Quantservice

4 marraskuun, 2021

Quantin digitaaliset työkalut pienentävät ympäristöjalanjälkeä

Quantin yksikössä Ludvikassa, Ruotsissa, on meneillään projekti, joka todella osoittaa sitoutumisemme visioomme Smart Services for a sustainable world. Digitaalisten työkalujemme avulla olemme onnistuneet yksikössämme parantamaan jätehuoltoa ja pienentämään ympäristöjalanjälkeä, jonka on mahdollistanut täydellinen yleiskuva jäteketjusta.

Kunnossapitokumppanuus asiakkaamme Hitatchi Energyn kanssa Ruotsissa, alkoi jo vuonna 2006, jolloin ensimmäinen yhteistyösopimus allekirjoitettiin. Asiakkaan toimintaan kuuluu suurten tehomuuntajien ja suurjännitetuotteiden kehittäminen sekä valmistus, kuin myös korkeajännitteiset tasavirtajärjestelmät verkkojen yhteen liittämiseen, merituuliliitäntöihin jne. Hitatchi Energylle hyvä ja turvallinen työympäristö on tärkeä strateginen kysymys, jonka lisäksi heidän organisaatiossaan tiivis yhteistyö toimittajien kanssa on heille luonnollinen tapa toimia.

Vuonna 2020 yksikössä otettiin suuria kehitysaskeleita jätehuollon osalta, kun kaikki jäte alettiin punnita ja saatu data visualisoitiin quantNumbers työkalua hyödyntäen. Työkalun kautta saatava raportti jaetaan asiakkaalle, joka mahdollistaa jätteen täyden hallinnan, ja sitä kautta myös seurannan millaisesta jätteestä on kyse, mistä se on syntynyt ja kuinka haitallista se on.

-Saadut raportit antavat meille kattavan yleiskuvan ja auttavat meitä tunnistamaan alueet, joissa meillä on mahdollisuus tehostaa toimintaa, kertoo Kim Berge Hedkvist, Logistiikkainsinööri, Quant Ludvika.

-Raportit antavat meille mahdollisuuden seurata koko prosessia alusta loppuun asti, ja siten voimme auttaa asiakastamme parantamaan jätehuoltoa entisestään.

“Se on valtava ympäristöhyöty”

Toinen tärkeä osa ovat paalaimet, jotka eivät pelkästään purista jätettä kuljetusten vähentämiseksi, vaan ne on kytketty toisiinsa lähettäen signaaleja, kun ne ovat täynnä. Näin nouto voidaan suunnitella toteutettavaksi juuri oikeaan aikaan. Yhteyden ansiosta Quantin työntekijät voivat myös seurata tilannetta. Se antaa mahdollisuuden tehdä kuntoon perustuvaa kunnossapitoa sen sijaan, että kunnossapito toteutettaisiin kalenterin mukaisesti.

-Älykkäiden digitaalisten ratkaisujen avulla voimme mitata täyttöasteen ja tyhjentää paalaimet heti, kun ne ovat täynnä. Aiemmin meillä ei ollut mahdollisuutta seurata tilannetta, jonka vuoksi aikaa oli voinut kulua jo jonkin aikaa ennen, kuin ne tyhjennettiin, Kim kertoo.

-Tämä on myös tärkeä osa isompaa kokonaisuutta, jonka parissa olemme työskennelleet ympäristöasioiden parantamiseksi, kuten kylttien pystyttäminen, oikean tiedon saannin varmistaminen ja niin edelleen. Kaikki alkaa lajittelun parantamisesta.

Quantin Ludvikan yksikön projektipäällikkö Fredrik Haglind korostaa quantNumbers-raporttien tuomaa mahdollisuutta seurata jokaista jäteketjun vaihetta, jonka myötä jätteestä voidaan kierrättää suurempi osa.

-Tällä ratkaisulla tuemme asiakkaitamme nousemaan jätehierarkiassa kaatopaikalta vahvemmin kierrätyksen puolelle, mikä on valtava ympäristöhyöty.

Täydellinen yleiskuva quantNumbers työkalun avulla

Ympäristönäkökohtien lisäksi parannetun jätteiden lajittelun, harventuneiden kuljetuksien ja koko jäteketjun paremman hallinnan ansiosta, tämä tuo lisäarvoa asiakkaallemme myös muilta osin.

-Asiakas saa täyden yleiskuvan jätteestä, mikä tarkoittaa; että hän näkee paitsi sen missä se on tuotettu ja millaisesta jätteestä on kyse, myös sen mitä materiaaleja on käytetty ja mitkä ovat olleet kustannukset, Fredrik kertoo.

-Monille jätehuolto on hieman haastavaa ja se voi myös viedä aikaa. Laajentamalla tarjontaamme ja tukemalla kunnossapidon lisäksi myös jätehuollon hallintaa, voimme tarjota asiakkaallemme hyvän ratkaisun jo vakiintuneiden toimittajien kanssa, tarjoamalla asiantuntemusta koneiden ja kunnossapidon sekä jätteiden digitalisoinnin osalta.

Vaikka useita parannuksia on jo tehty, Fredrikillä ja Kimillä on selkeä näkemys siitä, miten jätehuoltoa voidaan kehittää ja parantaa entisestään.

-Työntekijämme tekevät hienoa työtä jätteiden punnitsemisen ja kuljetusten kirjaamisen kanssa, mikä antaa meille tärkeää tietoa. Seuraava askel on mahdollistaa entistä useamman asian jäljittäminen, jolloin asiakkaalle saadaan enemmän tieto ja siten mahdollisuus parantaa jätehuoltoa entisestään, Kim kertoo.