Partnerskap för totalt underhåll

Samarbeta med en erfaren underhållspartner

Ett partnerskap för totalt underhåll innebär att vi tar fullt ansvar för alla aspekter av underhåll, från underhållshantering och utveckling till planering och utförande av alla platsaktiviteter för korrigerande, förebyggande och tillståndsbaserat underhåll, kostnadsanpassning och förbättring av anläggningens prestandard.

Partnerskapet kan också innefatta fullt ansvar för avstängningar, uppgraderingar och / eller modifieringar.

Vikten av ett väl fungerande underhåll

Vi tar ett helhetsgrepp och åtar oss att förbättra säkerhet- och servicekulturen, produktiviteten och tillförlitligheten, samtidigt som vi anpassar kostnaderna till kundens strategiska planer.

Vi levererar normalt våra tjänster genom en organisation med fokus på anläggningarnas unika behov och krav. Det lokala teamet stöds av Quants globala excellenscenter, där olika expertiser kan kallas in för att lösa tekniska utmaningar och/eller stödja långsiktiga transformationsprojekt.

Detta arbetssätt säkerställer att vi kan leverera det våra kunder behöver, när de behöver det, samtidigt som de kan fokusera på sin kärnverksamhet.


Fördelar med partnerskap med oss

Förbättring av anläggningens prestanda

Förbättra den totala utrustningseffektiviteten (OEE) och den tekniska tillgängligheten (TA) genom Quants strategi för smart underhåll. ​

Servicekultur

Omvandla din underhållsorganisation till en kundcentrerad enhet, där underhåll hanteras som ett företag av professionella och passionerade serviceteam och anställda.

Säkerhet

Låt säkerheten vara förstahandsvalet i din underhållsorgani-sation, med stöd av ett globalt nätverk av ämnesexperter och digitala lösningar.

Tillförlitlighet

Säkerställ anläggningens tillförlitlighet och systematiskt förbättra medeltiden mellan fel (MTBF) och andra nyckeltal genom att implementera en tillförlitlighetscentrerad underhållsmetod.

Digitalisering & teknik

Dra nytta av Quants globala kunskap när det gäller teknik och digitala lösningar när du utvecklar ditt underhåll.

Anpassning för kostnader

Använd en unik underhållsstrategi för anläggningen och anpassa den totala underhållskostnaden till producerade enheter för att säkerställa att underhållsbudgeten spenderas där den gör störst skillnad.

Förlängd livslängd

Utveckla en hållbar underhållsstrategi för att förlänga tillgångarnas livslängd och optimera den totala ägandekostnaden (TCO).

Utförande av underhåll

Förbättra din övergripande effektivitet genom att utnyttja beprövade P&S-processer med inbäddade och integrerade digitala lösningar. ​

Hantering av leverans

Utnyttja skala, nätverk och beprövade upphandlings- och lagerhanteringsprocesser för att säkerställa optimala lagernivåer och kostnader.

Trygghet

Ett äkta partnerskap som löser utmaningar, utvecklar, genomför och kontinuerligt förbättrar underhållet på er anläggning.


Läs mer om hur vi har förbättrat produktiviteten för våra kunder

Förbättra teknisk tillgänglighet och prestanda
för underhåll


Kunden, en producent av kraftdistributionslösningar med fem stora industrianläggningar i Europa, behövde förbättra underhållsverksamheten för att stödja omvandlingen till världsledande verksamhet, med ambitionen att förbättra produktionen och kostnadsförhållandena för alla sina anläggningar.


Förbättrad OEE ger betydande värde för ett internationellt bageri


Kunden, en livsmedel- och dryckesinnehavare som äger en kedja av industribagerier i Norden, behövde professionalisera underhållsverksamheten för att öka produktiviteten i ett visst bageri.


Är du nyfiken på vad
vi kan göra för dig?

Med vårt stora nätverk och gedigna erfarenhet kan vi hjälpa kunder inom många olika industrier och på olika platser runtom i världen.