Quantservice

juni 7, 2022

Quant bidrar till att öppna dörrar till arbetsmarknaden

Under 2021 deltog Quant i Jobbsprånget, ett praktikprogram som ger nyanlända akademiker möjligheten att komma in på den svenska arbetsmarknaden. Fredrik Haglind, Product Manager på Quants site i Ludvika, var mentor åt Neelambikai Pillai som nu har fått en anställning inom sitt område.

– Jag är glad att jag började min resa mot den svenska arbetsmarknaden med Quant. Jag har lärt mig av många fantastiska människor från många olika avdelningar, säger hon.

Jobbsprånget är Sveriges största praktikprogram för nyanlända akademiker och finansieras av den svenska regeringen samt Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse. Initiativet startades med syftet att underlätta för utländska akademiker att ta sig in på den svenska arbetsmarknaden, något som har visat sig vara svårt på grund av bristande referenser, kontakter eller språkkunskaper.

Under 2021 deltog Quant i programmet genom att erbjuda praktikplats till Neelambikai Pillai, som har en elektroingenjörsutbildning från Anna University i Chennai, Indien. Vi deltar igen under hösten 2022.

– För oss på Quant är detta otroligt bra och inspirerande! Det ger oss möjlighet att utvecklas på både individ- och företagsnivå och vi får in värdefull kompetens i vår verksamhet, samtidigt som vi kan vara med och bidra till att hjälpa andra, säger Sandra Enarsson Sundin, HR Manager för Quant Europa.

Enorma möjligheter till lärande”

Fredrik Haglind arbetar som Product Manager på Quants site i Ludvika, Sverige. Under hösten och våren har han varit mentor åt Neelambikai, som nu efter praktikperiodens slut har fått anställning inom sitt område.

– Vårt projekt utgick ifrån digitalisering av balpressar och komprimatorer. Genom att koppla ihop leverantörens moln med vårt underhållssystem var målet att få full koll på våra balpressar och komprimatorer, att få in felmeddelanden från maskinerna direkt som arbetsordrar i vårt underhållsystem samt att framöver kunna gå från kalenderstyrt till tillståndsbaserat underhåll baserat på maskinernas drifttid, berättar Fredrik.

För Neelambikai var praktikperioden en värdefull erfarenhet på vägen mot en anställning i Sverige.

– Jag är glad att jag började min resa mot den svenska arbetsmarknaden med Quant. Jag har lärt mig av många fantastiska människor från många olika avdelningar, säger hon.

– Jag är tacksam över att ha haft en mentor som Fredrik. Han är noggrann, påhittig och engagerad. Han fick mig att känna mig välkommen när jag påbörjade min professionella resa och gav mig enorma möjligheter till lärande under hela min praktikperiod.

Nytt praktikprogram hösten 2022

Även Fredrik ser ett stort värde i att ha fått chansen att delta som mentor i praktikprogrammet.

– Utöver att det är inspirerande att ge möjlighet till att få in utländsk kompetens i arbetslivet är det lärorikt att förklara Quants värderingar och att visa våra system och processer. Det ger fler perspektiv och har gett oss möjligheten att utveckla våra tjänster ännu mer, säger han.

– Nu fick vi även tillfälle att fokusera på ett område som varit eftersatt och har fått ordning på det. Detta är något jag verkligen rekommenderar fler att göra om de får chansen.

Nästa praktikperiod påbörjas hösten 2022 och planen är att Quant även då ska delta genom att erbjuda praktikplats. Deltagarna får en generell beskrivning av Quant som företag samt vilka olika roller vi har att erbjuda våra anställda och de sökande kan därefter specificera vilken ort de vill arbeta på samt vilket område de har erfarenhet av och är intresserade av att praktisera inom.

– Det här programmet skapar värde för oss som företag, våra kunder och både den som är praktikant och mentor. Det ger möjligheter till kompetensutbyte och får oss att växa tillsammans, säger Sandra.