Quantservice

30 huhtikuun, 2024

5000 päivää ilman tapaturmia – Turvallinen työympäristö kertoo myös rohkeudesta puuttua

Yksikkömme Helsingissä saavutti maaliskuun lopulla 5000 päivää ilman poissaoloon johtaneita tapaturmia, mikä vastaa yli 13 vuotta. Tämä on erittäin hieno turvallisuussaavutus, josta meidän kaikkien on syytä olla ylpeitä. Se kertoo sitoutumisestamme, välittämisestämme ja ennen kaikkea korkeasta turvallisuuskulttuurista.

Yksikönpäällikkö Tuomas Vahteristo korostaa tiimin jäsenten rohkeuden ja sitoutumisen merkitystä tämän saavutuksen taustalla.

”Hyvä turvallisuuskulttuuri näkyy siinä, että uskallamme keskeyttää työn havaitessamme riskejä ja jatkamme työskentelyä vasta, kun kaikki riskit on poistettu“, Vahteristo korostaa.

Vahteristo kertoo, että turvallisuustyötä tehdään tiiviisti myös yhdessä asiakkaan kanssa.

”Meillä on yhteiset tavoitteet asiakkaamme kanssa, ja olemme onnistuneet luomaan kulttuurin, jossa poikkeama nähdään mahdollisuutena. Olemme valmiita tekemään töitä sen eteen, että kaikki havaitut poikkeamat saadaan aina ratkaistua”, hän kertoo.

Paikallisen yksikön kunnossapitopäällikkö Lari Kostamo kertoo, miten turvallisuuslähtöinen työskentely näkyy tiimin arjessa.

”Saavutus on merkittävä osoitus korkeasta turvallisuuskulttuurista. Rohkeus puuttua asioihin ja kriittinen tarkastelu myös jokaisen omaa työtä kohtaan näkyy arjessa. Tavoitteenamme turvallisuuskulttuurin omaksumisessa on, että havainnointi ja raportointi ovat osa jokapäiväistä toimintaamme, joka tulisi meillä kaikilla selkärangasta”, Kostamo sanoo.

Kunnossapitoasentajana yksikössä työskentelevä Jyri Tuominen kertoo mitkä ovat tärkeimpiä asioita päivittäisessä työssä turvallisen työympäristön saavuttamiseksi.

”Turvallisuus tulee vahvasti esille kaikessa tekemisessä. Vuoronvaihtopalaverissa turvallisuus on yksi keskeinen osa-alue, voimme nostaa esiin ja keskustella tiimin kesken mahdollisista havaituista poikkeamista ja riskeistä. Lisäksi pysähtymisen ja riskien arvioinnin tärkeyttä, ennen jokaisen työn aloitusta, ei voi liikaa korostaa. Työlupaa haettaessa käymme vielä yhdessä asiakkaan kanssa läpi turvallisuusnäkökohdat sekä mahdolliset muutokset, jotka vaikuttavat työympäristöön huollon tai korjauksen aikana. Näin voimme varmistaa turvallisen työympäristön kaikille.” Tuominen kertoo.

Vahteristo kiittää koko henkilöstöä hienosta turvallisuustyöstä.

”Quantin ihmisistä välittyy ammattitaito, ylpeys ja intohimo turvallisuuden edistämiseen, joka johtaa mahtaviin tuloksiin. Kiitos kaikille hienosta turvallisuustyöstä!”.