Quantservice

Partnerskap för utförande av underhåll

Tillsammans mot framgång

Ett partnerskap för utförande av underhåll innebär att Quant tar ansvar för att utföra underhållsaktiviteter i enlighet med kundens underhållshantering, tillförlitlighetsteknik och planering. Vi drar nytta av vår globala erfarenhet för att förstärka säkerhets- och servicekulturen samt optimera arbetsplaneringen med målet att kontinuerligt förbättra den totala effektiviteten.
Ett partnerskap för utförande av underhåll omfattar alla typer av underhållsaktiviteter på en anläggning, såsom mekaniskt, elektriskt, automations- och fastighetsunderhåll.

Ett partnerskap för utförande av underhåll genererar värde för våra kunder genom kompetent och professionell underhållspersonal med tydlig förståelse för kundens mål och vår roll i att leverera dem.

Säkerhet och hållbarhet

Vi är fast beslutna att bedriva vår verksamhet och leverera våra tjänster på ett ansvarsfullt och hållbart sätt, för att därmed förhindra att våra anställda, kunder, entreprenörer, samhället eller vår miljö tar skada. Vi har en nollvision för skador och vårt mål är att bli – och förbli – bäst i klassen inom säkerhet och miljöskydd.

Industri- och tillverkningssystem har betydande inverkan på energi- och resursanvändning, likaså när det gäller potentiellt skadliga utsläpp. Hållbar tillverkning innebär ett ökat behov av en strukturerad och välskött underhållsfunktion för att kunna förverkliga och uppnå framtida hållbarhetsvinster.

Vi har över 30 års erfarenhet och har under denna tid utvecklat en gedigen säkerhetskultur och ett stabilt arbetssätt för att hantera hållbarhetsfrågor, fullt integrerade i vårt dagliga arbete med stöd av olika system och verktyg såsom quantShield©.Fördelar med ett partnerskap för utförande av underhåll

Kontroll

Kunden behåller full kontroll över underhållsutvecklingen samtidigt som man drar nytta av externt stöd i utförandet.

Fokus på rätt saker

Inga dolda agendor eller fokus på att sälja arbetstimmar eller extra projekt, utan fullt fokus på förbättringar inom överenskomna budgetramar.

Transparens

Gemensamma mål, processer och resultat ger full insyn i kostnader samt säkerställer att åtaganden uppfylls.

Erfarenhet

En partner med erfarenhet av att förbättra utförandet av underhåll fungerar som en katalysator för förändring och påskyndar transformationen.

Servicekultur

Skickliga, passionerade, professionella och stolta medarbetare möjliggör en verklig servicekultur som bidrar till goda resultat.


Läs mer om partnerskap för utförande av underhåll


Ett modernt underhållssamarbete som alltid syftar till att lyckas tillsammans med vår kund

Förbättrad drifttid för en

kund inom gruvindustrin

Kunden, ett internationellt bluechip-företag inom gruvindustrin och ägare till flera gruvor över hela världen, behövde uppnå en konkurrenskraftig kostnad per ton producerad koppar vilket innebar förbättrad effektivitet i hela värdekedjan.

Effektivare underhåll är

nyckeln till bättre resultat

På en underhållsavdelning ägnas endast 30 till 45 procent av arbetsdagen åt faktiskt och praktiskt underhållsarbete.

Det visar flera olika undersökningar inom tung industri. Med hjälp av en modern process, utvecklad servicekultur och digitala lösningar är det möjligt att förbättra underhållet med 20 till 30 procent.

Är du nyfiken på vad
vi kan göra för dig?

Med vårt stora nätverk och gedigna erfarenhet kan vi hjälpa kunder inom många olika industrier och på olika platser runtom i världen.