Quantservice

februari 29, 2024

Quant och Accelleron i gemensamt projekt för energieffektivisering

På vår anläggning i Baden, Schweiz, har vi ett pågående energieffektiviseringsprojekt tillsammans med vår kund Accelleron, som installerar solcellspaneler på sina fabriksbyggnader. Dario Gentile, projektledare inom elektronik på Quant, spelar en nyckelroll i detta projekt och har stöttat vår kund redan från starten.

Accelleron är en global ledare inom turboladdningsteknik. De verkar inom en rad olika industrier och arbetar med företag inom bland annat marin, energi och järnväg. Accellleron är baserade i Baden, Schweiz, och har över hundra stationer världen över och sysselsätter cirka 2 500 personer globalt.

Quant ansvarar för det industriella underhållet på Accellerons anläggning i Baden. Sedan 2022 är vi även involverade i ett antal energieffektiviseringsprojekt tillsammans med Accelleron. Ett av dessa är installationen av solcellspaneler på deras fabriksbyggnad, vilket är en del av deras ambitiösa hållbarhetsstrategi.

– När projektet är klart räknar vi med att täcka upp till tio procent av vår årliga elförbrukning, säger Violette Mounier, projektledare på Accelleron.

Dario Gentile, projektledare inom elektronik på Quant, har varit en del av projektet redan från starten.

– Han har haft en central roll i detta projekt. Han har varit vår kontaktperson för allt som har med den elektriska infrastrukturen att göra och han har även tagit fram själva konceptet, så att vi kan optimera energianvändningen mellan de olika byggnaderna, säger Violette.

En mer hållbar produktion

En av våra kärnprocesser på Quant är vår Plant Performance Improvement process (PPI). Våra lösningar inom detta område syftar till att öka den effektiva användningen av befintliga anläggningstillgångar med målet att förbättra den totala utrustningseffektiviteten (OEE) och teknisk tillgänglighet för våra kunder.

Med ett systematiskt fokus på tillförlitlighet och kontinuerlig utveckling av produktionsprocessen, stöttat av implementationen av digitala lösningar, kan vi hjälpa våra kunder att uppnå ständiga förbättringar. Detta energieffektiviseringsprojekt är en del av PPI-processen på denna anläggning.

– Förutom den ekonomiska aspekten är detta också ett bra exempel på att använda grön energi och hur vi kan stötta våra kunder i att bli mer hållbara i sin verksamhet, säger Dario.

Installationen av solcellspaneler i Baden kommer att genomföras i olika faser. Den första fasen, inklusive optimering av byggnadernas energianvändning, kommer att avslutas under andra kvartalet 2024. Ytterligare två faser är planerade och den andra fasen beräknas att starta i år. För Dario har det varit en intressant resa att få vara med i projektet redan från den inledande förstudien.

– Jag har fungerat som ett tekniskt stöd till kunden, hjälpt dem med till exempel beräkningar och hur man hanterar energiflödet, men också kommit med förbättringsidéer, säger han.

”Mycket nöjda med samarbetet”

Förutom detta energieffektiviseringsprojekt är Dario också involverad i andra Accelleron-initiativ som syftar till att minska elförbrukningen i produktionen. I dessa projekt ger han stöd kring den elektriska infrastrukturen, mätningar och liknande.

– Eftersom Dario har spetskompetens inom detta område så är han definitivt den personen vi kontaktar när vi vill göra något för att förbättra vår elförbrukning, antingen relaterat till maskiner eller infrastruktur,  säger Violette.

– Vi är mycket nöjda med samarbetet. Det har varit enkelt och okomplicerat. Dario har expertisen, men är också en pålitlig person och har kommit med riktigt bra idéer.