Quantservice

Nybyggnation eller utbyggnad av anläggningar


För en säker, effektiv

och hållbar anläggning

När man planerar att bygga en ny anläggning eller utöka en befintlig produktionsanläggning kan Quant ge stöd till att definiera, etablera och implementera en toppmodern underhållsorganisation för att säkerställa full effekt av det investerade kapitalet.

Quant stödjer kunden från konstruktion och installation, genom uppstarten och garantiperioden, och slutligen under full kommersiell drift.

En tydlig underhållsstrategi

för en effektiv och hållbar produktion

Företag som siktar på en snabb uppstart av en ny anläggning och därefter kontinuerliga förbättringar samt hållbar produktion behöver en tydlig underhållsstrategi med väldefinierade underhållsmetoder, baserade på erfarenhet, kunskap och integrerade digitala lösningar, för att framgångsrikt driva en ny produktionsanläggning.   

Då Quant involveras tidigt i projektet har vi möjlighet att säkerställa att den nya anläggningen drivs med fokus på säkerhet, tillförlitlighet och tillgänglighet. Detta främjar en hållbar produktion samt optimerade kostnader. Ju tidigare underhållsfunktionen involveras i ett projekt, desto bättre!

Effektivt stöd

från dag ett

Vi utökar gradvis underhållsorganisationen under hela projektet så att alla medarbetare är fullt förberedda när produktionen startar. Vi utvecklar och säkerställer att processer är fullt etablerade och att supportsystemen är igång när de behövs.

Vi deltar i installationsfasen, uppstarten och utvärderingsfasen, vilket ger ett effektivt stöd redan från dag ett. Tack vare att Quant är involverade i projektet från start kan underhållsstrategin utvecklas systematiskt och förbättras baserat på data från testfaser och tidig uppstart.


Design och konceptutveckling

Våra underhållsexperter vet hur man analyserar och tar hänsyn till alla underhållsaspekter under designfasen av en ny anläggning, vilket främjar en säker, underhållsbar, pålitlig och kostnadseffektiv anläggning samt en snabb produktionsstart.

Detta inkluderar hälsa och säkerhet, underhållsprocesser och -system, anställning och utbildning, teknisk innehållshantering, garantihantering samt reservdelshantering. Dessa – och andra – aspekter bör övervägas tidigt i ett projekt för att skapa bra förutsättningar för ett lyckat resultat.

Installation och driftstart 

Under dessa faser av projektet utökar Quant gradvis underhållsorganisationen, tillhandahåller nödvändig utbildning samt deltar aktivt i projektet så att medarbetarna kan bekanta sig med och öva på den faktiska utrustningen. Dessutom är detta en möjlighet att säkerställa att system och processer är korrekt uppsatta samt att skapa den första uppsättningen av PM:s och PdM:s.

Genom att vara förberedda från dag ett kan underhållsorganisationen stötta en snabbare driftsättnings- och produktionsupptrappningsfas, vilket innebär att tiden till full produktion och stabilisering av efterföljande kommersiella produktionsnivåer förkortas, vilket resulterar i optimerad avkastning.

Helhetsansvar för underhåll 

Tillsammans mot framgång! Med hjälp av Quants strategi går uppstarten av en ny anläggning snabbt och smidigt. Tack vare att samarbetet med kunden startar redan tidigt i processen kan vi på Quant utveckla underhållsorganisationen och -strategierna så att de är perfekt anpassade till kundens mål och ambitioner, inklusive aspekter såsom säkerhet, total underhållskostnad, stabil och förbättrad anläggningsprestanda samt förlängd livslängd av anläggningen.

Med Quant som underhållspartner kommer kunden att optimera resultat, livscykelkostnader och avkastning på ett säkert och hållbart sätt.


Fördelar med ett partnerskap med Quant

Optimering av anläggningens livscykelkostnader

Upp till 80% av kostnaderna bestäms innan driftsättningen påbörjas. Miljoner i indirekta eller direkta kostnader kan sparas genom att involvera underhållet i ett tidigt skede.

RAMS-centrerad metod

Tillförlitlighet, tillgänglighet, underhållsmässighet och säkerhet i fokus redan från början kommer att säkerställa produktivitet och effektivitet under driftsfasen.

Optimering av investeringar

Fokus på livscykelhantering i kombination med digitala analyser samt simulering erbjuder alternativ för investeringsstrategi samt implementering.

Hantering av garantier

Kunden kan fokusera på att öka produktionen samtidigt som man får oberoende stöd för att hantera garantianspråk jämfört med olika OEM:er.

Erfarenhet

En partner med över 30 års erfarenhet av utveckling och implementering av underhållsorganisationer och -processer.

Förlängd livslängd

Rätt underhållsstrategi och utförande av underhåll kommer att öka utrustningens livslängd.

Oberoende partner

Fokus på kostnaden samt att skapa mervärde för kunden, utan ambition att tjäna extra intäkter genom närliggande tjänster eller reservdelskostnader.


Läs mer om våra projekt

Vikten av en

underhållsstrategi

Tidpunkten för när du engagerar underhållsexperter i ett projekt spelar stor roll. När en ny anläggning och dess utrustning konstrueras, installeras, driftsätts och startas med fokus på tillförlitlighet, tillgänglighet och säkerhet kan du uppnå kortare projekttid och snabbare produktionsuppstart på kort sikt, samt säker, stabil och hållbar produktion på lång sikt.

Är du nyfiken på vad
vi kan göra för dig?

Med vårt stora nätverk och gedigna erfarenhet kan vi hjälpa kunder inom många olika industrier och på olika platser runtom i världen.