Quantservice

maj 21, 2024

Quant Västerås når 6000 dagar utan olyckor

Nyligen nådde Quant Västerås en stor milstolpe, när de fullbordade hela 6000 dagar utan olyckor med frånvaro. Quants Sitechef Mattias Ericsson lyfter fram en stark säkerhetskultur både hos oss på Quant men även hos vår kund, samt en genuin omtanke om varandra som några av nyckelfaktorerna bakom denna imponerande prestation.

Vårt partnerskap i Västerås sträcker sig långt tillbaka i tiden. Sedan 2011 har Quant ansvarat för avhjälpande, förebyggande och planerat underhåll på anläggningen. Personalstyrkan som ansvarar för underhållet är relativt liten, vilket enligt sitechef Mattias Ericsson bidrar till ett stort engagemang gällande säkerhetsfrågor.

– I och med att vi är en relativt liten grupp är det enklare att involvera samtliga medarbetare i det dagliga arbetet och diskussioner kring hur vi kan utföra det på säkrast möjliga sätt, säger han.

”Ett föredöme för hela branschen”

Att vi nyligen nådde 6000 dagar utan olyckor i Västerås är en imponerade prestation. Mattias menar att den starka säkerhetskulturen, med bland annat riskbedömningar innan vi påbörjar arbetet som en viktig hörnsten, är en avgörande faktor.

– Riskbedömningarna är otroligt viktiga. Att vi utför dem konsekvent och noggrant. Dessutom har vi stor nytta av digitala verktyg, samt att vi arbetar kontinuerligt med att minimera risker genom anpassning och utveckling av exempelvis arbetsmetoder och riktlinjer.

Han lyfter även fram den starka gemenskapen på anläggningen.

– Vi har en väldigt stark laganda. Vi bryr oss om varandra, ställer upp för varandra och hjälper till när det behövs.

Pekka Venäläinen, regionschef för Europa & Mellanöstern:

– Jag känner mig mycket stolt över det arbete som våra medarbetare i Västerås gör tillsammans med vår kund. Att lyckas upprätthålla en så hög kvalité i arbetet under så lång tid är en imponerande prestation och de är ett föredöme för hela branschen. För oss på Quant kommer säkerheten först, vilket våra medarbetare i Västerås med sitt engagemang och professionalism är ett utmärkt exempel på.