Quantservice

4 toukokuun, 2022

Ruotsissa, Ljusnessa, viestintä on avainasemassa turvallisuuden parantamisessa

Toukokuussa vietetään Quantin Safety Week 2022 -tapahtumaa. Tapahtuman aikana järjestetään erilaisia turvallisuuteen liittyviä aktiviteetteja, joiden tarkoituksena on vahvistaa ja parantaa yrityksen turvallisuuskulttuuria entisestään. Quantin yksikössä Ljusnessa, Ruotsissa, on tehty viime vuosien aikana useita turvallisuuteen liittyviä parannuksia. Yksikönpäällikön Kurt Rudolphin mukaan hyvä viestintä ja yhteiset keskustelut ovat tärkeitä tekijöitä menestyksen takana.

– Mikään tehtävä ei ole niin kiireellinen, ettemme voisi tehdä sitä turvallisesti, hän sanoo.

Vuoden 2022 turvallisuusviikon teemana on Nosta kätesi, muistuttaen periaatteesta, joka antaa kaikille quantilaisille mahdollisuuden käyttää oikeuttaan keskeyttää ja raportoida havaitsemastaan vaarallisesta työstä, olosuhteista tai toiminnasta. Quantin yksikössä Ljusnessa, vallitsee vahva turvallisuuskulttuuri, joka näkyy tiimin toiminnassa.

– Kyse on kommunikaatiosta, eli hyvästä vuoropuhelusta työntekijöiden kanssa. Keskustelut siitä, miksi nämä asiat ovat tärkeitä ja miksi meidän pitäisi toimia tietyllä tavalla ovat avainasemassa turvallisuuskulttuurin vahvistamiseksi, kertoo Kurt Rudolph, Site Manager, Quant Sweden.

Hän uskoo myös työntekijöiden välisen kommunikaation parantuneen, jonka lisäksi hän on huomannut, että turvallisuudesta puhutaan yhä useammin esimerkiksi lounastauoilla. On myös ollut tilanteita, joissa työntekijät ovat omasta aloitteestaan keskeyttäneet työskentelyn havaitessaan turvallisuuteen liittyviä riskejä.

– Sanoisin, että tämä on todiste vahvasta turvallisuuskulttuuristamme ja siitä, että työntekijämme todella ajattelevat aina ensin turvallisuutta, Kurt sanoo.

– Myös raportit vahvistat tämän, turvallisuushavaintojen määrä ja laatu on hyvällä tasolla. Mielestäni tämä on merkki siitä, että olemme ymmärtäneet miksi teemme asioita tietyllä tavalla.

”Mikään tehtävä ei ole niin kiireellinen, ettemme voisi suorittaa sitä turvallisesti”

Ljusnessa työskentelee 31 Quantin työntekijää. Kurtin mukaan suurimmat riskit kyseisellä työmaalla työskentelyyn liittyvät siihen, että melko moni työtehtävä tehdään korkealla, toiseksi riskitekijäksi hän nimeää työmaalla kulkevan liikenteen. Työmaa-alueella kulkee monia suuria kuorma-autoja, jotka kuljettavat raskaita kuormia, mikä aiheuttaa riskin esineen putoamisesta kuormasta. Hyvän viestinnän lisäksi jokaista työtehtävää edeltävä riskiarviointi on toinen tärkeä tekijä turvallisuuden varmistamiseksi.

– Riskinarviointi on erittäin tärkeä, silloin pysähdyt hetkeksi miettimään, mitä mahdollisia riskejä seuraavaan työhön liittyy. Se on viimeinen mahdollisuus tehdä korjauksia ennen, kuin aloitat tehtävän ratkaisemisen, Kurt sanoo.

Hän näkee tämän päivän turvallisuustyössä suuren eron aikaan, jolloin hän itse aloitti työskentelyn alalla 80-luvulla.

– Kaikki mitä 80-luvulla tehtiin ei ollut väärin, mutta silloin oli vielä eräänlaista macho-kulttuuria. Jotkut työskentelytavat hyväksyttiin tavalla, jollaista ei tänä päivänä hyväksyttäisi. Silloin oli erityisen tärkeää myös se, että työ valmistui nopeasti. Nykyään se ei ole niin, vaan kaikki haluavat, että työ tehdään ensisijaisesti turvallisesti, hän sanoo.

– Se on myös mantra, jota käytän toistuvasti; Mikään tehtävä ei ole niin kiireellinen, ettemme pystyisi suorittamaan sitä turvallisesti.