november 4, 2021

Minskad miljöpåverkan tack vare Quants digitala verktyg

På Quants site i Ludvika pågår ett projekt som verkligen ligger i linje med vår vision Smart services for a sustainable world. Med hjälp av digitala verktyg har siten förbättrat avfallshanteringen och gjort det möjligt att få en helhetsöverblick av avfallskedjan samt att minska avtrycket på miljön.

Samarbetet med vår kund Hitachi Energy i Ludvika går tillbaka till 2006 då det ursprungliga kontraktet startade. Verksamheten på denna anläggning omfattar bland annat utveckling samt tillverkning av transformatorer och högspänningsprodukter. För Hitachi Energy är en god och säker arbetsmiljö en viktig strategisk fråga och ett nära samarbete med leverantörer är ett naturligt sätt att arbeta i organisationen.

Under 2020 togs stora steg framåt när det gäller avfallshanteringen på siten. Allt avfall vägs och datan visualiseras sedan med hjälp av vårt verktyg quantNumbers. Rapporten delas med kunden och ger full kontroll över avfallet, vilket gör det möjligt att spåra vilken typ av avfall det handlar om, var avfallet uppstår och om det är miljöfarligt.

– Dessa rapporter ger oss en bra överblick och hjälper oss att identifiera hur vi kan bli mer effektiva samt vilka områden vi ska fokusera på för att minska olika typer av avfall, säger Kim Berge Hedkvist, Logistics Engineer på Quant i Ludvika.

– Det ger oss möjlighet att spåra och följa hela processen från början till slut och genom det kan vi hjälpa kunden att ytterligare förbättra sin avfallshantering.

”Det är en enorm miljövinst”

En annan viktig del är balpressarna, som inte bara komprimerar avfallet för att minska transporterna utan också är uppkopplade, vilket gör att de signalerar när de är fulla så att upphämtningarna kan planeras. Det gör det dessutom möjligt för Quants medarbetare att se deras status och därmed kan vi utföra tillståndsbaserat underhåll istället för det ofta dyrare tidsbestämda underhållet.

– Genom att implementera smarta digitala lösningar kan vi mäta graden av fyllnad och tömma balpressarna så snart de är fulla. Tidigare har vi inte fått några indikationer på detta, vilket innebär att det kunde dröja lite innan de tömdes, förklarar Kim.

– Detta är en viktig del av den helhet som vi har arbetat med, där vi också har jobbat för att förbättra miljöstationerna, sätta upp tydliga skyltar, se till att alla har tillgång till rätt information och liknande. Det börjar ju redan där, med att förbättra sorteringen.

Fredrik Haglind, projektledare  på Quant i Ludvika, lyfter också fram möjligheten att återvinna en större del av avfallet, eftersom quantNumbers-rapporterna gör det möjligt att spåra varje steg i avfallskedjan.

– Med denna lösning stöttar vi vår kund att ta ett steg upp i avfallstrappan, från deponi till återvinning, vilket är en enorm miljövinst.

Fullständig översikt med hjälp av quantNumbers

Förutom miljöaspekterna, med bättre sorterat avfall, färre transporter och full kontroll över hela avfallskedjan, ger denna lösning också ökat mervärde för kunden i andra avseenden.

– Kunden får en fullständig översikt av avfallet, vilket innebär att de inte bara kan se var det produceras och vilken typ av avfall det är, utan också vilka material de använder och vilka kostnaderna är, säger Fredrik.

– För många är avfallshantering lite knepigt och det kan dessutom vara tidskrävande. Genom att bredda vårt erbjudande och inte bara kunna utföra underhållet utan även ta kontroll över avfallshanteringen kan vi erbjuda en bra lösning till kunden med redan etablerade leverantörer samt spetskompetens inom maskiner och underhåll samt avfall och digitalisering.

Även om flera förbättringar redan har gjorts har Fredrik och Kim en tydlig vision om hur avfallshanteringen kan utvecklas och förbättras ytterligare.

– Våra medarbetare gör ett bra jobb med att väga avfallet och registrera transporterna, vilket ger oss viktig data. Nästa steg är att kunna utvinna ännu mer data att dela med kunden och därmed få möjlighet att förbättra avfallshanteringen ytterligare, säger Kim.