Quantservice

Quant Smart maintenance – Älykästä kunnossapitoa

Mitä tarkoittaa Quant Smart Maintenance?

Quant Smart Maintenance on tapamme yhdistää työntekijöidemme asiantuntemus, johtavat prosessit ja menetelmät, maailmanluokan turvallisuusjohtaminen ja räätälöity digitaalinen alusta. Kunnossapitokumppanuus Quantin kanssa mahdollistaa suunnitelmallisen matkan kohti edistyneempää kunnossapitoa ja digitalisaatiota.

Miten me edistämme muutosta?

Kumppanuus kanssamme alkaa asiakkaamme kunnossapitotoimintojen nykytilan ja tarpeiden kartoituksesta. Johdatamme asiakkaamme matkalle, jonka alkuvaiheessa otamme käyttöön peruskunnossapidon prosessit ja työkalut sekä hyvät turvallisuuskäytännöt. Tämän jälkeen siirrymme käytettävyyteen ja laitoksen suorituskykyyn keskittyvään kunnossapitoon, joiden kautta on mahdollista lopulta saavuttaa älykäs ja edistyksellinen kunnossapitotoiminta, Smart Maintenance. Sen avulla saavutamme vahvoja turvallisuustuloksia, kykenemme optimoimaan kunnossapitokustannuksia ja parantamaan laitoksen tehokkuutta.

Digitaaliset työkalut mahdollistavat laitoksen erinomaisen suorituskyvyn

Digitaaliset ratkaisut ovat keskeinen tekijä, joka erottaa ulkoistetun kunnossapidon ja tuotantolaitoksen oman kunnossapitotoiminnon toisistaan. Alan teknologia kehittyy erittäin nopealla vauhdilla, mikä asettaa tuotantolaitoksen omalle kunnossapitotoiminnolle haasteita pysyä kehityksessä mukana.

Voimme tunnistaa, integroida ja soveltaa uusia ratkaisuja ketterästi ja kustannustehokkaasti.

Kunnossapitokumppaninasi autamme sinua saavuttamaan tavoitteesi

Quant on paras valinta kumppaniksi tukemaan asiakkaan matkaa kohti älykästä kunnossapitoa.

Älykäs kunnossapito saavutetaan systemaattisella lähestymistavalla ja integroiduilla digitaalisilla työkaluilla, joilla edistetään kestävää tuotantotoimintaa, laitoksen suorituskykyä, kustannusten optimointia ja turvallisuutta.

Esimerkkejä palvelulaajuutemme osista

Strateginen kunnossapidon kehittäminen ja suunnittelu

Jokainen yritys tarvitsee strategisen pitkän aikavälin kunnossapitosuunnitelman, joka kattaa kaikki kunnossapidon kehitykseen ja toteutukseen liittyvät osa-alueet tuotantolaitoksessa. Tämä suunnitelma asettaa suunnan sille, miten haluttu tavoitetila tullaan saavuttamaan toiminnan ja omaisuuden elinkaaren hallinnan osalta.

Autamme asiakkaitamme kehittämään kunnossapitostrategian, yhdessä maailmanlaajuisen asiantuntijaverkostomme avulla. Kehitämme jokaiselle kohteelle ainutlaatuisen 3MP:n (Maintenance Management Master Plan) tiiviissä yhteistyössä paikallisen organisaation kanssa. Käytämme useita erilaisia menetelmiä, prosesseja ja työkaluja johtaaksemme kunnossapitoa määritellyn strategian mukaisesti.

Luotettavuuteen, käytettävyyteen, kunnossapidettävyyteen ja turvallisuuteen keskittyvä lähestymistapa

Luotettavuudella on laaja merkitys jokapäiväisessä elämässämme. Teknisesti luotettavuus määritellään ”todennäköisyydeksi, että tuote, laite ja/tai kappale tai järjestelmä suorittaa tarkoitetun toimintonsa ilman häiriöitä, tietyissä olosuhteissa, määritellyn ajanjakson ajan.

