Quantservice

mars 18, 2024

Lärorik ledarskapsutbildning för Quants medarbetare i Sverige

Nyligen hölls den avslutande delen av vår interna ledarskapsutbildning. Utbildningen fokuserar på olika delar av ledarskap och samlar medarbetare i Sverige som bland annat får lära sig verktyg för att stötta andra i deras utveckling samt utveckla sina egna ledaregenskaper.

Ledarskapsutbildningen hålls i flera moduler och innehåller bland annat föreläsningar och olika typer av grupparbeten. Eftersom våra medarbetare är ett av fokusområdena i vår strategi är denna utbildning viktig för att nå våra strategiska mål samt förbättra vår verksamhet för både medarbetare och kunder, menar Sofia Strömqvist, HR Manager för Quant Europa.

– Det är otroligt viktigt för oss att våra medarbetare känner att de utvecklas på jobbet. Att ha ett starkt ledarskap är en viktig del i detta, så att vi kan erbjuda en attraktiv och utvecklande arbetsplats, säger hon.

”Det var en av de saker jag sett fram emot”

Devad Alagic, underhållsingenjör i Västerås, var en av deltagarna i utbildningen. Han menar att det har varit väldigt lärorikt att få lära känna och dela erfarenheter med kollegor inom Quant.

– Vissa har kommit in i rollen ganska nyligen, medan andra har jobbat längre. Så man får träffa olika människor och dela med sig av sina erfarenheter, säger han.

– Det har varit jätteroligt att lära känna varandra, det var en av de sakerna jag hade sett fram emot.

Även Pål Nilsson, arbetsledare för förebyggande underhåll på vår anläggning i Gruvön, tycker att det har varit värdefullt att få knyta kontakter inom företaget.

– Det är jättebra att få träffa andra som jobbar inom Quant. Det är viktigt att få höra hur andra gör, kunna diskutera med och få tips från personer som jobbar med samma saker som en själv, säger han.

– Det skapar förståelse för hur det fungerar på andra anläggningar och man kan dela erfarenheter och prata om hur man har agerat i olika situationer eller löst olika problem.

”Jag är väldigt stolt”

Både Devad och Pål har haft nytta av det som de har lärt sig under utbildningen. Ett exempel är att jobba med feedback och kommunikation.

– Samtidigt som vi jobbar för kunden så ska ju våra medarbetare också ha det bra. Vårt jobb är speciellt på det sättet, man vet aldrig hur dagen ska bli. Det kan vara jättebra och helt plötsligt stannar maskinerna, då kan det bli en helt annan dag än vad man hade tänkt. Så det är viktigt att man pratar med varandra, säger Devad.

För Pål har utbytet med de andra deltagarna varit en av de stora fördelarna med att gå ledarskapsutbildningen. Det har gett honom värdefulla insikter och lärdomar att ta med sig i sitt eget arbete. Samtidigt har han utvecklats som person och ledare.

– Jag tycker att jag har fått en annan insikt i vad som är viktigt i mitt jobb. Jag tänker ännu mer på att göra mitt bästa för att skapa en arbetsmiljö där våra medarbetare känner sig trygga och att verkligen försöka se varje person och inte bara fokusera på arbetet.

Sofia är glad över den positiva feedback som utbildningen har fått och ser fram emot att fortsätta att utveckla ledarskapet inom företaget.

– Jag är så stolt över våra deltagare och hur de har tagit sig an den här utbildningen. Ledarskapet är som sagt otroligt viktigt och en av de frågor vi arbetar kontinuerligt med för att hela tiden utvecklas som arbetsgivare. Samtidigt har det blivit tydligt under denna utbildningens gång att vi har fantastiska ledare på Quant och jag är väldigt stolt över dem, säger hon.