Quantservice

Digitala lösningar för industriellt underhåll

Digitala verktyg för utmärkt anläggningsprestanda

Att ta hjälp av en extern samarbetspartner när det gäller digitalisering och utvecklingsfokus gör stor skillnad jämfört med att hantera det inom företaget. Den tekniska utvecklingen går mycket snabbt, vilket är en stor utmaning för många företag som inte har det som sin kärnverksamhet.

Quant kan identifiera, integrera och tillämpa ny teknik och nya lösningar på ett smidigt och kostnadseffektivt sätt. Vårt välutvecklade digitala erbjudande skapar värde både för våra kunder och för oss själva i vårt ständiga utvecklingsarbete.

Vårt fokus ligger på att ytterligare förbättra vårt digitala erbjudande för att även inkludera avancerade analyser och artificiell intelligens. Vårt mål är att behålla vår position som en aktör i framkant inom digital teknik för industriellt underhåll.

Quants digitala verktyg

Mät och maximera OEE: quantEffect

• Automatiserad och pålitlig mätning av OEE (Overall Equipment Effectiveness)

• Molnbaserad lösning med användarvänligt gränssnitt, även för mobilen

• Skalbart från en fristående maskin upp till flertalet produktionsanläggningar

• Alla industrier stöds

• Enkel och snabb implementering med tydliga instruktioner

Rätt underhåll vid rätt tidpunkt: quantPredict

• Molnbaserat övervakningssystem

•  Stöder flertalet sensortillverkare

•  Stöder flertalet sensortyper (vibration, tryck, temperatur, ström)

•  Larmfunktion för flertalet processparametrar

•  Automatiska aviseringar via mejl

•  Automatiska aviseringar till flertalet underhållssystem

•  Möjliggör tillståndsbaserat och mätarbaserat underhåll

Effektivt underhållssystem: quantWorx

• Förbättrad operativ effektivitet

• Minskad mängd administrativa uppgifter

• Utökat gränssnitt för den operativa verksamheten

• Förbättrad datahantering och ökad kvalité på underhållsdata

• Ökad synlighet av underhållsläget

• Enkel åtkomst för att möjliggöra kvalitativa analyser och förbättringsförslag baserat på verklig data

Förbättrad säkerhet och hållbarhet: quantShield

• Stärker säkerhetskulturen

• Ger omedelbar information om säkerhetsrisker och -brister

• Förenklar ständiga förbättringar och erfarenhetsutbyte

• Ökad transparens och möjlighet till uppföljning samt hantering av säkerhetsärenden

Skräddarsydda översiktsbilder: quantNumbers

• Detaljerad analys av drifts- och affärsdata

• Kan kopplas samman med kundens egna Business Intelligence-system eller mjukvara utvald av Quant

• Komplett nyckeltalshantering

Säkra och flexibla inspektioner: quantDrone

• Visuell och termisk inspektion av olika typer av strukturer

• Tidig upptäckt av strukturella problem (strukturell integritet, korrosion, etc)

• Förbättrad tillförlitlighet (t.ex. filter) och kontroll vid eventuell funktionsförsämring

• Förbättrad säkerhet

Är du nyfiken på vad
vi kan göra för dig?

Med vårt stora nätverk och gedigna erfarenhet kan vi hjälpa kunder inom många olika industrier och på olika platser runtom i världen.