Quant and Stora Enso signs a five year partnership agreement

The 31st of March a partnership was signed between Stora Enso and Quant regarding Ala Sawmill in Ljusne, Sweden.

The agreement is a TMO-contract (Total Maintenance Outsourcing), which means that Quant will be responsible for the maintenance department at Ala Sawmill during 5 years. The maintenance operation consist of 25 employees and Ala Sawmill have totally 200 positions.

“There’s a need of change to develop the maintenance business at the sawmill. Quant has given us confidence that they have the required skills to succeed in implementing these changes,” says Christer Rosén, Site Manager  at Stora Enso Ala Sawmill.

“We look forward to contributing to Ala Sawmill’s development and productivity. Quant is pleased with the opportunity to expand our services within this business,” says Patrick Svensson, Business Development Manager at Quant Scandinavia.

Quant takes over the responsibility for the maintenance operations at Ala Sawmill the 1st of June, 2019.

 

Stockholm, 15 april 2019

 

For more information, contact:

Patrick Svensson, Business Development Manager, Quant Scandinavia
patrick.svensson@quantservice.com
+46 70 762 29 03

 

In Swedish:

Quant tecknar femårigt underhållsavtal med Stora Enso

Den 31 mars signerades ett partnerskap med Stora Enso Timber AB gällande Ala Sågverk i Ljusne, Sverige. Avtalet är ett TMO-kontrakt (Total Maintenance Outsourcing) vilket innebär att Quant har ett helhetsansvar för Ala Sågverks underhållsverksamhet och gäller för 5 år. Ala Sågverk omfattar 200 tjänster, av vilka 25 anställda arbetar på underhåll. Quant övertar ansvaret vid Ala Sågverk den 1 juni 2019.

”Sågverket har ett behov av att förändra och utveckla underhållsverksamheten. Quant har gett oss förtroende att de har den kompetens och färdighet som krävs för att lyckas genomföra dessa förändringar”, säger Christer Rosén, platschef på Stora Enso Ala Sågverk.

”Vi ser fram emot att bidra till Ala Sågverks utveckling och produktivitet. Quant är glada över möjligheten att utöka våra tjänster inom sågverksindustrin”, säger Patrick Svensson, Affärsutvecklingschef för Quant i Skandinavien.

Quant övertar ansvaret för Ala Sågs underhållsverksamhet den 1 juni 2019.

 

Stockholm, 15 april 2019

 

För ytterligare information, kontakta:

Patrick Svensson, patrick.svensson@quantservice.com, +46 70 762 29 03.