Quantservice

januari 17, 2024

Säkrare arbetsplatser med digitaliserat arbetssätt

Med en ny mobilapplikation vill vi förbättra säkerheten och arbetsmiljön på våra siter i Sverige. Applikationen ökar möjligheterna till kontinuerliga förbättringar och hjälper oss att skapa trygga, effektiva arbetsplatser.

Nyligen startade vi ett pilotprojekt på två av våra siter i Sverige, där våra medarbetare får tillgång till en plattform för att på ett enkelt sätt genomföra och dokumentera 5S-revisioner via mobilen. Applikationen är utformad för att minska manuellt pappersarbete och underlätta dokumentationen.

Vad är 5S?

5S är en metod för att effektivisera arbetet samt ytterligare höja säkerheten och förbättra arbetsmiljön genom ordning och reda. Metoden kommer ursprungligen från den japanska bilindustrin och innefattar fem steg, som på svenska kan översättas till sortera, systematisera, städa, standardisera samt sköta om.

Genom att bland annat eliminera onödiga föremål, hålla rent på arbetsplatsen samt skapa standardiserade rutiner förbättras produktiviteten och effektiviteten. Samtidigt minskar risken för olyckor när farliga eller störande element tas bort från arbetsområdet, vilket bidrar till att vi kan skapa en säkrare miljö för våra medarbetare.

– Sammanfattningsvis kan implementering av 5S leda till en mer organiserad, säker och effektiv arbetsplats, vilket i sin tur kan öka produktiviteten och minska slöseri och risker, säger Mikael Andersson, ingenjör i Quants Operational Excellence-team.

Han lyfter även fram de ekonomiska fördelarna med ett välorganiserat 5S-arbete:

– Genom att eliminera slöseri och ineffektivitet i arbetsprocesser kan företag spara tid och pengar. Att ha en bättre överblick över tillgångar och material kan dessutom leda till minskade inköpskostnader.

Säkra och trygga arbetsplatser

Genom att integrera applikationen med verktyg såsom PowerBI möjliggör vi enkel och detaljerad analys av insamlad data, vilket gör att vi kan identifiera mönster och områden för förbättringar eller åtgärder. Detta hjälper oss att förbättra säkerheten och arbetsmiljön för våra medarbetare, samtidigt som vi kan driva processer för kontinuerliga förbättringar och skapa tryggare och effektivare arbetsplatser.

Pilotprojektet är planerat att pågå under våren. Efter utvärdering och eventuella förbättringsåtgärder är tanken att därefter implementera arbetsmetoden på samtliga siter i Sverige.