Investor Relations

Vårt mål är att tillhandahålla korrekt, punktlig och relevant information till investerare, kapitalmarknaden och andra intressenter.

Quant är ett privatägt bolag som ägs av Nordic Capital sedan 2014 och har med framgång utfärdat två obligationslån på den svenska kapitalmarknaden under februari 2018

Pressmeddelanden

Choice of home Member State pursuant to Article 1 (9) (b) of the amended Law of 11 January 2008 on transparency requirements

We hereby announce that as of 21 January 2019 Quant AB (publ), a Swedish public limited liability company ("publikt aktiebolag"), with registered office in Stockholm, Sweden, registered with the Swedish company registration office under number 556975-5654 has chosen Luxembourg as its home Member State for the purposes of Directive 2004/109/EC of the European Parliament and…

Read more
handslag_OK

Kontakta Investor Relations

André Strömgren