Quant, teollisuuden kunnossapidon globaali markkinajohtaja

Quant on teollisuuden kunnossapidon globaali markkinajohtaja. Olemme jo yli 30 vuoden ajan auttaneet asiakkaitamme hyödyntämään kunnossapidon koko potentiaalin.

Quantin ammattilaiset erottuvat edukseen, oli kyseessä tinkimätön turvallisuus, kunnossapidon toimintatapojen kehittäminen, kustannusten optimointi tai tuotannon tehostaminen.

Kunnossapito on intohimomme, ja meille on kunnia-asia toteuttaa kumppanuuden tavoitteet ammattimaisesti.

Historia

Quant – teollisuuden kunnossapidon globaali markkinajohtaja

Quant on ollut jo yli 30 vuoden ajan alan markkinajohtaja ylläpitäen ja parantaen turvallisuutta ja tuotannon tehokkuutta yli 400 toimipaikassa eri puolilla maailmaa. Quantin pääkonttori sijaitsee Tukholmassa ja yritys jatkaa johtavassa asemassa ammattitaitoisten teollisuuden kunnossapitopalveluiden tuottajana maailmanlaajuisesti.

400

Suosittelijaa

30

Vuoden kokemus

2300

Työntekijää

Potentiaalin hyödyntäminen

Toimiva kunnossapito varmistaa tehokkaan tuotannon

Kunnossapito ei ole pelkkä tuotannon kuluerä. Kunnossapito pitää yllä liiketoiminnan tehokkuutta ja kannattavuutta – se takaa turvallisuuden sekä laitosten tuottavuuden ja energiatehokkuuden.

Kunnossapidon potentiaalia jää usein hyödyntämättä

Uusia asiakkaitamme yhdistävät usein samat tekijät: kunnossapidon kokonaiskustannukset ylittävät budjetin koska varaosien ja alihankinnan menot ovat suunniteltua suurempia, kunnossapidon vaikutusta laitteiston käyttöikään ei mitata eikä sitä yhdistetä tuottavuuden parannuksiin. Lisäksi odottamattomat katkokset lisäävät kunnossapitokustannuksia.

Nykyään tarkempi sääntely, kilpailu ja kustannukset luovat paineita asiakkaidemme liiketoimintaan. Tämän vuoksi tärkeintä on kysyä, miten kunnossapidolla voidaan saada aikaan suurin hyöty – kuinka sillä voidaan edistää tehtaan tulevaisuudennäkymiä sekä nyt että tulevaisuudessa?

Lisäarvoa kunnossapidolla

Kaikki asiakkaat haluavat järkeistää kunnossapitokustannuksiaan ja monilla on myös tarve parantaa turvallisuutta. Osa haluaa hyödyntää markkinoiden mahdollisuuksia tuottavuutta kasvattamalla. Jotkut asiakkaat haluavat parantaa energiatehokkuutta ja laskea käyttökustannuksia tai vähentää jätettä lainsäädännön muuttumisen vuoksi.

Kun kunnossapidon johtaminen ja toteutus on ulkoistettu meille, takaamme, että asiakkaat saavuttavat tavoitteensa nyt ja tulevaisuudessa.

Asiantuntijamme ovat motivoituneita ja he toimivat tuotantoryhmien osana; parannamme turvallisuutta ja tuottavuutta sekä optimoimme kustannuksia alan parhailla prosesseilla ja toimintatavoilla. Ennen yhteistyön aloittamista arvioimme todistetusti toimivalla menetelmällämme kunnossapidon potentiaalin, joka on vielä hyödynnettävissä asiakkaiden tavoitteiden toteuttamiseksi. Sovittuja tavoitteita verrataan jatkuvasti toteutuneeseen tulokseen.

Suoritusperustaiset sopimukset antavat kunnossapidon toiminnasta oikean kuvan sekä todellista ja kestävää liiketoiminnallista tulosta, josta hyödymme kaikki. Ainutlaatuinen tapamme johtaa ja optimoida kunnossapitotoimintaa painottaa koulutusta ja kannustusta. Tämä tehostaa tehtaiden suorituskykyä entisestään ja tuottaa tulosta nyt ja tulevaisuudessa.

