kunnossapidon prosessit Quant

Referenssit

Referenssit

Yhteistyöllä menestykseen

Kunnossapidon johtamis- ja toteutuskonseptimme on ollut käytössä jo yli 30 vuotta. Tänä aikana olemme tehneet yhteistyötä lukuisien asiakkaiden kanssa monilla teollisuudenaloilla sekä johto- että tekijätasolla. Kun asiakkaat ovat voineet hyödyntää kunnossapidon koko potentiaalin, tuloksena on saatu pitkäaikaisia liiketoimintahyötyjä.

Tutustu tarkemmin referenssikohteisteisiimme ympäri maailmaa ja esimerkkeihin eri toimialoilta.

Sellu- ja paperiteollisuus

Olemme vuosikymmenien ajan olleet sellu- ja paperiteollisuuden arvostettu maailmanlaajuinen kunnossapidon kumppani. Olemme ottaneet kunnossapitovastuun useista tuotantolinjoista, joista moni on ollut maailman johtavissa ja suurimmissa tehtaissa. Pystymme kehittämään ja toteuttamaan kunnossapidon toimintatapaamme koko tehtaan laajuisesti, ja näin voimme optimoida pääoma- ja käyttökustannukset. Saamme aikaan kestäviä tuloksia, joista voi olla ylpeä.

Kaivos- ja mineraaliteollisuus

Ymmärrämme kaivosten ja mineraaliteollisuuden kunnossapidolle ominaiset haasteet. Alan ankara toimintaympäristö ja korkeat turvallisuus-, toimintavarmuus- ja tehokkuusvaatimukset edellyttävät maailmanluokan kunnossapitoa. Meillä on vuosien kokemus yhteistyöstä alan johtavien yritysten kanssa, ja olemme osoittaneet voivamme tuottaa huomattavaa ja kestävää lisäarvoa uusiin ja jo olemassa oleviin tehtaisiin.

Metalliteollisuus

Meillä on kattava kokemus metalliteollisuuden, kuten alumiini- ja kuparisulattojen, rauta- ja terästehtaiden sekä nikkelin jalostuslaitosten kunnossapidon kumppanuudesta. Toimitamme asiakkaillemme sijoitetun pääoman kehitystä, parantamalla käytettävyyttä ja tehostamalla kunnossapitoa.

Kemian- ja petrokemian teollisuus

Olemme maailmanlaajuisesti tunnettu ja luotettu kemian ja petrokemian alan palveluntarjoaja. Meillä on kokemusta yli 40 laitoksen kunnossapidon kumppanuudesta ja olemme toimineet alalla yli 30 vuotta sekä uusissa että olemassa olevissa tehtaissa. Käytössämme olevat prosessit, työkalut ja osaaminen on mukautettu alan tarpeisiin.

Kappaletavarateollisuus

Vastaamme kunnossapidosta useissa erilaisissa kappaletavarateollisuuden yrityksissä. Siellä kukin laite, linja ja tuote edellyttää tarkkaavaista, motivoitunutta, nopeatoimista ja joustavaa ammattihenkilöstöä.

Elintarviketeollisuus

Palvelutarjontamme auttaa elintarviketeollisuuden tuottajia hallinnoimaan laitteita ja prosesseja tehokkaammin ja turvallisemmin sekä vähentämään energiankulutusta ja hävikkiä.

Huoltoasemat

Tarjoamme useissa maissa huoltoasemien kokonaisvaltaisen kunnossapidon asiakkaidemme tarpeisiin. Keskitetty asiakaspalvelukeskuksemme vastaanottaa huoltopyynnöt asemien henkilökunnalta ja lähettää ne lähimmälle kunnossapitotiimille heti toteutettavaksi kaikkina vuorokaudenaikoina.

Öljy- ja kaasuteollisuus

Olemme kaasu- ja öljyalalla kokenut tekijä ja tarjoamme jatkuvasti kehittyviä palveluilta sekä tuotantoketjun alku- että loppupään laitoksille. Tämän ansiosta meillä on erinomaiset valmiudet vastata teollisuudenalan toimijoiden muuttuviin tarpeisiin. Käyttämämme prosessit, työkalut ja osaaminen on mukautettu alan tarpeisiin, ja ne todistetusti tuottavat arvoa asiakkaillemme.

Energiantuotanto

Tarjoamme energiantuotantoon kokonaisvaltaisia kunnossapitoratkaisuja. Automaation, laitteistojen ja ohjausjärjestelmien tuntemuksemme ansiosta voimme ottaa täyden vastuun kokonaisten laitosten kunnossapidosta.

Referenssit

Parempi tuottavuus alhaisemmilla
kunnossapitokustannuksilla
Kondensaattoreita, katkaisijoita ja komponentteja valmistavalla asiakkaallamme oli tarve tehostaa tuotantolaitoksen tuotantotehokkuutta ja parantaa kunnossapidon kustannusten optimointia tehostamalla ennakkohuoltojen toimintaa.
Lue lisää
Tuotannon, kustannustehokkuuden ja
luotettavuuden jatkuva parantaminen
Yksi maailman suurimmista nikkelin ja palladiumin tuottajista ja johtava platinan ja kuparin tuottaja kaipasi kehitystä kustannusten optimoinnissa ja koneiden luotettavuuden parantamisessa.
Lue lisää
Quantin digitaalisten ratkaisujen
avulla hyödynnät kunnossapidon
koko potentiaalin
Asiakas on kierrätyskuidusta valmistetun kartongin valmistaja. Tuote soveltuu elintarvikkeiden, makeisten, lääkkeiden sekä muiden tuotteiden pakkaamiseen. Tuotantolaitoksella on noin 200 työntekijää. Tehtaan tuotantokapasiteetti on 170 000 tonnia vuodessa.

Asiakkaan tavoite: Kumppanuuden tuottama lisäarvon kasvu 12,2 miljoonalla eurolla viidessä vuodessa (5,4 miljoonaa euroa kustannustehokkuudesta ja 6,8 miljoonaa euroa suorituskyvyn parannuksesta, OEE)
Lue lisää
Tuotannon seisokkien vähentäminen
Monikansallinen öljy- ja kaasuyhtiö valitsi Quantin yhteistyökumppanikseen ylivoimaisen turvallisuusosaamisemme ansiosta.

Ratkaisumme avulla tuotantoseisokit vähenivät välittömästi, joka johti suorituskyvyn paranemiseen ja tuotantolaitteiden pidempään käyttöikään.
Lue lisää
Kasvanut OEE ja
tuotantolaitoksen käyttöaste
Etelä-Euroopan elintarvike- ja juomateollisuuden tärkeällä toimijalla oli liian korkeat kunnossapitokustannukset ja laitteiden yleinen tehokkuus oli heikko.
Lue lisää

Referenssit