Quantservice

mars 8, 2024

”Quant erbjuder lovande karriärmöjligheter”

I samband med internationella kvinnodagen 2024 lyfter Quant Europa & Mellanöstern fram några av de kvinnor som nyligen har börjat jobba hos oss. Hur är det att arbeta inom industriellt underhåll och varför valde de just Quant?

Nathalie Daher jobbar som Senior Business Developer för Quant Gulf. Innan hon började hos oss arbetade hon som Account Executive inom tekniksektorn hos en ledande systemintegratör.

– Övergången till leverantörssidan markerade nästa steg i min karriär och jag ville skärpa mitt fokus jämfört med tidigare, då jag hanterade flera leverantörer med olika erbjudanden, säger hon.

– Jag såg industriellt underhåll som en underskattad men mycket lovande marknad med enorm potential, särskilt i Mellanöstern. Att komma till Quant var en perfekt möjlighet för mig, med tanke på att det är ett växande företag i kombination med en ledarskapsfilosofi och företagskultur som främjar kreativitet och innovation – egenskaper jag vill bidra till och utvecklas inom.

”Jag får hela tiden utvecklas och utmanas”

För Jennifer Kilman, underhållsingenjör på en av våra anläggningar i Sverige, är företagskulturen en av de största fördelarna med att arbeta på Quant. Hon upplever att hon får bra stöd av chefer och kollegor samtidigt som hon ser goda möjligheter att utveckla sin karriär.

– En av de saker jag gillar mest med att jobba här är att jag hela tiden utvecklas och utmanas. Att ha en dynamisk arbetsmiljö är avgörande för att bibehålla min inspiration och motivation, säger hon.

Efter sina studier i automation och underhåll arbetade Jennifer som Field Application Engineer. Hon valde därefter att börja på Quant istället för att tacka ja till en liknande tjänst på ett annat företag.

– Jag valde Quant baserat på kunden och för att jag kände att jag kunde göra större avtryck här. Jag är väldigt intresserad av underhåll och tycker om att jobba med det, och underhåll är Quants kärnverksamhet.

Industriellt underhåll är fortfarande en övervägande manlig sektor. En kanske förväntar sig att detta skulle innebära utmaningar för kvinnor som arbetar inom branschen. Men för Jennifer har så inte varit fallet på Quant.

– Som yngre kvinna i ett mansdominerat område kände jag att det skulle bli tufft att göra min röst hörd, som det har varit tidigare. Så har det dock inte varit här, vilket jag är väldigt glad över, säger hon.

– Istället är nog den största utmaningen i min roll att få människor och företag att investera i underhåll – de ser det inte alltid som en nödvändighet eller prioritering, vilket det definitivt är.

”En katalysator för professionell utveckling”

Även Nathalie känner igen sig i beskrivningen av en mansdominerad bransch, men känner sig stöttad och stärkt av sina kollegor.

– Det är ovanligt att träffa en kvinna som arbetar inom industriellt underhåll. Men mina  mestadels manliga ingenjörskollegor som ofta stöttar med teknisk expertis i säljprocessen säkerställer min delaktighet och inkluderar mig genom att betona vikten av min roll, vilket resulterar i positiva relationer med våra kunder.

Hon ser den inkluderande miljön, främjandet av kreativitet och innovation, samt potentialen att utveckla sin karriär som några av de största fördelarna med att arbeta på Quant.

– Att jobba på Quant är att vara en del av en multinationell organisation med starka värderingar som ser till att vi trivs på en mångsidig och inkluderande arbetsplats, säger hon.

– Vårt företag erbjuder lovande karriärmöjligheter och fungerar som en katalysator för professionell tillväxt och utveckling.