Quantservice

december 28, 2022

greenDigi – ett hållbart sätt att arbeta

I höstas lanserade Quant greenDigi för att öka medvetenheten och kunskapen bland medarbetarna om hållbar IT och hur vi alla kan arbeta på ett mer hållbart sätt samtidigt som vi arbetar med digitala verktyg. Initiativet som följde kallades ”digital cleaning”. Det varade i fem dagar och syftade till att ge användarna utbildning och riktlinjer för hur de kunde bli hållbara användare genom att städa upp digitalt bland filer och data.

Resultaten av städningen blev en minskning av utsläpp motsvarande 3000 kilometers bilkörning.

Under hela perioden övervakade IT städningen i Quant’s datamoln. Vi lyckades minska datalagringen med totalt 5,6%, vilket när det gäller CO2-utsläpp motsvarar att köra en genomsnittlig bensinbil i 3085 kilometer. Den viktigaste aspekten av den digitala städveckan var att skapa ett första steg för ytterligare åtgärder.

Återvinning av hårdvara

Nu, som ett ytterligare initiativ, har vi återvunnit hårdvara som bärbara datorer, stationära datorer, bildskärmar och dockningsstationer. Den första omgången enheter skickades i slutet av september till återvinning, och vi har nu fått resultaten. Vikten på den återvunna hårdvaran var 25 kg, vilket innebär att Quant har undvikit ett koldioxidavtryck på 15 297 kg.

Detta nya arbetssätt är ett utmärkt exempel på att stärka kulturen, så att Quants medarbetare tar ett större ansvar som hållbara användare. Detta återspeglar Quants vision: ”Smarta tjänster för en hållbar värld.” Quants greenDigi-konceptet kommer att fortsätta.