Quantservice

april 11, 2024

Quants Andina-team vinnare i Quant Awards

I februari avslöjades vinnarna av Quant Awards 2023. Quants team som arbetar på Andina-anläggningen i Chile vann hållbarhetspriset, för sitt konsekventa och effektiva  säkerhetsarbete samt för den imponerande prestationen om noll säkerhetsrelaterade incidenter under 17 år!

Sitechef Mario Carvajal lyfter fram lagarbetet bakom denna prestation och betonar värdet av delaktighet från varje medlem i teamet.

— Varje medarbetare, oavsett om det är en mekaniker, tekniker, arbetsledare eller administratör, förstår vikten av sin roll i att hantera risker och implementera förbättringar, säger han.

— Vi följer strikta säkerhetshanteringsstandarder och föreskrifter, både från vår kund och från Quant, för att säkerställa att vi upprätthåller ett disciplinerat förhållningssätt till säkerhet. Vi har dessutom utvecklat ett gott samarbete med vår kund, vilket gör att vi kan arbeta tillsammans som ett team för att effektivt hantera säkerheten.

Varje dag genomförs flera säkerhetsrelaterade aktiviteter i den underjordiska gruvan för att främja en stark säkerhetskultur. Ett exempel är de möten som startar varje skift, där alla medarbetare deltar och analyserar händelser som inträffat antingen hos Quant, hos vår kund, eller i branschen i allmänhet.

— Genom dessa diskussioner får vi viktiga lärdomar och kan vidta åtgärder för att implementera nödvändiga förändringar, säger Mario.

— Vi har även dagliga säkerhetsanalysmöten där våra arbetsledare deltar tillsammans med vår kund. Detta är en viktig del av vår process för att upprätthålla en samsyn och ett bra säkerhetsfokus från oss båda.

”Vi känner oss stolta”

Ett tredje exempel är de så kallade säkerhetsdialogerna, där personen som ska utföra ett arbete tillsammans med arbetsledaren utvärderar och diskuterar exempelvis risker, verktyg, arbetets komplexitet samt hur de identifierade riskerna ska hanteras. Dessa säkerhetsdialoger hålls innan starten av varje arbetsuppgift.

— Sammanfattningsvis är säkerheten vår första prioritet och vi är övertygade om att våra dagliga aktiviteter är avgörande för att vi ska kunna upprätthålla säkerheten på anläggningen, säger Mario.

Han är stolt över att få detta pris tillsammans med sitt team.

— Vi är människor, vilket betyder att fel kan inträffa även med god praxis eller höga säkerhetsstandarder. Så utifrån det känner vi oss stolta, men vi har alltid fötterna på jorden. Det här är en kollektiv prestation där var och en av oss räknas.