Quantservice

Förbättrad OEE skapar betydande värde för internationellt bageri

Utmaning

Behov av att förbättra den tekniska tillgängligheten

Kunden, ett väletablerat företag inom livsmedelsindustrin som äger en kedja av industribagerier i Norden, behövde professionalisera underhållsverksamheten för att öka produktiviteten i ett visst bageri. Den totala utrustningseffektiviteten (OEE) var inte dålig, cirka 85 procent, men produktionskapaciteten var ett problem. Hypotesen var att bättre underhåll, i kombination med andra förbättringar, skulle kunna bidra till ökad OEE genom förbättrad teknisk tillgänglighet. Innovationstakten i underhållsorganisationen var låg och man ansåg att ett parnerskap med en tredje part skulle skapa en sund kund-leverantörsrelation, som skulle stimulera förbättringar och effektiviseringar samt utveckla en servicekultur. Dessutom ville kunden minimera slöseriet med råmaterial för att minska miljöpåverkan och skapa en mer kostnadseffektiv produktion.

Uppnådda resultat

Ökad OEE och

minskade kostnader

OEE förbättrades från 85 procent till 92 procent, vilket uppnåddes genom ett gemensamt samarbete där Quant fokuserade på en förbättring av den tekniska tillgängligheten. Som riktmärke motsvarar de skapade värdena 2,8 gånger den totala underhållskostnaden och mer än 5,3 gånger Quants arvode. Dessutom har underhållskostnaderna minskat med 18 procent samt att spillet i produktionen har minskat, vilket skapar ytterligare värden för kunden.

Läs hela caset!

Vill du ha mer

information?

Få alla detaljer om detta case, vår lösning och hur resultaten uppnåddes genom att ladda ner den fullständiga versionen nedan.

Är du nyfiken på vad
vi kan göra för dig?

Med vårt stora nätverk och gedigna erfarenhet kan vi hjälpa kunder inom många olika industrier och på olika platser runtom i världen.