On hyvin yleistä, että yritykset eivät täysin hallitse kustannuksia, jotka johtuvat epäluotettavuuden aiheuttamista kuluista (COUR, cost of unreliability). Tästä syystä heiltä puuttuu kokonaiskuva siitä, mitä kustannuksia syntyy tuotanto-omaisuuden luotettavuuteen liittyvistä vioista, kuten esimerkiksi laitteiden korjauskustannukset ja tuotannon menetykset (laatu ja määrä).

Oikein ajoitettu ja toteutettu luotettavuuteen perustuva kunnossapito tarkoittaa, että laitteiden tekninen käytettävyys on korkein mahdollinen, jonka valittu kunnossapitostrategia ja määritelty budjetti sallivat.

Autamme asiakkaitamme kehittämään luotettavuuskeskeistä kunnossapitoa yhdessä luotettavuusinsinööriemme tuella. Toteutamme samanaikaisesti toimenpiteitä epäluotettavuuden aiheuttamien kustannusten minimoimiseksi ja teknisen käytettävyyden parantamiseksi.

Maailmanluokan kunnossapidon toteutus

Kunnossapidon operatiivinen tehokkuus on avainmenestystekijä kaikilla tuotantolaitoksilla toimialasta riippumatta. Työvoima, menetelmät, digitaaliset työkalut ja kunnossapidon prosessit tulee kohdistaa oikein, jotta käyttämätön potentiaali voidaan hyödyntää resurssien käyttöasteen, suorituskyvyn ja laadun – eli resurssien kokonaistehokkuuden (OCE, overall craft efficiency) parantamiseksi.

Quantilta löytyy referenssikohteita ympäri maailmaa, joissa Quant on onnistunut parantamaan resurssien kokonaistehokkuutta (OCE) 10–20 % kolmen vuoden aikana. Tämän ovat mahdollistaneet Quantin prosessien, järjestelmien ja digitaalisten työkalujen mukanaan tuoma tehokkuus kunnossapitotoiminnon toteutuksessa.

Laitoksen suorituskyvyn parantaminen

Quantin ratkaisut tuotantolaitoksen suorituskyvyn parantamiseksi tähtäävät tuotantolaitteiden käytön tehostamiseen. Tavoitteena on parantaa asiakkaan tuotannon kokonaistehokkuutta (OEE, overall equipment effectiveness) ja teknistä käytettävyyttä.

Tulokset saavutetaan keskittymällä systemaattisesti luotettavuuden ja tuotantoprosessien jatkuvaan parantamiseen, tavoitteena vähentää suunnittelemattomia seisokkeja, nostaa keskimääräisiä tuotantomääriä sekä parantaa saantoa ja tuotannon laatua.

Prosessia ja jatuvaa parantamista tukevat huippuluokan digitaaliset työkalut, kuten quantEffect™ ja quantNumbers™.

Lopputulos vaikuttaa positiiivisesti asiakkaan tuotannon kokonaistehokkuuteen ja tekniseen käytettävyyteen, alentaa yksikkökustannuksia, parantaa käyttökatetta sekä muita taloudellisia mittareita, kuten sijoitetun pääoman tuottoa.

Toimitusketjun ja varaosien hallinta

Toimitusketjun ja varaosien hallintaprosessimme avulla voimme auttaa asiakkaitamme vähentämään laitteiden epäluotettavuudesta aiheutuneita sekä varaosavarastoihin sitoutuneita kustannuksia.

Tutkimusten mukaan keskimäärin noin 30–40 % koneiden suunnittelemattomista seisokeista liittyy siihen, että varaosaa ei löydy varastosta, mikä puolestaan voi alentaa kunnossapito-organisaation käyttäastetta jopa 30%, kun osa työntekijöistä odottaa oikean varaosan saapumista.

Quantin tekemät vertailut osoittavat, että jopa 15–25 % kunnossapidon varaosakuluista olisi mahdollista säästää tarkasti kuvatun liiketoimintaprosessin käyttöönoton avulla, esimerkiksi quantWorxin tai minkä tahansa muun vaatimukset täyttävän EAM (Enterprise Asset Management) -järjestelmän tukemana.

Kestävä tuotanto-omaisuuden elinkaaren hallinta

Tuotanto-omaisuuden elinkaari muodostuu sarjasta erilaisia tuotantolaitoksen tai laitteen hallintaan liittyviä vaiheita.

