saving rules, det ökar vår medvetenhet och beteende kring säkerhetsfrågor. Vi analyserar och lär oss hela tiden om säkerhetsförbättringar, som vi sedan använder i den dagliga verksamheten. Detta arbete pågår dagligen och genomförs genom hela organisationen.


Hälsofrämjande arbetsmiljö

Våra anställda är vår mest värdefulla tillgång och är ryggraden i vår verksamhet. Deras kunskaper och expertis är avgörande för vår leverans och samarbeten. Välmående hos våra medarbetare är högsta prioritet för oss på Quant.

Vi lyssnar på våra anställda genom medarbetarundersökningar, vi strävar efter att våra anställda är mår bra och är säkra på arbetet. Genom att bygga en stark företagskultur med delade värden, mål, attityder och arbetsmetoder, skapar vi en lagkänsla som gör det lätt för våra anställda att arbeta inom olika funktioner och regioner.