Quantservice

april 30, 2024

5000 dagar utan olyckor i Helsingfors, Finland

I slutet av mars nådde vårt team i Helsingfors, Finland, 5000 dagar utan olyckor – det vill säga över 13 år! Detta är en enastående prestation som vi alla är väldigt stolta över. Det är ett bevis på vårt engagemang, omtanke och framförallt vår starka säkerhetskultur.

Sitechef Tuomas Vahteristo betonar vikten av hela teamets mod och engagemang bakom denna prestation.

– Att vi har en bra säkerhetskultur märks i vårt sätt att ta ansvar och stoppa arbetet när risker upptäcks och att vi jobbar vidare först när alla risker är eliminerade, säger han.

Vahteristo berättar att vårt säkerhetsarbete utförs i nära samarbete med våra kunder.

– Vi har gemensamma mål tillsammans med våra kunder och har lyckats skapa en kultur där avvikelser ses som möjligheter. Vi är beredda att jobba för att säkerställa att dessa avvikelser alltid löses tillsammans, förklarar han.

“En stark indikation på en bra säkerhetskultur”

Underhållschefen Lari Kostamo förklarar hur det säkerhetsorienterade arbetet reflekteras i det dagliga arbetet på anläggningen.

– Denna prestation är en stark indikation på en bra säkerhetskultur. Modet att ingripa i säkerhetsfrågor och att alla kritiskt granskar sitt eget arbete syns också i det dagliga arbetet. Vårt mål med att anamma en stark säkerhetskultur är att observationer och rapportering är en del av vår vardag och utförs automatiskt, säger Kostamo.

Jyri Tuominen, som arbetar som underhållstekniker på anläggningen, lyfter fram några av de viktigaste faktorerna för att skapa en säker arbetsmiljö.

– Säkerhet är nyckeln i allt vi gör. Det är på agendan under skiftmötena vilket är en möjlighet att ta upp och diskutera eventuella avvikelser och risker inom teamet. Dessutom kan vikten av att stanna upp innan varje arbete påbörjas inte nog understrykas, säger han.

– En riskbedömning görs alltid innan arbetet påbörjas och dessutom diskuterar vi, när vi ansöker om arbetstillstånd, säkerheten och eventuella förändringar som kan ske i arbetsmiljön under arbetets gång med kunden. På så sätt kan vi se till att alla har en säker arbetsmiljö.

Vahteristo avslutar med att tacka hela teamet för deras enastående säkerhetsarbete.

– Quants medarbetare visar professionalism, stolthet och engagemang för att stärka säkerheten, vilket leder till utmärkta resultat. Tack till er alla för ert fantastiska arbete!