Tuemme asiakkaitamme kaikissa tuotanto-omaisuuden elinkaaren vaiheissa, keskittyen alussa oikeanlaisen perustan, organisaation, osaamisten, prosessien, työkalujen ja järjestelmien rakentamiseen toimintaprosesseille, joissa Quant keskittyy mm. kunnossapitosuunnitteluun ja kehitykseen, kunnossapidon toteutukseen sekä ihmisten ja osaamisen kehittämiseen, lopulta tarkoituksenaan optimoida asiakkaidemme tuotanto ja tuotto.

Oli kyse sitten mistä tahansa tuotanto-omaisuudesta, elinkaaren hallinnan tärkeys määräytyy aina useiden tekijöiden perusteella; kuinka paljon kustannuksia laitteesta syntyy, mikä laitteen merkitys liiketoiminnalle on ja kuinka luotettava se on.

Tuotanto-omaisuuden elinkaarta voidaan kuitenkin seurata eri tavoin. Yleensä jokaisessa yrityksessä tuotanto-omaisuuden elinkaarta seurataan ainakin jollain tapaa, jos käytössä on tehokas EAM (Enterprise Asset Management) -järjestelmä, joka on yhdistetty BI -työkaluihin palvelemaan faktapohjaista lähestymistapaa toimintojen ja kunnossapidon optimoimiseksi.

Integroidut digitaaliset ratkaisut

Uskomme, että integroidut digitaaliset ratkaisut mahdollistavat maailmanluokan kunnossapidon saavuttamisen. Jotta kaikki digitaaliset ratkaisut voidaan hyödyntää täysimääräisesti, ne on kuitenkin yhdistettävä ammattitaitoisiin työntekijöihin, räätälöityihin prosesseihin ja erinomaiseen palvelukulttuuriin.

Organisaatio – ihmiset ja kulttuuri

Ihmiset ovat tärkein osa esimerkillisen turvallisuuskulttuurin ja aidon palvelukulttuurin rakentamisesta aina kunnossapidon kustannusten optimointiin ja tuotantolaitokseen suorituskyvyn kehittämiseen.

Quant on yrityksenä ylpeä saadessaan kehittää koko henkilöstöään alan ammattilaisina – antaen työntekijöilleen näin mahdollisuuden löytää ja hyödyntää niin kunnossapidon, kuin myös heidän oman osaamisensa ja tietotaidon täyden potentiaalin. Muutosta tukevat kokeneet johtajat, kollegat ja alan asiantuntijat niin globaalissa, kuin myös paikallisissa verkostoissamme. Esimerkiksi Quant Academyn räätälöityjen koulutusten, kuten esimerkiksi World Leading Service Training -koulutuksen kautta.

Tarjoamme sinulle räätälöityjä kumppanuusmalleja

Kumppanuusmallimme eivät ole kaikki samanlaisia, vaan ne tarjotaan räätälöitynä kokonaisuutena yhdistelemällä Quantin palveluja ja sopimusmalleja kunkin asiakkaan yksilöllisiin tarpeisiin sopivalla tavalla jaettua riskiä ja tuottoa sekä yhteisiä tavoitteita korostaen.

Menestymme yhdessä

asiakkai­demme kanssa

17 kesäkuun, 2024

Quant Kuusankoski saavutti 1500 tapaturmatonta päivää – Näin Quant rakentaa turvallisuuskulttuuriaan

Quant on sitoutunut luomaan turvallisen työympäristön…

11 kesäkuun, 2024

Quant Awards – Quant palkitsi jälleen työntekijöitään hyvästä työstä!

Järjestämme vuosittain kansainvälisen Quant Awards palkinnonjakotilaisuuden,…

7 kesäkuun, 2024

Quant ja Vaasan Oy Kiiminki – ”Yhteistyö Quantin kanssa on parantanut tuotannon tehokkuutta.”

Parhaan mahdollisen tuloksen saavuttamiseksi tulee kunnossapitotiimin…

Kiinnostuitko, miten
voisimme auttaa sinua?

Laajan verkostomme ja vankan kokemuksemme ansiosta, pystymme tukemaan asiakkaitamme useilla toimialoilla eri puolilla maailmaa.