Quantservice

En pålitlig partner för industriellt underhåll

Framgång genom

partnerskap

För över 30 år sedan utvecklade vi våra processer för utveckling och utförande av underhåll. Sedan dess har vi arbetat framgångsrikt med många kunder i olika industrier, på ledningsnivå och på verkstadsgolvet, för att hjälpa dem att förverkliga underhållets fulla potential och uppnå långsiktiga affärsfördelar.

Här hittar du ett urval av referenser från våra kunder runtom i världen samt exempel på det arbete vi utför inom olika industrier.

Gruvindustrin

Förbättrad wrench time för

en kund inom gruvindustrin

Kunden, ett internationellt företag inom gruvindustrin som äger flera gruvor världen över, behövde uppnå en konkurrenskraftig kostnad per ton producerad koppar, vilket innebar förbättrad effektivitet i hela värdekedjan.

Livsmedelsindustrin

Förbättrad OEE för

internationellt bageri

Kunden, ett väletablerat företag inom livsmedelsindustrin som äger en kedja av industribagerier i Norden, behövde professionalisera underhållsverksamheten för att öka produktiviteten i ett av sina bagerier.

Tillverkningsindustrin

Betydande mervärde för tillverkare

av lösningar för kraftdistribution

Kunden, en tillverkare av kraftdistributionslösningar med fem stora industrianläggningar i Europa, behövde förbättra underhållsverksamheten för att stödja omvandlingen till en världsledande verksamhet. Ambitionen var att förbättra såväl produktion som kostnadsförhållanden för samtliga anläggningar.

Kemikalier & petrokemikalier

Noll olyckor under

26 år av partnerskap

Kunden är en multinationell producent av smörjolja och smörjfett för industri och fordonsindustri. De primära kundmålen för underhållet var noll olyckor, förbättrad tillgänglighet för produktionslinjerna för fyllning och smörjning, samt minskade totala produktionskostnader för anläggningen.

Livsmedelsindustrin

Ökad effektivitet för ledande

aktör inom livsmedelsindustrin

Vår kund Lantmännen Cerealia är en del av Lantmännen Group, vilket är Nordens ledande aktör inom livsmedelsindustrin. När samarbetet med Quant startade var kundens huvudsakliga mål ökad säkerhet, ökad teknisk tillgänglighet i produktionslinjerna, ökad effektivitet i den dagliga verksamheten, förbättring av Overall Equipment Effectiveness (OEE) samt minskade materialkostnader.

Pappersindustrin

Lyckad mobilisering för en

stor tillverkare av skogsprodukter

År 2022 ingick Arauco, en av de största tillverkarna av skogsprodukter i Sydamerika, ett partnerskap med Quant gällande helhetsansvar för underhåll. Huvudmålen under mobiliseringsfasen var noll olyckor, inga produktionsförluster samt att åtminstone 80-85 procent av de anställda skulle gå över till Quant för att säkerställa att viktig teknisk kunskap och kompetens inte försvann under processen.

Är du nyfiken på vad
vi kan göra för dig?

Med vårt stora nätverk och gedigna erfarenhet kan vi hjälpa kunder inom många olika industrier och på olika platser runtom i världen.