Quantservice

augusti 29, 2023

Maximerad produktivitet och teknisk tillgänglighet med quantEffect

Med quantEffect får kunden enkelt en överblick över produktiviteten i anläggningen genom att mäta maskinernas effektivitet. Den molnbaserade lösningen visualiserar den insamlade datan och är enkel att använda. Nyligen startade vi ett projekt på en av våra anläggningar i Sverige där en av kundens nyckelmaskiner har kopplats upp mot quantEffect.

Innan sommaren startades projektet på en av våra anläggningar i Sverige för att hjälpa kunden att mäta effektiveten i sin produktion. Genom att koppla upp en av nyckelmaskinerna till quantEffect, vår molnbaserade lösning för automatiserad mätning av Overall Equipment Effectiveness (OEE), kan vi hjälpa kunden att enkelt få en överblick över produktionen.

– De har haft ett OEE-system tidigare som de inte har varit så nöjda med. Men vårt system är mer visuellt och enklare att använda, säger Andreas Ekstrand Larsson, Operational Excellence Engineer på Quant.

Tydlig överblick över anläggningens produktivitet

quantEffect är en molnbaserad lösning för automatiserad och pålitlig mätning av OEE. Systemet går att använda inom samtliga industrier, det är skalbart från en fristående maskin upp till flertalet produktionsanläggingar och implementeringen är enkel.

På denna svenska anläggning har quantEffect använts för en annan nyckelmaskin på samma avdelning sedan 2018 och det används även på ytterligare en avdelning. Nu har alltså ännu en maskin kopplats upp till systemet. Genom sensorer som samlar in den efterfrågade datan kan kunden övervaka maskinerna i realtid.

– Det hjälper kunden att enkelt få en överblick över produktiviteten i sina maskiner, hur ofta de körs samt hur mycket tid de tappar på grund av olika orsaker, säger Andreas.

Genom en skärm som satts upp på maskinerna i fråga kan produktionspersonalen enkelt övervaka produktiviteten i maskinerna och hantera eventuella stopp.

– Det är en pekskärm där de får en överblick över maskinen och vid eventuella stopp krävs det bara några klick för att koda stoppet, säger Andreas.

Ökad teknisk tillgänglighet

Utöver de fördelar som quantEffect bidrar med för kunden är systemet även till hjälp för Quants underhållspersonal. Med hjälp av datan som samlas in via systemet kan Quant sätta in åtgärder för att öka den tekniska tillgängligheten för respektive maskin.

– När vi startar mätningen så ställer vi in vilka fel som räknas som tekniska fel, så att vi sedan kan mäta hur många och vilken typ av tekniska fel en maskin har och sätta in åtgärder för att förebygga problemen och öka den tekniska tillgängligheten, säger Andreas.

– Datan kan alltså användas både för övervakning men även för analyser som bidrar till att vi kan göra förbättringar baserade på den datan som samlas in.