Quantservice

Noll olyckor, ökad OEE samt minskade kostnader

Utmaning

Förbättrad tillgänglighet

och minskade kostnader

Kunden är en multinationell producent av smörjolja och smörjfett för industri och fordonsindustri. Anläggningen har en kapacitet på 14 miljoner liter per månad för smörjolja och 450 ton per månad för smörjfett.

De primära kundmålen för underhållet var noll olyckor, förbättrad tillgänglighet för produktionslinjerna för fyllning och smörjning, samt minskade totala produktionskostnader för anläggningen. Dessutom efterlevnad av standarder och revisioner enligt GQS, IATF och SMBR.

Uppnådda resultat

Noll olyckor och förbättrad anläggningsprestanda

Under de 26 år som kontraktet löpte hade Quant inga olyckor på anläggningen. Tillgängligheten förbättrades avsevärt under åren, där vi minskade den genomsnittliga månatliga stilleståndstiden för påfyllningsområdet med 31 procent och för smörjområdet med 72 procent, vilket var ett viktigt bidrag till förbättringen av den totala utrustningseffektiviteten (OEE) under åren.

Anmärkningsvärt är att den totala underhållskostnaden inte ökade under perioden, trots investeringar i ett säkerhetshanteringssystem, implementering av ett operativt ledningssystem och en kulturförändring. Sammantaget förbättrade Quant anläggningens övergripande prestanda och minskade den totala underhållskostnaden (TMC) under de första fem åren av kontraktet.

Läs hela caset!

Vill du ha mer

information?

Få alla detaljer om detta case, vår lösning och hur resultaten uppnåddes genom att ladda ner den fullständiga versionen nedan.

Är du nyfiken på vad
vi kan göra för dig?

Med vårt stora nätverk och gedigna erfarenhet kan vi hjälpa kunder inom många olika industrier och på olika platser runtom i världen.