Quantservice

Ilmoituskanava

Quantin ilmoituskanava

Me Quantilla emme suvaitse työntekijöiden väärinkäytöksiä millään tasolla. Sääntöjen noudattamatta jättämiseen liittyy nollatoleranssi.

Jos työntekijällä, asiakkaan edustajalla tai muulla liiketoimintaamme osallistuvalla henkilöllä on vakava huoli epäillyistä väärinkäytöksistä, asiasta voidaan ilmoittaa ilmoituskanavamme kautta ilman pelkoa kostosta.

Tämän menettelyn tarkoituksena on antaa Quantille mahdollisuus tutkia ja käsitellä vilpittömässä mielessä esitettyjä väärinkäytössyytöksiä asianmukaisesti ja hienovaraisesti.

Auta meitä havaitsemaan epäilty väärinkäytös

Ilmoituskanavamme on avoin kaikille, jotka haluavat ilmoittaa epäillystä vakavasta väärinkäytöksestä yrityksessämme. Tässä voi olla kyseessä tapaus, joka rikkoo yrityksemme käytäntöjä, eettisiä normeja tai lakia.

Kannustamme kaikkia, joilla on vakava huoli epäillyistä väärinkäytöksistä Quantilla, ilmoittamaan asiasta ilmoituskanavamme kautta. Muista, että voit aina olla anonyymi etkä ole vaarassa joutua kohteesi.


Usein kysyttyjä kysymyksiä ilmoituskanavasta

Kuka voi tehdä ilmoituksen?

Kuka tahansa Quantin työntekijä, mukaan lukien konsultit, harjoittelijat tai kuka tahansa Quantiin työtekosuhteessa oleva henkilö, voi tehdä ilmoituksen. Tämä koskee myös Quantin urakoitsijoiden, alihankkijoiden ja tavarantoimittajien alaisuudessa työskenteleviä henkilöitä.

Mistä voin ilmoittaa?

Voit ilmoittaa vakavasta väärinkäytöksestä, joka voi aiheuttaa vakavaa vahinkoa Quantille. Tällaisia voivat olla sopimattomat turvallisuuskäytännöt, syrjintä, häirintä, toimintasääntöjen rikkominen, kirjanpidon sääntöjenvastaisuudet, tilintarkastusasiat, lahjonta ja vastaavat epäilyt, yksityisyyden ja henkilötietojen väärinkäyttö muutamia mainitaksemme. Voit myös ilmoittaa vakavasta väärinkäytöksestä, jonka paljastuminen olisi yleisen edun mukaista.

Miten ilmoitan?

Voit (i) käyttää alla olevaa lomaketta, (ii) soittaa alla olevaan numeroon jättääksesi viestin tai (iii) pyytää tapaamista lakiasiainjohtajan kanssa käyttämällä alla olevaa sähköpostiosoitetta.

Mitä lähetetylle ilmoitukselle tapahtuu?

Quant vahvistaa seitsemän päivän kuluessa vastaanottaneensa ilmoituksesi ja arvioi ilmoituksen sisällön tämän jälkeen. Quant voi pyytää sinua toimittamaan lisätietoja tarvittavan tutkimuksen suorittamiseksi. Quant toimittaa lyhyen raportin tutkimuksen tuloksista mahdollisuuksien mukaan kolmen kuukauden kuluessa päivästä, jona olemme vahvistaneet ilmoituksesi vastaanottamisen.

Voinko tehdä ilmoituksen niemettömänä?

Kyllä voit. Huomaa vain, että kykymme tutkia ilmoitustasi voivat olla rajalliset, jos emme voi kysyä lisäkysymyksiä. Huomaa myös, että emme voi antaa palautetta ilmoituksesi tuloksista.

Kuinka voin olla varma, etten ole vaarassa joutua koston kohteeksi?

Jos sinulla on kohtuullinen syy olettaa, että huolenaiheesi liittyy johonkin niistä alueista, joista voidaan ilmoittaa ilmoituskanavan kautta, ja paljastat nämä tiedot hyvässä uskossa, sinua vastaan ei ryhdytä minkäänlaisiin toimenpiteisiin ilmoituksen vuoksi. Jos työntekijän todetaan vainoavan toista työntekijää ilmoituskanavan käytön vuoksi tai estäneen työntekijää ilmoittamasta todellisista huolenaiheistaan, hän voi joutua kurinpitotoimiin, jotka voivat johtaa irtisanomiseen. Lisäksi tällaiset teot voivat johtaa rikostutkintaan maassasi.

Mitä tapahtuu, jos väärinkäytös vahvistetaan?

Jos väärinkäytös vahvistetaan, lakiasianjohtaja suosittelee asianomaiselle johtajalle tarpeelliseksi katsomansa toimenpidettä. Asian saattaminen ulkopuolisen tahon käsiteltäväksi voi olla tarpeen, mikä voi johtaa tutkintaprosessin pidentymiseen. Selvityksen vakavuus ja monimutkaisuus vaikuttavat myös asian tutkimiseen tarvittavaan aikaan. Asianmukaisiin toimenpiteisiin voi kuulua varoituksia ja irtisanomisia ja jopa rikostutkintaa, jos epäilykset ovat vakavia.

Kenestä voin ilmoittaa?

Pääsääntöisesti voit ilmoittaa avain- ja johtotehtävissä olevista henkilöistä, jos kyseessä on väärinkäytös. Tähän kuuluvat hallituksen jäsenet, johtoryhmä, merkittävistä hankinnoista vastaavat henkilöt ja muut liiketoiminnan keskeiset toiminnot. Mutta jokaisesta henkilöstä, joka toimii tavalla, joka voi aiheuttaa vakavaa haittaa Quantille tai edistää vakavaa väärinkäyttöä, joka olisi yleisen edun mukaista, jos se paljastetaan, voi tehdä ilmoituksen.


Tällä sivulla olevan lomakkeen lisäksi voit lähettää ilmoituksesi:

Henkilökohtaisesti sopimalla tapaamisen. Tämä tapaaminen voi tapahtua myös Teamsin tai muun digitaalisen konferenssiratkaisun kautta.

Soittamalla numeroon +46 10 456 64 20 ja jättämällä viestin äänimerkin jälkeen. Jättämällä viestin suostut siihen, että viestisi tallennetaan ja säilytetään niin kauan kuin se on tarpeen ilmoituksesi tutkimiseksi, mutta ei pidempään kuin voidaan katsoa sovellettavan tietosuojalainsäädännön mukaan perustelluksi.

Kuvaile tilanne

Kuvaile tilannetta mahdollisimman yksityiskohtaisella selostuksella, jotta asian tutkiminen olisi helpompaa.

Yhteydenottolomake