Quantservice

Effektivt industriellt underhåll


Smart Services

for a sustainable world

Vi hjälper våra kunder inom en rad olika industrier att effektivisera produktionen och stärka säkerhetskulturen.

Din underhållspartner

Smart underhåll

med Quant

Ett underhållspartnerskap med Quant möjliggör en strukturerad resa mot förbättrat underhåll och digitalisering.

Ta nästa steg i din karriär!

Nå din

fulla potential

Vill du göra skillnad? Vi erbjuden spännande möjligheter inom en rad olika arbetsområden och på olika platser runtom i världen.

Nytt från

Quant

Press

releaser

Lediga

tjänster


Referenser

Förbättrad wrench time för

en kund inom gruvindustrin

Kunden, ett internationellt företag inom gruvindustrin som äger flera gruvor världen över, behövde uppnå en konkurrenskraftig kostnad per ton producerad koppar, vilket innebar förbättrad effektivitet i hela värdekedjan.


Referenser

Förbättrad OEE för

internationellt bageri

Kunden, ett väletablerat företag inom livsmedelsindustrin som äger en kedja av industribagerier i Norden, behövde professionalisera underhållsverksamheten för att öka produktiviteten i ett av sina bagerier.Referenser

Noll olyckor under

26 år av partnerskap

Kunden är en multinationell producent av smörjolja och smörjfett för industri och fordonsindustri. De primära kundmålen för underhållet var noll olyckor, förbättrad tillgänglighet, samt minskade totala produktionskostnader för anläggningen.


Är du nyfiken på vad
vi kan göra för dig?

Med vårt stora nätverk och gedigna erfarenhet kan vi hjälpa kunder inom många olika industrier och på olika platser runtom i världen.