Quantservice

Kunnossapidon toteutuskumppanuus

Yhdessä menestykseen

Kunnossapidon toteuttamiseen pohjautuva kumppanuus tarkoittaa, että Quant ottaa vastuun kunnossapidon toteutuksesta asiakkaan kunnossapidon hallinnan, luotettavuussuunnitelman ja kunnossapitosuunnitelman mukaisesti. Käytämme maailmanlaajuista kokemustamme turvallisuus- ja palvelukulttuurin kehittämiseen sekä työaikataulujen optimointiin, tavoitteenamme jatkuvasti parantaa toiminnan kokonaistehokkuutta. Kunnossapidon toteutukseen pohjautuva kumppanuus kattaa kaikki kunnossapitotoiminnot tehtaalla, mukaan lukien mekaaniset, sähkö-, ja automaatiotyöt.


Kunnossapidon toteutukseen pohjautuva kumppanuus tuo asiakkaallemme arvoa osaavan kunnossapitohenkilöstön kautta, jolla on selkeä käsitys asiakkaan tavoitteista ja roolistamme niiden toteuttamisessa.

Turvallisuus ja vastuullisuus

Me Quantilla olemme sitoutuneet tuottamaan palvelumme vastuullisesti ja turvallisesti sekä estämään työntekijöille, alihankkijoille, asiakkaille, paikallisille yhteisöille ja ympäristölle aiheutuvat vahingot. Tavoitteenamme on nolla tapaturmaa, jonka lisäksi tavoitteenamme on varmistaa paikkamme ensiluokkaisena toimijana turvallisuuskulttuurin edistämisessä myös tulevaisuudessa.

Teollisuus ja tuotantoprosessit vaikuttavat merkittävästi energian ja resurssien käyttöön, sekä mahdollisiin haitallisiin päästöihin. Vastuullisen ja kestävän tuotantoprosessin kehittäminen lisää rakenteellisen ja hyvin johdetun kunnossapidon tarvetta, jotta kestävän kehityksen tavoitteet voidaan saavuttaa tulevaisuudessa.

Yli 30 vuoden olemassaolomme aikana olemme luoneet aidon turvallisuuskulttuurin sekä vankan kestävän kehityksen hallintajärjestelmän. Turvallisuus ja kestävä kehitys ovat täysin osa päivittäistä työtämme, joita tukevat eri järjestelmät sekä työkalut, kuten esimerkiksi quantShield©.Kunnossapidon toteutuskumppanuuden hyödyt

Hallinta

Asiakas pitää itsellään täyden hallinnan kunnossapidon kehittämiseen liittyen ja hyödyntää samalla ulkoista tukea toteutuksessa.

Keskittyminen oikeisiin asioihin

Ei keskittymistä lisätuntien tai -projektien myyntiin – vaan puhdas fokus sovittujujen budjettikehysten mukaisiin parannuksiin.

Läpinäkyvyys

Yhteiset tavoitteet, prosessit ja suorituskyky antavat kokonaisvaltaisen käsityksen kustannuksista ja varmistavat sitoumusten täyttymisen.

Kokemus

Kumppani, jolla on kokemusta kunnossapidon toteutuksen parantamisesta, toimii muutoskatalysaattorina ja nopeuttaa sitä kautta muutoksen toteutumista.

Palvelukulttuuri

Osaavat, intohimoiset, ammattitaitoiset ja ylpeät työntekijät mahdollistavat todellisen palvelukulttuurin, joka lisää suorituskykyä.


Lue lisää kunnossapidon toteutuskumppanuudesta


Modernin kunnossapito-kumppanuuden tavoitteena on aina menestyä yhdessä asiakkaamme kanssa.

Kansainvälisen kaivosteollisuus

yrityksen kehittynyt tuottavuus

Suuei kansainvälinen kaivosteollisuudessa toimiva yritys oli kohdannut haasteita kunnossapitoprosessin tehokkuudessa. Heidän tavoitteenaan oli saavuttaa kilpailukykyinen kustannus kutakin tuotettua kuparitonnia kohden, mikä lisäisi tehokkuutta koko arvoketjussa.

Tehokkaampi kunnossapito on avain parempiin tuloksiin

Kunnossapito-osastolla vain 30-45 prosenttia työpäivästä kuluu varsinaiseen käytännön huoltotyöhön.
Tämän osoittavat useat erilaiset tutkimuksista, jotka on toteutettu raskaan teollisuuden alalla.

Nykyaikaisen prosessin, kehittyneen palvelukulttuurin ja digitaalisen teknologian avulla on mahdollista parantaa kunnossapitoa 20-30 prosenttia.


Kiinnostuitko, miten
voisimme auttaa sinua?

Laajan verkostomme ja vankan kokemuksemme ansiosta, pystymme tukemaan asiakkaitamme useilla toimialoilla eri puolilla maailmaa.