Quantservice

9 toukokuun, 2022

”Pystymme jo nyt näkemään merkittävän parannuksen turvallisuuskulttuurissa”

quant_safety

Vuoden 2022 turvallisuusviikon aikana järjestimme useita aktiviteetteja, joiden tarkoituksena oli tukea turvallisuuskulttuurin kehitystä entisestään. Yhdessä uusimmista yksiköistämme olemme jo nyt nähneet selkeän parannuksen turvallisuuden kehityksessä, vaikka vastuun siirtymisestä Quantille ei ole vielä kulunut kauaakaan. Kyseissä yksikössä kehitysinsinöörinä työskentelevä Niklas Henriksson kertoo, kuinka tähän hienoon tulokseen on päästy hyvän yhteistyön sekä modernien ratkaisujen avulla.

Quantin uusimpiin asiakaskohteisiin kuuluva yksikkö on saavuttanut suuria parannuksia turvallisuuteen liittyen jo suhteellisen lyhyessä ajassa. Yksikössä työskentelee 30 alan ammattilaista, ja se sijaitsee Euroopan ja Lähi-Idän regioonassamme.

  • -Jo nyt olemme pystyneet näkemään erittäin suuren eron entiseen! Tiimin jäsenet kiinnittävät paljon enemmän huomiota turvallisuuteen kuin aikaisemmin. Tämän lisäksi myös keskustelemme enemmän turvallisuuteen liittyvistä havainnoista ja asioista. Esimerkiksi oikeiden laitteiden käytön tärkeydestä, ja siitä kuinka voimme suorittaa tehtäviä turvallisesti ja niin edelleen, kertoo Niklas Henriksson, kehitysinsinööri, Quant Operational Excellence team

Kyseinen asiakaskohde ei ole Niklaksen ensimmäinen, vaan hän on ollut mukana useiden kohteiden käynnistysvaiheessa. Positiivinen kehitys jo pian vastuun siirtymisen jälkeen Quantille on hyvin tavallista. Muutoksen jälkeen tapahtuu usein suuria parannuksia turvallisuuskulttuurissa, mikä selittyy järjestetyillä koulutuksilla ja yrityksessä vallitsevalla turvallisuuskulttuurilla.

”Olemme vastaanottaneet todella positiivista palautetta asiakkaalta ”

Niklaksen mukaan toinen tärkeä tekijä turvallisuuskulttuurin parantamiseksi on hyvä viestintä.

-Esimerkiksi aloitamme aamun aina yhteisellä palaverilla, jossa puhumme turvallisuudesta, jonka lisäksi seuraamme tavoitteitamme yhteisten keskustelujemme yhteydessä, hän kertoo.

-On tärkeää muistaa kertoa, miksi asioita tehdään tietyllä tavalla ja miksi seuraamme näitä mittareita. Esimerkkinä voisin mainita riskienarvioinnit, emme tee niitä yrityksen vuoksi, vaan varmistaaksemme työntekijöidemme turvallisuuden. Riskienarvioinnit ovat tärkeä tekijä, jotka muistuttavat pienistäkin asioista, jotka saattavat unohtua kiireisen työpäivän aikana.

Tiivis yhteistyö asiakkaan kanssa vaikuttaa myös merkittävästi turvallisuuskulttuurin kehitykseen. Quant onkin saanut erittäin positiivista palautetta asiakkaalta jo yhteistyön alkumetreillä.

-Esimerkiksi turvavarusteiden käytön suhteen on nähtävissä suuri ero entiseen, ja olemmekin saaneet tästä paljon kiitosta. Lisäksi positiivista palautetta on saatu osastomme erittäin aktiivisesta toiminnasta turvallisuushavaintojen suhteen, joita tiimimme on tehnyt alueella eniten, Niklas kertoo.

-Myös asiakas on ottanut suuria askeleita eteenpäin turvallisuuden suhteen, olemme onnistuneet tekemään hienoa työtä yhdessä!

QR-koodit tukevat turvallisuustyötä

Vuoden 2022 turvallisuusviikon teemana toimi „Nosta kätesi “, joka kertoi periaatteesta, joka antaa jokaiselle quantilaiselle mahdollisuuden käyttää oikeuttaan keskeyttää ja raportoida vaarallisesta työstä, olosuhteista tai teoista. Niklaksen mukaan silloin yksikössä vallitsee vahva turvallisuuskulttuuri, kun työntekijä uskaltaa keskeyttää työn mahdollisen turvallisuusriskin vuoksi. Viestintä ja hyvä yhteistyö asiakkaan kanssa ovat kaksi avain tekijää, mutta myös teknisiä ratkaisuja on otettu käyttöön turvallisuustyön tueksi. Yksi esimerkki on QR-koodit, joilla putoamissuojainvarusteet tarkistetaan helposti.

-Käyttämämme QR-koodit tukevat turvallista työskentelyä. Koodit voi helposti skannata puhelimella, jonka avulla saa tiedon siitä, milloin viimeinen tarkastus on tehty ja kuinka monta päivää on jäljellä seuraavaan tarkastukseen. Aikaisemmin meillä ei ollut näin hyvää järjestelmään asian seuraamiseksi, mutta nyt tieto on helposti kaikkien saatavilla