Quantservice

5 toukokuun, 2022

Tiimin vahva sitoutuminen turvallisuuteen johti upeaan saavutukseen Ruotsissa

Ruotsissa, Figerholmin yksikössä juhlittiin hiljattain hienoa saavutusta turvallisuuden saralla, kun Quantin tiimi saavutti 5700 päivää ilman poissaoloon johtaneita tapaturmia. Tämä on hieno osoitus tiimin vahvasta turvallisuusasenteesta.

Yhteistyö asiakkaan kanssa alkoi noin seitsemän vuotta sitten, ja siitä lähtien Quantin tiimi on tehnyt loistavaa turvallisuustyötä tiivissä yhteistyössä asiakkaan kanssa.

  • -Meillä todella on yhteiset arvot asiakkaamme kanssa, ja turvallisuus näkökulma tulee aina ensin. Tämä onkin erittäin tärkeä asia, kun puhumme turvallisen työympäristön jatkuvasta kehityksestä. Avoin keskustelu ja yhteiset viikoittaiset tapaamiset ovat mahdollistaneet tavoitteiden saavuttamisen vuosien varrella, kertoo Urban Lind, Site Manager, Quant Sweden.

Figerholmissa Quantin tiimiin tiimiin kuuluu 16 henkilöä, ketkä omaavat vahvan turvallisuusasenteen.

– Jokaisella tiimimme jäsenellä on erittäin vahva turvallisuusasenne, ja he ovat sitoutuneita kehittämään turvallisuutta eteenpäin. He uskaltavat rohkeasti tuoda esille havaitsemansa poikkeamat, mikä mahdollistaa turvallisen työympäristön jatkuvan kehityksen.

Riskienarviointi on yksi avaintekijöistä turvallisen työympäristön varmistamiseksi

Urban sanoo, että yksi tärkeimmistä asioista turvallisen työympäristön varmistamiseksi on riskienarviointi ennen jokaisen työn aloittamista.

-Koskaan ei voi liikaa korostaa riskienarvioinnin tärkeyttä ensimmäisenä osana jokaista työtehtävää. Etenkin, jos työmaalla on uusi henkilö, käytämme laajempaa riskienarviointia, koska alue ei ole uudelle henkilölle entuudestaan tuttu, ja siksi se lisää tapaturmariskiä.

-Kiinnitämme paljon huomiota myös siihen, että henkilöltä löytyy työtehtävän suorittamiseen vaadittu koulutus ja perehdytys. Esimerkiksi, jos työskentelet nosturitrukkien tai hitsauksen parissa, sinulla on oltava asianmukainen koulutus. Mikäli sitä ei löydy, etsitään työkaveri, keneltä vaadittava koulutus löytyy. Jokainen tiimimme jäsen ymmärtää ja haluaa myös varmistaa, että jokainen voi tehdä työnsä turvallisesti.

  • Kun asiakkaan ja työntekijöiden kanssa jaetaan samat arvot turvallisuuden suhteen, mahdollistaa se nopean puuttumisen heti, kun riski on havaittu.

  • -Kuten mainitsin aiemmin, myös asiakkaamme on vahvasti sitoutunut turvallisuuteen, mikä antaakin hyvän pohjan kehitykselle. Aina, kun mahdollinen riski havaitaan, korjaavat toimenpiteet on tehty nopeasti, jotta riski pystytään eliminoimaan ja varmistamaan turvallinen työympäristö.

Turvallisuus on yhteinen tavoitteemme

Yhteiset keskustelut työntekijöiden kanssa kehittävät turvallisuuskulttuuria, jonka lisäksi se antaa mahdollisuuden jakaa tärkeitä havaintoja tiimin muille jäsenille.

  • -Keskustelemme aina aamuisin yhdessä tiimimme kanssa turvallisuuteen liittyvistä asioista, ja jaamme sitä kautta tietoa havainnoistamme toisillemme. Tämä on hyvä tapa pitää aihe jatkuvasti mukana päivittäisessä toiminnassa, joka myös vahvistaa turvallisuuskulttuuriamme.

  • -Kehittääksemme turvallisuutta myös jatkossa tehokkaasti eteenpäin, yksikköömme on valittu 3 työsuojeluvaltuutettua yhden sijasta. Muutos antaa meille mahdollisuuden tehdä turvallisuustyötä entistä paremmin ja sitä kautta tukea asiakasta tehokkaammin.

Urban haluaa kiittää kaikkia tiiminsä jäseniä hienosta työstä yksikössä.

  • -Haluan kiittää kaikkia tiimimme jäseniä hienosta työstä vuosien aikana, arvostan jokaisen aktiivista tapaa kehittää turvallisuutta ja varmistaa jokaisen turvallisuus. Jatketaan samaan malliin myös jatkossa!