Quantservice

maj 4, 2022

Kommunikation är nyckeln bakom säkerhetsförbättringar i Ljusne

I maj anordnar vi Quant Safety Week 2022. Syftet är att ytterligare stärka vår säkerhetskultur och under evenemanget anordnas ett antal aktiviteter med fokus på säkerhet. På Quants site i Ljusne har flera säkerhetsförbättringar gjorts under de senaste åren och enligt sitechef Kurt Rudolphi är god kommunikation en viktig faktor bakom förbättringen.

– Inget jobb är så bråttom att vi inte kan göra det säkert, säger han.

Årets tema för Quant Safety Week är Raise your hand, vilket är en princip för alla på Quant att utöva sin rätt att stoppa och rapportera osäkra jobb, förhållanden eller aktiviteter. På Quant site i Ljusne, Sverige, finns det en stark säkerhetskultur just när det gäller att stoppa jobb på grund av eventuella säkerhetsrisker. Enligt sitechef Kurt Rudolphi är en stor anledning till detta god kommunikation.

– Det handlar om kommunikation, att ha en bra dialog med medarbetarna. Att prata om varför dessa saker är viktiga och varför vi ska arbeta på ett visst sätt, säger han.

Han upplever att även kommunikationen medarbetarna sinsemellan har blivit bättre och att säkerhet diskuteras mer i till exempel fikarummet. Det har också funnits situationer där medarbetare på eget bevåg har stoppat jobb av säkerhetsskäl.

– Det tycker jag är ett kvitto på att vi har en stark säkerhetskultur och att medarbetarna själva också tänker på säkerheten, säger Kurt.

– Vi ser det även på de riskobservationer som kommer in. Det är bra kvalitet på dem, vilket jag tycker är ett tecken på att vi har förstått varför vi gör som vi gör.

”Inget jobb är så bråttom att vi inte kan göra det säkert”

På siten i Ljusne arbetar 31 Quant-anställda. Enligt Kurt är de stora riskerna med arbetet att en relativt stor del av jobben utförs på hög höjd samt trafiken. På området kör många stora truckar med tung last, vilket också medför en risk för ras från gafflarna. Utöver god kommunikation är också riskbedömningar före påbörjat arbete en mycket viktig faktor bakom god säkerhet.

– Riskbedömningen är jätteviktig tycker jag, inte minst ur det avseendet att man stoppar handen i fickan en stund. Att man stannar upp och funderar på vad det finns för risker med jobbet. Det är ju den sista möjligheten att korrigera innan man börjar lösa uppgiften, säger Kurt.

Han märker en stor skillnad på säkerhetsarbetet nu jämfört med när han började jobba i branschen på 80-talet.

– Allt man gjorde på 80-talet var inte fel, men det fanns fortfarande en machokultur då. Vissa sätt att arbeta på var accepterat på ett annat sätt och då var det också viktigare att det skulle gå snabbt. Men idag är det inte så, nu vill alla att man ska jobba säkert, säger han.

– Det är också ett mantra som jag försöker att mata in i personalen. Inget jobb är så bråttom att vi inte kan göra det säkert.