Quantservice

Helhetsansvar för underhåll

Samarbeta med en erfaren underhållspartner

I denna typ av partnerskap tar vi ett helhetsansvar för alla aspekter av underhållet, från ledning och organisation av underhållsarbetet till planering och utförande av avhjälpande och förebyggande åtgärder, samt tillståndsbaserat underhåll, kostnadsoptimering och förbättrad produktivitet.

Samarbetet kan även innefatta ett helhetsansvar för underhållssstopp, uppgraderingar och modifieringar.

Vikten av ett väl fungerande underhåll

Vi tar ett helhetsgrepp och åtar oss att förbättra säkerhets- och servicekulturen, produktiviteten och driftsäkerhet, samtidigt som vi anpassar kostnaderna till kundens strategiska plan.

Vi levererar vanligtvis våra tjänster genom en lokal organisation som fokuserar på anläggningens unika behov och krav. Denna stöttas av Quants globala expertiscenter, varifrån olika typer av expertis kan kallas in för att lösa tekniska utmaningar eller stötta långsiktiga förändringsprojekt för att förverkliga den fulla potentialen av underhåll.

Detta arbetssätt säkerställer att vi kan leverera det våra kunder behöver när de behöver det, samtidigt som de kan fokusera på sin kärnverksamhet.


Fördelar med partnerskap med oss

Förbättring av anläggningens prestanda

Förbättra utrustningens totala effektivitet (OEE) och den tekniska tillgängligheten genom Quants strategi för smart underhåll. ​

Servicekultur

Omvandla din underhållsorganisation till en kundcentrerad enhet där underhåll hanteras som ett företag av professionella och passionerade medarbetare.

Säkerhet

Låt säkerheten vara förstahandsvalet i din underhållsorgani-sation med stöd av ett globalt nätverk av experter samt digitala lösningar.

Tillförlitlighet

Säkerställ anläggningens tillförlitlighet och förbättra medeltiden mellan fel (MTBF) samt andra nyckeltal systematiskt genom att implementera en tillförlitlighetscentrerad underhållsmetod.

Digitalisering & teknik

Dra nytta av Quants globala erfarenhet gällande teknik och digitala lösningar när du utvecklar ditt underhåll.

Optimering av kostnader

Använd en unik underhållsstrategi för anläggningen och anpassa den totala underhållskostnaden till producerade enheter för att säkerställa att underhållsbudgeten spenderas där den gör störst skillnad.

Förlängd livslängd

Utveckla en hållbar underhållsstrategi för att förlänga utrustningens livslängd och optimera den totala ägandekostnaden (TCO).

Utförande av underhåll

Förbättra effektiviteten genom att utnyttja beprövade P&S-processer med integrerade digitala lösningar. ​

Lagerhantering

Dra nytta av skalbarhet, nätverk och beprövade upphandlings- och lagerhanteringsprocesser för att säkerställa optimala lagernivåer och -kostnader.

Trygghet

Ett verkligt partnerskap som löser utmaningar, samt utvecklar, genomför och kontinuerligt förbättrar underhållet på er anläggning.


Så har vi ökat produktiviteten för våra kunder

Ökad tillgänglighet

och underhållsprestanda

Kunden, en producent av kraftdistributionslösningar med fem stora industrianläggningar i Europa, behövde förbättra underhållsverksamheten för att stödja omvandlingen till en världsledande verksamhet, med ambitionen att förbättra produktionen och kostnadsförhållandena för alla sina anläggningar.

Förbättrad OEE för

internationellt bageri

Kunden, en livsmedelsaktör som äger en kedja industribagerier i Norden, behövde professionalisera underhållsverksamheten för att öka produktiviteten i ett särskilt bageri.

Är du nyfiken på vad
vi kan göra för dig?

Med vårt stora nätverk och gedigna erfarenhet kan vi hjälpa kunder inom många olika industrier och på olika platser runtom i världen.