Partnerskap inom greenfield-projekt

För en säker, effektiv

och hållbar anläggning

När man planerar att bygga en ny anläggning eller utöka en befintlig produktionsanläggning kan Quant ge stöd till att definiera, etablera och implementera en toppmodern underhållsorganisation för att säkerställa full effekt av det investerade kapitalet.

Quant stödjer kunden från konstruktion och installation, genom uppstarten och garantiperioden, och slutligen under full kommersiell drift.

En tydlig underhållsstrategi för en effektiv och hållbar produktion

Alla företag som siktar på en snabb uppstart av en ny anläggning och sedan kontinuerligt förbättrad och hållbar produktion måste ha en tydlig underhållsstrategi. Det behövs väldefinierade underhållsmetoder, baserade på erfarenhet och kunskaper och med kompatibel teknologi för att driva en ny produktionsanläggning framgångsrikt.   

Med Quant involverade tidigt i projektet har vi möjlighet att säkerställa säkerhet, tillförlitlighet, tillgänglighet och underhåll av den nya anläggningen.  Det underlättar hållbar produktion, ett förbättrat förhållande mellan kostnader och produktion och en optimerad livscykelkostnad för maskinerna. Ju tidigare Quants underhållsorganisation är involverad i ett Greenfield-projekt, desto bättre!

Effektivt stöd från dag ett

Quants team utökar gradvis underhållsorganisationen under hela projektet, så att när produktionen startar är alla teammedlemmar fullt förberedda. Teamet kommer att utveckla och säkerställa att processer är etablerade och att supportsystemen är i gång när de behövs.

Quants medarbetare kommer att delta i installationsfasen, uppstarten och utvärderingsfasen, det ger ett effektivt stöd från dag ett.

Genom deltagande i projektet från start kommer underhållsstrategin systematiskt utvecklas och sedan bara förbättras baserat på feedback och data från de tidigare uppstartsfaserna.

Design och konceptutveckling

Quants underhållsproffs vet hur man analyserar och tar hänsyn till alla underhållsaspekter under designfasen av en ny anläggning, vilket underlättar en säker, underhållsbar, pålitlig och kostnadseffektiv anläggning och en snabb produktionsstart.

Detta inkluderar hälsa och säkerhet, underhållsprocesser och system, uthyrning av arbetslag och utbildning, teknisk innehållshantering, garantihantering och reservdelshantering. Dessa och andra aspekter bör övervägas tidigt i ett greenfield-projekt för att skapa bra förutsättningar för framgångsrika resultat.

Installation och driftstart 

Under dessa skeden av projektet kommer Quant gradvis att utöka underhållsorganisationen, tillhandahålla nödvändig utbildning och även aktivt delta i projektet, så att kärnteamets medlemmar bekantar sig med och tränar på den faktiska utrustningen. Dessutom är detta också en möjlighet att säkerställa att system och processer är korrekt inställda, samt att skapa den första uppsättningen PM och PdM.

Genom att vara förberedd från första dagen kommer underhållsorganisationen på detta sätt att kunna stödja en snabbare driftsättnings- och produktionsupptrappningsfas, det vill säga att tiden till full produktion kommer att förkortas och efterföljande kommersiella produktionsnivåer blir stabila, vilket resulterar i optimerad ROI.

Partnerskap med totalt underhåll

Tillsammans mot framgångsrikt underhåll. Med Quants greenfield-strategi kommer uppstarten av en ny anläggning att vara smidig och snabb. Viktigt är också att samarbeta med kunden tidigt i processen, då kan vi på Quant utveckla underhållsorganisationen och underhållsstrategierna, perfekt anpassas till kundens mål och ambitioner, inklusive säkerhet, total underhållskostnad, stabil och förbättrad anläggningsprestanda och förlängning av livslängden på anläggningen.

Med Quant som underhållspartner kommer kunden att optimera resultat, livscykelkostnader och ROI (return of investment) på ett säkert och hållbart sätt.

 


Fördelar med ett underhållspartnerskap i greenfield-projekt

Optimering av anläggningens livscykelkostnader

Upp till 80% av kostnaderna bestäms innan driftsättningen påbörjas. Miljontals euro i indirekta eller direkta kostnader kan sparas genom tidig inblandning av underhåll.

RAMS-centrerad metod

Tillförlitlighet, tillgänglighet, underhållsmässighet och säkerhet i fokus från början kommer att säkerställa produktivitet och effektivitet under driften.

Optimeringar av investeringar

Fokus på livscyklar i kombination med digital analys och simulering ger alternativ för investeringsstrategi och implementering.

Hantering av garantier

Kunden kan fokusera på att öka produktionen samtidigt som man får oberoende stöd för att hantera garantianspråk jämfört med olika OEM: er.

Erfarenhet

En partner med över 30 års erfarenhet av utveckling och implementering av underhållsorganisationer och processer i Greenfield-projekt.

Förlängd livslängd

Rätt underhållsstrategi och utförande kommer att öka maskinerna och enheternas livslängd.

Oberoende partner

Vi på Quant fokuserar på kundvärde och kostnad som en pålitlig partner utan ambition att göra extra intäkter genom närliggande tjänster eller på reservdelar.


Läs mer om våra greenfield-projekt

Vikten av en underhållsstrategi

i greenfield-projekt


När du engagerar underhållsexperter i projekten spelar en viktig roll. När en ny anläggning och dess utrustning konstrueras, installeras, driftsätts och startas med  fokus på tillförlitlighet, tillgänglighet, underhåll och säkerhet, kan du uppnå kortare projekttidslinje och snabbare produktionsuppstart på kort sikt, samt säker, stabil och hållbar produktion på lång sikt.


Är du nyfiken på vad
vi kan göra för dig?

Med vårt stora nätverk och gedigna erfarenhet kan vi hjälpa kunder inom många olika industrier och på olika platser runtom i världen.