Quantservice

maj 9, 2022

”Vi kan redan se en stor skillnad i säkerhetsarbetet”

quant_safety

Under Quant Safety Week 2022 anordnas ett antal aktiviteter inom Quant för att ytterligare stärka vår säkerhetskultur. På en av våra nyaste siter märks redan en stor förbättring när det kommer till säkerheten, trots att Quant tog över underhållsansvaret relativt nyligen. Enligt Niklas Henriksson, utvecklingsingenjör på Quant, är gott samarbete med kunden och enkla tekniska lösningar bidragade faktorer till förbättringen.

På en av Quants nyaste siter i region Europa & Mellanöstern jobbar omkring 30 anställda på underhållsavdelningen. Trots att kontraktet startade relativt nyligen syns redan stora förbättringar när det gäller säkerhetsarbetet.

– Vi kan redan se en väldigt stor skillnad. Det är mycket mer fokus på säkerhet och vi pratar väldigt mycket om säkerheten, vikten av att använda korrekt utrustning, hur vi kan utföra arbetsuppgifter på ett säkert sätt och liknande, säger Niklas Henriksson, utvecklingsingenjör i Quants Operational Excellence-team.

Niklas har arbetat i flertalet uppstarter av nya siter och har sett samma mönster på många siter efter att Quant har tagit över ansvaret för underhållet. Ofta sker en stor förbättring i säkerhetsarbetet efter övertagandet, som bland annat kan förklaras av utbildning och större säkerhetsfokus.

”Har fått mycket beröm från kunden”

Enligt Niklas är även kommunikation en viktig faktor för att höja säkerhetsnivån.

– Varje morgonmöte pratar vi säkerhet till exempel, vi har gemensamma mål som vi följer upp och pratar om varje morgon, berättar han.

– Det är otroligt viktigt att förklara varför vi ska göra på vissa sätt och att vi följer upp. Om vi tar riskbedömningar som exempel, det är ju inte för företagets skull vi gör dem, det är ju för att försäkra att våra anställda kan arbeta säkert. Att vi kommer ihåg de små sakerna som man kanske kan glömma om man är stressad eller liknande.

En annan bidragade faktor till den stärkta säkerhetskulturen är samarbetet med kunden. Niklas berättar att Quant har fått beröm för de förbättringar som skett sedan övertagandet av underhållsansvaret.

– Det märks en förbättring i hur vi använder säkerhetsutrustning till exempel, så det har vi fått beröm för. Dessutom har vi fått otroligt mycket beröm för att vi är den avdelning som gör flest antal riskobservationer, säger Niklas.

– Men även kunden har tagit steg framåt när det gäller säkerhet, så vi har båda gjort ett bra jobb tillsammans.

QR-koder underlättar säkerhetsarbetet

I början av maj anordnas Quant Safety Week 2022. Årets tema är Raise your hand, vilket är en princip för alla på Quant att utöva sin rätt att stoppa och rapportera osäkra jobb, förhållanden eller aktiviteter. Enligt Niklas finns det en stark säkerhetskultur på siten när det kommer till att våga stoppa eller avbryta jobb på grund av potentiella säkerhetsrisker. Kommunikation och gott samarbete med kunden är två bidragande anledningar, men på siten har de även implementerat tekniska lösningar som stöd. Ett exempel är QR-koder för att enkelt kontrollera fallskyddsutrustning.

– Vi har satt upp QR-koder som man enkelt kan scanna med telefonen för att få information om när den senaste besiktningen gjordes och hur många dagar det är kvar till nästa besiktning. Tidigare fanns det inget bra system för att hålla koll detta, men nu har vi det lättillgängligt för alla.