Parantunut:

Turvallisuus

Työntekijöiden motivaatio

Energiatehokkuus

Laitteiston kokonaistehokkuus

Laitteiston käyttöikä

Laitteiston käytettävyys

Laitteiston toimintavarmuus

Kunnossapidon tuottavuus

Vaatimustenmukaisuus

Vähemmän:

Tapaturmia

Käyttökustannukset

Kunnossapitokustannuksia

Varaosa- ja alihankintakuluja

Energiankulutusta

Hävikkiä

Seisokkiaikaa

Päästöjä

Jätettä

Henkilöstön kehittäminen ja tukeminen

Ammattilaistemme mahdollistama kunnossapito

Kunnossapito on ihmisistä kiinni. Quantin ammattilaiset erottuvat edukseen, oli kyseessä tinkimätön turvallisuus, kunnossapidon toimintatapojen kehittäminen, kustannusten optimointi tai tuotannon tehostaminen.

Motivoitunut ja ammattitaitoinen tiimi

Olemme kunnossapidon ammattilaisia ja myös asiantuntijoita työntekijöidemme ammatillisen kehityksen tukemisessa, jotta henkilöstömme pystyy hyödyntämään kunnossapidon koko potentiaalin asiakkaan eduksi. Meille kunnossapidon johtaminen ja toteuttaminen ovat kunnia-asioita; motivoitunut ja oikein tuettu, asialleen omistautunut ammattilaisten ryhmä on valtava voimavara.

Varmistamme, että työntekijämme ymmärtävät, kuinka he voivat auttaa asiakasta saamaan kunnossapidosta kaiken irti, ja yhdistämme työntekijöiden tavoitteet asiakkaan kanssa sovittuihin tavoitteisiin. Emme kuulu niihin ulkoistuspalvelujen tarjoajiin, jotka tehostaakseen toimintaa vain karsivat työpaikkoja. Keskitymme tehokkaaseen suunnitteluun ja tuottaviin toimintatapoihin, opetamme työntekijöille parhaat prosessit ja työkalujen käytön sekä tuemme heitä. Näin tulosta syntyy enemmän ja hukka vähenee.

Kestävien liiketoimintahyötyjen luominen asiakkaille edellyttää jatkuvaa yhteistyötä kunnossapidon kehityksen ja optimoinnin parissa. Toimimme asiakkaan tiimien osana ja kannamme vastuuta tavoitteiden toteutumisesta. Todistetusti toimivat muutoksenhallintaprosessimme varmistavat, että kunnossapidosta saadaan tuloksia ja hyödyt ovat kuluja suuremmat.

Arvomme

Intohimo

haluamme hyödyntää koko kunnossapidon potentiaalin.

Ammattitaito

meillä on selvät tavoitteet ja tarvittavat valmiudet ja asenne niiden saavuttamiseksi turvallisesti ja tehokkaasti.

Ammattiylpeys

vastuullinen toiminta ja tavoitteiden saavuttaminen ovat meille tärkeitä asioita.

Vastuullisuus

Sustainability Report 2019

Kuinka suunnittelemme palvelumme, mitä tarjoamme asiakkaillemme, miten toteutamme yhteistyötä toimittajiemme kanssa, miten arvioimme riskejä ja mahdollisuuksia, kuinka käyttäydymme osana yhteisöjä toimipisteissämme ja toisiamme kohtaan – vastuullisuus on olennainen osa kaikkea toimintaamme.

Vastuullisen toimintamme prosesseja ovat työterveys ja työturvallisuus, ympäristö, laatu sekä liiketoiminnan etiikka.

Quant on Suomessa sertifioitu ISO 9001, ISO 14001 sekä ISO 45001 standardien mukaan. Johtamisjärjestelmämme kattaa teollisuuden palvelut sisältäen kokonaiskunnossapidon, kunnossapidon johtamisen ja tuotantolinja- tai laitekunnossapidon ulkoistuspalvelut sekä muut teollisuuden palvelut.

Quant 2019 kestävän kehityksen raportti on saatavana täältä

Työturvallisuus ja ympäristö

Quant on sitoutunut tuottamaan palvelunsa vastuullisesti ja turvallisesti sekä estämään työntekijöilleen, alihankkijoille, asiakkaille, paikallisille yhteisöille ja ympäristölle aiheutuvat vahingot.

Tavoitteemme on nolla vahinkoa. Teemme töitä sen eteen, että meistä tulee alan paras toimija turvallisuuden suhteen ja että pysymme sellaisena.

Quant pyrkii vähentämään kunnossapito- ja muun toimintansa ympäristövaikutusta.

Lataa Quantin Työterveys-, työturvallisuus- ja ympäristöperiaatteet tästä

Laatu

Tavoitteenamme on jatkuvasti parantaa tarjoamaamme palvelua, täyttää ja ylittää asiakkaidemme odotukset, ja tuottaa sellaista työnjälkeä, josta voimme olla ylpeitä. Meille kunnossapito on sydämen asia ja uskomme että ainoastaan tarjoamalla erinomaista palvelua ja laatua, voimme saavuttaa tavoitteemme Quantin pitkäaikaiseksi menestykseksi.

