kunnossapidon prosessit Quant

Referenser

Referenser

Partnerskap för framgång

För över 30 år sedan uppfann vi vår metod för hantering och genomförande av underhåll. Sedan dess har vi arbetat hårt med många kunder i många branscher, på ledningsnivå och på verkstadsgolvet, för att hjälpa dem att förverkliga sin fulla potential inom underhåll och skapa långsiktig affärsnytta.

Här hittar du ett utval av referenser från våra kunder världen över samt exempel på det arbete vi gör inom olika branscher.

Massa- och pappersindustrin

I årtionden har vi varit en av den mest betrodda samarbetspartnern inom underhåll för massa- och papperstillverkare världen över. Vi ansvarar fullt ut för underhållet av många produktionslinjer, bland annat på några av världens mest framgångsrika och största pappersbruk. Vi har möjlighet att utveckla och implementera vår underhållsmetodik på hela anläggningen så att både kapital och driftskostnader optimeras, vilket skapar långsiktigt hållbara resultat att vara stolta över.

Gruv- och mineralindustrin

Vi förstår de unika underhålls- och affärsutmaningarna inom gruv- och mineralindustrin. Tuffa miljöer och ett kompromisslöst fokus på säkerhet, driftsäkerhet och effektivitet gör att underhållsrutiner i världsklass är avgörande. Vi har många års erfarenhet av att arbeta för några av de ledande företagen i branschen och kan visa att vi kan skapa betydande, varaktiga mervärden i både nya och befintliga anläggningar.

Metallindustrin

Vi har lång erfarenhet av partnerskap gällande underhåll inom metallindustrin – främst inom aluminium- och kopparsmältverk, järn- och stålverk och nickelraffinaderier. Vårt fokus ligger normalt på att förbättra avkastningen på sysselsatt kapital (ROCE), där det viktigaste är att öka tillgängligheten och minska kostnaderna.

Kemi – och petrokemiindustrin

Vi är en pålitlig global tjänsteleverantör till kemi- och petrokemiindustrin. Vi har anlitats som partner inom industriellt underhåll av fler än 40 fabriker under de senaste två decennierna, både inom nyetablerade och befintliga projekt. Våra processer, verktyg och resurser är anpassade för att möta branschens unika behov.

Tillverkningsindustrin

Vi erbjuder outsourcing av underhåll för ett brett spektrum av företag inom tillverkningsindustrin, där varje linje och produkt, ständiga produktionsökningar och -minskningar samt omställningar kräver särskild uppmärksamhet från motiverade, snabba och flexibla proffs.

Livsmedelindustrin

Vi erbjuder ett komplett utbud av underhållstjänster som hjälper beslutsfattare inom livsmedelsindustrin att minska energiförbrukningen och spillet samt hantera utrustning och processer mer effektivt.

Bensinstationer

I flera länder har vi en organisation för att hantera totalunderhållet av faciliteter och teknisk utrustning för rikstäckande nätverk av bensinstationer. Vårt centrala callcenter tar emot alla serviceärenden från bensinstationernas personal och tilldelar dem till närmaste underhållsteam för omedelbar åtgärd, när och var som helst.

Olje- och gasindustrin

Som erfaren leverantör till olje- och gasindustrin, och genom att ständigt utveckla de tjänster vi erbjuder anläggningar både uppströms och nedströms, har vi en unik position för att möta branschens ständigt föränderliga krav.

Våra processer, verktyg och resurser är anpassade för att uppfylla branschens specifika behov och har visat sig skapa påtagliga värden för kunder över hela världen.

Allmännyttiga tjänster

Förutom att tillhandahålla underhållstjänster för många allmännyttiga företag, bland annat kraftverk för konventionell och förnybar energi, gör vår avancerade kunskap om automation, instrumentering och styrsystem att vi kan gå bortom det rena underhållet och ta ett helhetsansvar för driften av anläggningar.

Referenser

Bättre tillgänglighet med
lägre underhållskostnader
Vår kund, som tillverkar kondensatorer, brytare och komponenter, var i behov av att förbättra anläggningens tillgäglighet och minska underhållskostnaden, samt att förbättra sitt förebyggande underhåll.
Läs mer
Ständiga förbättringar i
produktivitet, kostnadseffektivitet
och tillgänglighet
En av världens största producenter av nickel och palladium tillika en ledande producent av platina och koppar behövde minska kostnaderna samt öka maskinernas tillgänglighet.
Läs mer
Användning av Quants
verktyg för att nå
underhållets fulla potential
En tillverkare av kartong från återvunna fibrer för mat, konditoriprodukter, farmaceutiska produkter och grafiska applikationer. Bruket har ca 200 anställda och produktionskapaciteten är 170 000 ton per år.

Kundens mål: Värdeökning på 12,2 M€ över 5 år (5,4 M€ I kostnadseffektivitet och 6,8 M€ i OEE)
Läs mer
Omedelbar minskning
av driftstopp
Vår kund, ett multinationellt företag inom olja & gas, valde Quant tack vare överlägsenheten inom säkerhet.

Vår lösning resulterade i att tiden för driftstopp minskade samtidigt som effektiviteten och maskinernas livslängd ökade.
Läs mer
Ökad OEE och
tillgänglighet
En stor aktör inom livsmedelsindustrin i Sydeuropa hade problem med för höga underhållskostnader och låg OEE.
Läs mer

Referenser