maj 5, 2022

Starkt engagemang nyckeln bakom viktig milstolpe

Nyligen firade Quants site i Figeholm en stor säkerhetsframgång, efter att ha nått 5700 dagar utan Lost Time Incidents (LTI:s). Prestationen är en viktig milstolpe och ett kvitto på den starka säkerhetskulturen.

Samarbetet med kunden startade för sju år sedan, och Quants medarbetare på siten har gjort ett fantastiskt jobb tillsammans med kunden redan från start.

– Vi och kunden delar verkligen samma värderingar. Säkerheten är alltid första prioritet för oss båda vilket är väldigt viktigt för att lyckas med att kontuinuerligt stärka säkerheten i vår arbetsmiljö, både för oss och för kunden. Bra kommunikation och veckomöten har gjort det möjligt för oss att nå våra gemensamma mål, säger sitechef Urban Lind.

Quant har 16 anställda i Figeholm, som alla har ett starkt engagemang när det kommer till säkerheten.

– Alla här är mycket engagerade och väldigt måna om att utveckla vårt säkerhetsarbete. De vågar ta upp eventuella avvikelser och potentiella risker vilket gör det möjligt för oss att säkerställa en bra arbetsmiljö.

Riskbedömningar en av nycklarna bakom en säker arbetsmiljö

Urban menar att en av de viktigaste faktorerna för att skapa en bra arbetsmiljö är att genomföra riskbedömningar innan påbörjat arbete.

– Det går inte att överdriva betydelsen av att göra en riskbedömning innan jobbet påbörjas. Speciellt när vi har en ny person på siten, då gör vi alltid en utökad riskbedömning innan arbetet startar. Eftersom personen inte känner till området så ökar risken för en potentiell olycka, säger han.

– Vi lägger också stor vikt vid att du ska ha rätt utbildning och förutsättningar för varje arbetsuppgift. Om du ska arbeta med exempelvis kranar, gaffeltruckar eller svetsning behöver du ha rätt utbildning för det. Har du inte det ska du inte utföra arbetet. Alla här förstår att det är steg ett för att se till att vi alla ska kunna arbeta säkert.

Att alla medarbetare och kunden delar samma värderingar möjliggör ett snabbt ingripande när en potentiell säkerhetsrisk uppmärksammas.

– Som jag nämnde tidigare är vår kund väldigt engagerad i säkerhetsfrågor, vilket lägger en bra grund för utveckling. När en potentiell risk upptäcks så har åtgärder alltid snabbt vidtagits för att eliminera risken och så snabbt som möjligt säkerställa en säker arbetsmiljö för oss alla.

Hög säkerhet är ett gemensamt mål

Gemensamma säkerhetsdiskussioner tillsammans med medarbetarna utvecklar säkerhetskulturen, men skapar också tillfällen för att dela med sig av viktiga lärdomar och erfarenheter.

– Varje morgon har vi möten där vi diskuterar säkerhetsrelaterade frågor och delar information med varandra. På detta sätt är säkerheten ständigt en del av våra samtal, vilket är viktigt för att stärka säkerhetskulturen, säger Urban.

– För att ytterligare stärka vår arbetsmiljö också i framtiden kommer vi att ha tre skyddsombud istället för en. Denna förändring kommer att ge oss ännu bättre möjligheter att utveckla vårt säkerhetsarbete och kunna ge mer stöd till vår kund.

Urban vill tacka alla för det gedigna säkerhetsarbetet de gör på siten.

– Jag vill tacka alla här för deras fantastiska arbete under åren, jag uppskattar verkligen den proaktiva inställningen till säkerhet för att se till att vi alla kan arbeta säkert. Nu ser vi till att fortsätta detta arbete även i framtiden!