Förbättrad OEE

Hållbar lösning för att förbättra den allmänna produktiviteten och OEE (Overall Equipment Effectiveness)

Specval Coatings (tidigare känt som Sappi Cape Kraft pappersbruk) i Sydafrika är ett ledande globalt pappersföretag som tillverkar 100 % återvunnen linerboard och fluting (korrugerat papper) från returpapper.

År 2009 letade bruket efter en hållbar lösning för att förbättra den allmänna produktiviteten och utrustningseffektiviteten (OEE) genom ett samarbetsavtal med en betrodd outsourcingpartner, och valde Quant som tjänsteleverantör.

Man kom överens om ett huvudmål för produktionsteamet, som var att vara bland de tre bästa på global effektivitetsförbättring inom Sappi-koncernen, och siktar på att bli nummer ett under 2014.

Ingenjörsteamen började med att fokusera på specifika produktionsfrågor som orsakade driftstopp. Quants underhållspersonal gick också en intensivkurs för att utveckla sin kompetens. Processavdelningen effektiviserades och började registrera flöden, överensstämmelser och trenddata dagligen.

Regelbundna målanpassningssessioner hölls på alla supportavdelningar, då nya specifika, mätbara, accepterade, realistiska och tidssatta mål sattes och förankrades hos alla.

Konstruktionsteamet var tvunget att lägga tid på planerade underhållsavbrott, oplanerade driftstopp och omarbetningar, vilket regelbundet försämrade tillgången och utrustningens tillförlitlighet. Bästa verksamhetspraxis och bästa underhållspraxis reviderades och nya underhållsplaner för utrustningen uppdaterades på SAP för att förhindra förtida oplanerade fel.

Sedan juli 2013 har Sappi Cape Kraft legat bland de fem bästa i Sappis globala effektivitetsrankning och har nått både första- och andraplatsen tre gånger. Under 2014 låg man på första plats.

Upptiden ligger fortsatt i fokus, för där det fortfarande finns nya möjligheter. Kvalitetsfokuset är givet och kommer att finnas kvar. Maskinernas hastighet begränsas för närvarande av torktiden och detta kommer att bearbetas under 2015 i vårt arbete med ständiga förbättringar för att bli världsklass på alla aspekter av produktionen av återvinningspapper.

Fördelar

  • Förbättringarna av produktionsplaneringen och det fortsatta dagliga fokuset har lett till betydande förbättringar av nuvarande nivå på cirka 3 %, vilket är långt under budget
  • OEE från början av året (YTD) är 81,07 %.
Date

december 1, 2014