november 23, 2021

Quant tecknar ytterligare underhållsavtal med Stora Enso

Quant Sverige har tecknat ytterligare ett avtal med Stora Enso Timber AB, denna gång gällande sågverket Gruvön i Grums. Avtalet är ett femårigt TMP-kontrakt (Total Maintenance Partnership), vilket innebär att Quant har ett helhetsansvar för sågverkets underhållsverksamhet. Quant övertar underhållsansvaret vid Gruvöns sågverk den 1 december 2021.

Vi är väldigt stolta och glada över det förtroende som Stora Enso visar oss och detta är en stor möjlighet att utöka våra tjänster inom sågverksindustrin. Quant ansvarar sedan tidigare för Stora Ensos underhållsverksamhet på sågverket Ala i Ljusne, Sverige.

”Sågverket har ett behov av att förändra och utveckla underhållsverksamheten. Quant har visat oss att de har den kompetens och färdighet som krävs för att lyckas genomföra dessa förändringar”, säger Joakim Sveder, platschef på Stora Enso Gruvön.