Ökad tillgänglighet

Underhållssamarbete firar över 10 år av ständig förbättring

Norilsk Nickel Harjavalta Oy (NNH) i Finland ingår i Norilsk Nickel-koncernen och utvecklar konkurrenskraftiga produkter och produktionsteknik. NNH sysselsätter 230 personer och producerar cirka 60 000 ton nickelkemikalier och nickelmetaller årligen.

Quant har ansvarat för underhållsverksamheten på Harjavalta Industripark sedan 1999, och avtalet om fullständig outsourcing av underhåll med Norilsk Nickel Harjavalta Oy förnyades nyligen för ännu en 3-årsperiod med start 2015.

Tommi Heikkilä, underhållschef på Norilsk Nickel Harjavalta, förklarar varför NNH ville förnya avtalet om fullständig outsourcing av underhåll: ”Vi ville se till att utvecklingen av underhållet fortsätter på samma sätt som tidigare och vi såg att Quant har förmågan att fortsätta denna utveckling. Vi har haft och kommer att ha många processförändringar som Quant har anpassat sig till, tillsammans med vår gemensamma strategi. Detta kräver att underhållsfunktionerna är mycket flexibla, och kommunikationen i detta samarbete spelar en viktig roll. Vårt gemensamma mål är att optimera OEE och säkerställa att våra tillgångar används på det mest effektiva sättet”, säger Tommi Heikkilä.

Den nuvarande underhållsplanen lägger också särskild tonvikt på förutsägbarhet och förbättring av underhållsdisciplinen. Enligt NNH:s chef för anläggningstjänster Kimmo Tuomi undviks onödiga produktionsavbrott genom att man genomför ett serviceprogram var fjärde vecka. Detta inkluderar kontinuerlig tillståndsövervakning på plats.

Den ökade tonvikten på OEE (Overall Equipment Effectiveness) har också förbättrat den tekniska tillgängligheten, som har ökat från 96,7 % till 99,6 % mellan 2003 och 2010. Detta innebär en minskning av produktionsförlusterna med 86 %.

Fördelar

  • Underhållet har lyckats förbättra effektiviteten även när produktionsprocessen har förändrats avsevärt
  • Den förlorade produktionsvolymen på grund av driftstopp för underhåll har minskat med 86 % mellan 2003 och 2010
  • Produktionens tekniska tillgänglighet låg på 99 % år 2008 (96,7 % år 2003) med en stabil tillgänglighetsnivå på mellan 99,4 % och 99,6 % (2008–2010)
Date

december 3, 2014