Quantservice

Greenfield kunnossapitokumppanuus


Turvallinen, tehokas ja vastuullinen tuotantolaitos

Asiakkaamme suunnitellessa uuden tuotantolaitoksen rakentamista, tai jo olemassa olevan laitoksen laajentamista, tarjoamme tukea uusimpien kunnossapitotoimenpiteiden määrittelyyn, perustamiseen ja toteuttamiseen varmistaaksemme yhdessä asiakkaamme kanssa investoinnin täyden hyödyn.

Tuemme asiakastamme tuotantolaitoksen elinkaaren jokaisessa vaiheessa, aina suunnitteluvaiheesta lähtien.

Jokainen yritys tarvitsee selkeän kunnossapitostrategian varmistaakseen tehokkaan ja vastuullisen tuotannon

Kaikilla vastuulliseen tuotantoon tähtäävillä yrityksillä on oltava selkeä kunnossapitostrategia ja prosessit, jotka pohjautuvat vahvaan tietotaitoon sekä moderniin teknologiaan, jotta uusi tuotantolaitos toimii odotusten mukaisesti.

Quantin ollessa mukana projektissa jo varhaisesta vaiheesta lähtien, pystymme varmistamaan uuden tehtaan turvallisuuden, luotettavuuden, käytettävyyden ja ylläpidettävyyden. Mahdollistaen näin kestävän ja tehokkaan tuotannon sekä elinkaarikustannusten optimoinnin. Mitä aikaisemmin kunnossapito on mukana Greenfield- ja investointiprojekteissa, sitä parempi!

Quant tarjoaa vahvaa tukea ensimmäisestä päivästä lähtien

Quantin tiimi valmistautuu projektin aikana asteittain käynnistysvaiheeseen, jotta tuotannon käynnistyessä koko kunnossapidon organisaatio on täysin valmistautunut. Kunnossapidon tiimi kehittää ja varmistaa, että prosessit on vakiinnutettu ja tukijärjestelmät ovat toiminnassa.

Quantin tiimi on vahvasti mukana projektin jokaisessa vaiheessa, tarjoten asiakkaalle tehokasta tukea heti ensimmäisestä päivästä lähtien. Tiimin ollessa mukana hankkeen alusta alkaen kunnossapitostrategiaa pystytään kehittämään järjestelmällisesti, ja tekemään parannuksia koko projektin ajan.


Konseptin suunnittelu ja kehitys

Quantin asiantuntijat osaavat ottaa huomioon ja analysoida kaikki mahdolliset kunnossapitoon liittyvät näkökulmat uuden tuotantolaitoksen suunnitteluvaiheessa, mikä mahdollistaa turvallisen, huollettavan, luotettavan ja kustannustehokkaan laitoksen sekä nopean tuotannon käynnistyksen.

Tämä sisältää esimerkiksi seuraavat näkökulmat: terveys & turvallisuus, kunnossapitoprosessit ja -järjestelmät, kunnossapitotiimin rekrytointi ja kouluttaminen, tekninen sisällönhallinta, takuuhallinta ja varaosien hallinta. Nämä ja monet muut näkökulmat tulee ottaa huomioon jo varhaisessa vaiheessa, jotta voimme saavuttaa odotetut tulokset.

Asennus ja käyttöönotto

Näiden vaiheiden aikana Quant nostaa asteittain kunnossapito-organisaation valmiutta, järjestää tarvittavaa koulutusta henkilöstölle ja osallistuu myös aktiivisesti projekteihin, jotta ydintiimin jäsenet tutustuvat varsinaisiin laitteisiin jo aikaisessa vaiheessa. Tämä antaa myös mahdollisuuden varmistaa hyvissä ajoin, että järjestelmät ja prosessit ovat toimivia.

Kun kunnossapitotoiminto on alkanut valmistautua heti ensimmäisestä päivästä lähtien, pystyy se näin tukemaan tuotannon käyttöönottoa tehokkaammin. Täysi tuotanto saadaan käynnistettyä näin nopeammin ja vakautettua kaupalliset tuotantotasot, mikä johtaa optimoituun sijoitetun pääoman tuottoprosenttiin.

Kokonais-kunnossapito kumppanuus

Yhdessä menestykseen. Quantin Greenfield-lähestymistavan avulla uuden tehtaan käynnistäminen on sujuvaa ja tehokasta. Tiivis yhteistyö jo prosessin varhaisesta vaiheesta lähtien, antaa Quantille mahdollisuuden kehittää ylläpitotoimintoa ja kunnossapitostrategiaa täydellisesti asiakkaan tavoitteiden mukaisesti, mukaan lukien myös turvallisuuden, kokonaishuoltokustannukset, laitoksen suorituskyvyn sekä käyttöiän.

Kunnossapito kumppanina Quant optimoi tavoitteet, elinkaarikustannukset ja ROI:n turvallisella ja kestävällä tavalla.


Quantin tuomat hyödyt Greenfield-projekteihin

Elinkaarikustannusten optimointi

Jopa 80% kustannuksista määritetään ennen tuotantolaitoksen käyttöönottoa. Asiakkaalla on mahdollisuus säästää miljoonia euroja välillisten/ suorien kustannusten osalta, kun kunnossapidon asiantuntijat tukevat projektin kulkua heti suunnitteluvaiheesta lähtien.

RAMS centered approach

Luotettavuus, käytettävyys, ylläpidettävyys ja turvallisuus ovat lähtökohtina alusta alkaen, mikä takaa tuottavuuden ja tehokkuuden käyttövaiheessa.

Investointien optimointi

Elinkaarenhallinnan, digitaalisten analyysien ja simulointien yhdistäminen tarjoavat vaihtoehtoja sijoitusstrategialle ja käyttöönotolle.

Takuiden hallinta

Asiakas voi keskittyä tuotannon ylösajoon saaden samalla tukea  takuuvaatimusten hallintaan laitetoimittajien osalta.

Kokemus

Yhteistyökumppani, jolla on yli 30 vuoden kokemus kunnossapidon organisaation ja prosessien kehittämisestä ja toteutuksesta Greenfield-projekteissa.

Pidentynyt käyttöikä

Oikea huoltostrategia ja toteutus pidentävät omaisuuden käyttöikää.

Riippumaton kumppani

Keskitymme tuottamaan asiakkaallemme arvoa, ilman aikomusta rakentaa lisäkustannuksia muista palveluista tai varaosien hinnoista.


Tutustu tarkemmin Greenfield-projekteihin

Varhaisessa vaiheessa luotu

kunnossapitostrategia vaikuttaa merkittävästi

laitoksen elinkaarikustannuksiin

Tuotantolaitoksen tulevaisuuden kustannusten kehitykseen vaikuttaa merkittävästi se, missä vaiheessa kunnossapidon asiantuntijat otetaan mukaan projektiin, ja missä vaiheessa kunnossapitostrategia luodaan.

Jo investointisuunnitelmien alkuvaiheessa on tärkeää huomioida esimerkiksi, kuinka varmistaa tuotannon luotettavuus-, käytettävyys-, ylläpito- ja turvallisuusnäkökohdat, jotka ovat kestävän kehityksen ja toiminnan ydinelementtejä.


Kiinnostuitko, miten
voisimme auttaa sinua?

Laajan verkostomme ja vankan kokemuksemme ansiosta, pystymme tukemaan asiakkaitamme useilla toimialoilla eri puolilla maailmaa.