Quantservice

Hankinnat

Quant Finland toteuttaa hankintoja ympäri Suomea. Yksikkökohtaiset hankinnat toteutetaan hajautetusti, kuitenkin keskitettyjen sopimusten puitteissa. Yksikkökohtaiset sopimukset tehdään yksiköissä. Suuremmat kaikkia koskevat hankinnat ja sopimukset toteutetaan keskitetysti.

Toimittajamme ovat meille tärkeitä yhteistyökumppaneita

Tavoitteenamme on olla luotettava liikekumppani kaikille sidosryhmillemme, ja sitoudumme vastuullisiin, turvallisiin ja eettisiin toimintatapoihin, joita vaadimme myös sekä tavaran- että palveluntoimittajiltammekin. Toimintaperiaatteemme on jatkuva parantaminen, ja arvioimme niin omaa kuin toimittajienkin tekemistä usein eri tavoin, esimerkiksi auditoinnein. Olemme Kiwa HSEQ -klusterin jäsen, ja käytämme klusteria kumppaninamme toimittajiemme arvioinnissa.

Toimittajiltamme vaadimme:

  • • Luotettavuutta
  • • Eettistä toimintaa
  • • Työterveys- ja -turvallisuusasioihin sitoutumista
  • • Kilpailukykyä
  • • Kilpailulainsäädännön noudattamista
  • • Joustavuutta
  • • Sitoutuneisuutta

Laskutusosoitteet ja laskujen käsittely

Olemme siirtyneet sähköiseen laskunkäsittelyyn.

Laskujen sujuvan käsittelyn varmistamiseksi ja ekologisen jalanjäljen pienentämiseksi vaadimme kaikki laskut sähköisesti ja oikeilla laskutusviitteillä. Palautamme laskut, joita emme pysty käsittelemään niiden puutteellisten viitteiden takia. Perehdy ohjeisiimme oikeanlaisesta laskutuksesta huolella, jotta saamme kerralla laskut oikein ja säästymme ylimääräiseltä työltä.