Quantservice

23 helmikuun, 2023

Älykäs kunnossapito voi vähentää merkittävästi ympäristöjalanjälkeä ja tuotantokustannuksia

Teollisuusyritysten kilpailukyky ja selviytyminen ovat nykyään tiivisti sidoksissa tuotannon ja tuotteiden vastuullisuuteen. Olemme nähneet aloitteita, kuten esimerkiksi fossiilivapaa teräs, sähköistys, päästöjen kompensointipalvelut jne., mutta onko olemassa keinoja, joilla kaikki valmistusyritykset voivat pienin keinoin vähentää ympäristövaikutuksiaan nykyisen tuotannon osalta?

Quant on kunnossapidon kehityksen yksi edelläkävijä, joka on viimeisen 30 vuoden aikana kehittänyt Quant Smart Maintenance -konseptia, jossa kestävä kehitys toimii koko konseptin keskeisenä tekijänä. Me uskomme, että hyvin jäsennellyn kunnossapidon kautta voimme vaikuttaa ja tukea minkä tahansa valmistavan yrityksen pyrkimyksiä olla johtavassa asemassa kestävän tuotannon osalta.

Neljä pääulottuvuutta

Kunnossapitotoimintojen kestävään kehitykseen vaikuttaa neljä pääulottuvuutta, joista ensimmäisellä Human Dimension, on keskeinen rooli kaikissa kestävään kunnossapitoon tähtäävissä tavoitteissa. Ottaessamme kokonaisvaltaisen vastuun kunnossapitotoiminnosta keskitymme varmistamaan oikeat olosuhteet turvallisuudelle, tasa-arvoisuudelle sekä koulutukselle ja oman henkilökohtaisen osaamisen kehittämiselle.

Kaksi seuraavaa kestävän tuotannon keskeistä tekijää ovat Technical Dimension ja Life Cycle Dimension. Kun kunnossapidon tehokkuus ja luotettavuus keskeinen kunnossapito yhdistetään laitoksen suorituskyvyn parantamiseen, pystymme vaikuttamaan laitteiden kokonaistehokkuuteen sekä epäsuoriin ja suoriin elinkaarikustannuksiin.

-Roolimme kunnossapitokumppanina tarkoittaa, että tuomme tarvittavan osaamisen ja rakenteet nykyisten prosessien tueksi, nostaaksemme kunnossapidon täysin uudelle tasolle. Erinomaiset tulokset voidaan saavuttaa työskenneltäessä hyväksi todettujen prosessien ja integroitujen digitaalisten työkalujen kanssa, kertoo Joakim Christoffersson, Business Developer, Quant Sweden.

– Jatkuva laitoksen suorituskyvyn parantaminen on olennainen osa kunnossapitokumppanuutta Quantin kanssa. Olemme esimerkiksi auttaneet erästä eurooppalaista kaapelivalmistajaa lisäämään merkittävästi teknistä saatavuutta. Parannusten myötä asiakas pystyi kasvattamaan tuotantoaan investoimatta lisätuotantokapasiteettiin – ja kaikkiin siihen liittyviin ympäristönäkökohtiin.

Neljäs keskeinen tekijä on Environmental Dimension. Tällä keskeisellä tekijällä on merkittävä vaikutus teollisuus ja valmistusyritysten tuotteiden energian ja resurssien käyttöön sekä mahdollisesti haitallisiin päästöihin, jonka lisäksi tähän liittyy standardeja ja määräyksiä. Kestävä valmistus lisää jäsennellyn ja hyvin hallitun kunnossapidon tarvetta, jotta kestävän kehityksen etuja voidaan saavuttaa jäsennellyllä ja vaatimusten mukaisella tavalla.

– Tämä voi tarkoittaa hyvin monenlaisia toimenpiteitä, joista voisin mainita esimerkiksi prosessilinjan energian optimointitutkimuksen, laitteiden ostamisen elinkaaritukikustannusten mukaisesti, eikä niinkään alkuhankintakustannusten perusteella, oikean voiteluaineen käyttämisen laitteessa, joka aiheuttaa vähemmän kulumista.

Tehokasta tukea heti ensimmäisestä päivästä lähtien

Quant sitoutuu ja tukee asiakkaitaan tuotannon eri tilanteissa ja elinkaarenvaiheissa ensimmäisestä päivästä lähtien. Tavoitteena on luoda asiakkaillemme mitattavissa oleva ja vastuullisempi muutos.

-Painopisteenämme on aina luoda tehokas organisaatio, kulttuuri, prosessit, työkalut ja järjestelmät, joiden tavoitteena on optimoida asiakkaidemme tuotanto ja sijoitetun pääoman tuotto kestävällä tavalla, Christoffersson sanoo.

Lue lisää aiheesta!