Quantservice

Parantunut OEE tuottaa merkittävää arvoa kansainväliselle leipomolle

Haaste

Tarve parantaa

teknistä käytettävyyttä

Pohjoismaissa toimivan teollisuusleipomoiden ketjun omistaja tarvitsi ammattimaista kunnossapitokumppania tietyn leipomon tuottavuuden parantamiseksi. Yhteistyön alkaessa laitteiden kokonaistehokkuus eli OEE oli 85%. Kyseessä ei ollut suinkaan huono taso, ongelmakohtana oli kuitenkin tuotannon kapasiteetti. Hypoteesina oli, että kehittyneempi kunnossapito, yhdessä muiden parannusten kanssa, tukisi OEE:n kehitystä teknisen käytettävyyden paranemisen myötä. Omalta kunnossapidolta ei myöskään koettu saatavan riittävästi kehitysajatuksia ja innovaatioita, jonka vuoksi katsottiin, että kunnossapitotoiminnan ulkoistaminen kolmannelle osapuolelle olisi kaivattu ratkaisu kyseiseen tilanteeseen. Tuloksena olisi toimivampi asiakas-toimittaja-suhde, joka kannustaisi parannuksiin ja tehokkuuden lisäämiseen, sekä kehittäisi palvelukulttuuria toivotulle tasolle. Lisäksi asiakas halusi minimoida raaka-aineiden hävikin pienentääkseen ympäristöjalanjälkeään ja luodakseen kustannustehokkaamman tuotannon.

Saavutetut tulokset

Kasvanut OEE ja

vähentyneet kustannukset

OEE parani alkuperäisestä 85 prosentista 92 prosenttiin. Tämä saavutettiin vahvalla yhteistyöllä, jossa Quant keskittyi teknisen käytettävyyden parantamiseen. Vertailun vuoksi, tuotettu lisäarvo vastasi 2,8-kertaisesti kunnosssapidon kokonaiskustannuksia ja yli 5,3-kertaisesti Quantin palvelun hintaa. Lisäksi kunnossapitokustannuksia onnistuttiin vähentämään 18% ja tuotannossa syntyvää jätettä vähentämään, mikä luo myös lisäarvoa asiakkaalle.

Lue koko artikkeli!

Oletko kiinnostunut tarkemmista yksityiskohdista?

Lataamalla kokonaisen version saat yksityiskohtaiset tiedot tapauksesta, kehittämästämme ratkaisusta ja siitä, miten tulokset saavutettiin.

Kiinnostuitko, miten
voisimme auttaa sinua?

Laajan verkostomme ja vankan kokemuksemme ansiosta, pystymme tukemaan asiakkaitamme useilla toimialoilla eri puolilla maailmaa.