En pålitlig partner för industriellt underhåll

Partnerskap för

framgång

För över 30 år sedan uppfann vi vår metod för hantering och genomförande av underhåll. Sedan dess har vi arbetat framgångsrikt med många kunder i många industrier, på ledningsnivå och på verkstadsgolvet, för att hjälpa dem att förverkliga sin fulla potential inom underhåll och att skapa långsiktig affärsnytta.

Här hittar du ett urval av referenser från våra kunder världen över samt exempel på det arbete som vi gör inom olika industrier.

.

Referenser

Ökad tillgänglighet och optimerade kostnader

Vår kund, som tillverkar kondensatorer, brytare och komponenter, var i behov av att förbättra anläggningens tillgäglighet och minska underhållskostnaden, samt att förbättra sitt förebyggande underhåll.

Referenser

Ökad produktivitet och
kostnadseffektivitet

En av världens största producenter av nickel och palladium, tillika en ledande producent av platina och koppar, behövde minska kostnaderna samt öka maskinernas tillgänglighet.

Referenser

Användning av Quants verktyg för att nå underhållets fulla potential

Vår kund är en tillverkare av kartong från återvunna fibrer för mat, konditoriprodukter, farmaceutiska produkter och grafiska applikationer. Bruket har cirka 200 anställda.

Referenser

Omedelbar minskning
av driftstopp

Kunden är ett multinationellt företag inom olja och gas. De har en produktionskapacitet på 14 miljoner liter smörjolja per månad samt 450 ton fett.

Referenser

Ökad OEE och
tillgänglighet

Kunden är en stor aktör inom livsmedelsindustrin i Sydeuropa och världsledande inom bageri- och konditoriprodukter. Kunden hade för höga underhållskostnader och låg OEE.

Är du nyfiken på vad
vi kan göra för dig?

Med vårt stora nätverk och gedigna erfarenhet kan vi hjälpa kunder inom många olika industrier och på olika platser runtom i världen.