Arvioimme ja kehitämme prosessejamme ja järjestelmiämme jatkuvasti varmistaaksemme niiden tehokkuuden. Uskomme vakaasti henkilöstömme voimaan toteuttaa tarvittavia muutoksia, sillä jokainen Quantin organisaation jäsen on ammattilainen, ja vastuussa työnsä laadusta.

Lataa Quantin laatuperiaatteet tästä

Johtoryhmä

Tomas Rönn
Toimitusjohtaja
Kansallisuus: Suomalainen
Sijainti: Ruotsi
Pätevyys/Koulutus: Laaja kansainvälinen kokemus teollisuusyritysten kehittämisestä, myynnistä ja operatiivisesta toiminnasta Wärtsilällä, viimeksi Houstonissa, Teksasissa Amerikan energialiiketoiminnan johtajana.
BoS, Electrical and Electronics Engineering.
André Strömgren
Talousjohtaja
Kansallisuus: Ruotsalainen
Sijainti: Ruotsi
Pätevyys/Koulutus: Pitkä kokemus rahoitusalan tehtävistä (treasury, sijoittajasuhteet) kansainvälisissä yrityksissä öljy ja kaasu-, kuluttajatuotteet-, ja lääketeollisuustoimialoilla.
Bachelor of Science in Business Administration and Economics.
Johan Harsta
Operatiivinen johtaja
Kansallisuus: Ruotsalainen, kanadalainen
Sijainti: Tšekin tasavalta
Pätevyys/Koulutus: Laaja kansainvälinen kokemus prosessiteollisuudesta ja kunnossapidon johtamisesta jo 35 vuoden ajalta Quantilla, ABB:llä, ASEA:lla.
MSc, Engineering Physics, Uppsalan yliopistosta vuonna 1984.
Terese Holmqvist
Lakiasiainjohtaja
Kansallisuus: Ruotsalainen
Sijainti: Ruotsi
Pätevyys/Koulutus: Yli 15 vuoden kokemus kauppaoikeudesta. Viimeisimpänä Ruotsin johtavassa asianajotoimistossa Mannheimer Swartlingissa.
Jur.kand and LL.M (Master of Laws).
Pekka Venäläinen
Aluejohtaja Suomi ja Baltia
Kansallisuus: Suomalainen
Sijainti: Ruotsi
Pätevyys/Koulutus: Laaja kokemus teollisuuden asiakassuhteista, liiketoiminnan kehittämisestä ja kunnossapidon johtamisesta. 27 vuotta ABB:llä.
Bachelor Degree in Industrial Automation. Business Administration, General Management.
Pekka Venäläinen
Aluejohtaja Eurooppa (Väliaikainen)
Kansallisuus: Suomalainen
Sijainti: Ruotsi
Pätevyys/Koulutus: Laaja kokemus teollisuuden asiakassuhteista, liiketoiminnan kehittämisestä ja kunnossapidon johtamisesta. 27 vuotta ABB:llä.
Bachelor Degree in Industrial Automation. Business Administration, General Management.
Maximiliano Aqueveque
Aluejohtaja Amerikka
Kansallisuus: Chileläinen
Sijainti: Chile
Pätevyys/Koulutus: Yli 18 vuoden kokemus kaivos- ja mineraaliteollisuudessa, mukaan lukien kansainväliset tehtävät eri toimialoilla.
Metallurgical Engineer, MBA.
Terese Riddar
Väliaikainen Henkilöstöjohtaja

Kansallisuus: Ruotsalainen
Sijainti: Ruotsi
Pätevyys/Koulutus:
Laaja kokemus henkilöstöjohtamisen ja projektijohtamisen johtotehtävistä.
Bachelor Degree in Human Resource Management with an additional Master Degree in Employment and labour law. Master Degree in Quality Management and Leadership.

Hallitus

Kaikkien Quantin hallituksen jäsenten ja liikkeeseenlaskijan toimipaikka on c / o Sankt Göransgatan 66, 112 33 Tukholma. Hallitukseen kuuluu tällä hetkellä kuusi jäsentä. Tiedot yhtiön hallituksen jäsenistä, ylimmästä johdosta ja yhtiön kannalta merkittävistä ulkoisista sitoumuksista on esitetty alla.

Mikael Norin
Hallituksen puheenjohtaja - Yhdysvallat
Per Hallius
Ruotsi
Olof Faxander
Ruotsi
Casper Lerche
Saksa
Henrik Sandreus
Ruotsi
Jörgen Bergqvist
Ruotsi