Quantservice

17 kesäkuun, 2024

Quant Kuusankoski saavutti 1500 tapaturmatonta päivää – Näin Quant rakentaa turvallisuuskulttuuriaan

Quant on sitoutunut luomaan turvallisen työympäristön työntekijöilleen ja yhteistyökumppaneilleen. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi Quant on panostanut vahvasti turvallisuuskulttuurin kehittämiseen, ja vuosien aikana eri yksiköt ovat saavuttaneet hienoja virstanpylväitä.

Tiimimme Kiimingissä, Kuusankoskella ja Vantaalla saivat aikaan loistavia tuloksia huhtikuussa, Quantin turvallisuuskuukauden aikana. Vaasan Oy asiakkuudesta vastaava yksikönpäällikkö kertoi tarkemmin aktiivisesta turvallisuustyöstä yksiköissä.

-Tiimimme kaikissa kolmessa yksikössä ovat tehneet loistavaa työtä turvallisuuden edistämiseksi vuoden vaihteesta alkaen, joka on näkynyt positiivisena trendinä turvallisuusraporteissamme. Erityisesti turvallisuuskuukauden vaikutus on näkynyt ennakoivien turvallisuustoimenpiteiden kasvuna, joita tehtiin yhteensä 194 kpl, kertoo Juha Rasinmäki, yksikönpäällikkö, Quant Finland.

Quantin Kuusankosken tiimi saavutti oman virstanpylvään huhtikuussa, saavuttaen 1500 tapaturmatonta päivää. Tämä hieno saavutus on tulosta tiimin sitoutumisesta ja aktiivisesta toiminnasta turvallisuuden varmistamiseksi. Tiimi juhlisti yhdessä tätä merkittävää tapahtumaa toukokuun puolivälin jälkeen kakun ja kahvituksen merkeissä.

Kuva Kuusankoskelta.

Yksi tärkeimmistä tekijöistä turvallisuuden kehittämisessä on ollut esimerkin kautta johtaminen. Lisäksi tiimin jäsenten puuttuminen havaittuihin riskitekijöihin on toinen merkittävä asia.

-Olemme onnistuneet saavuttamaan loistavia tuloksia myös Kiimingissä ennakoivien turvallisuustoimenpiteiden osalta. Paikallinen tiimimme on tehnyt aktiivisesti ennakoivia turvallisuustoimenpiteitä, ja kehitystä on ollut hienoa seurata!

Kuva Kiimingistä.

Turvallisuudessa on kyse jatkuvasta kehityksestä, joka vaatii tiivistä yhteistyötä niin oman tiimin, kuin myös asiakkaan kanssa.

-Meillä on yhteinen työmaa asiakkaamme kanssa ja turvallisuuteen liittyvät asiat ovat myös asiakkaallamme tärkeitä. Turvallisuuden ylläpito ja kehitys vaatii jatkuvaa huomiota ja proaktiivista työtä koko tiimiltä. Havaittuihin riskeihin tulee puuttua nopeasti ja huolehtia tehokkaasta viestinnästä, sanoo Juha.

Avainasiat turvallisen työympäristön luomiseen:

-Esimerkin kautta johtaminen: Esimiehet näyttävät esimerkkiä noudattamalla turvallisuuskäytäntöjä ja puuttumalla turvallisuusriskeihin.

-Yhteistyö oman tiimin ja asiakkaan kanssa: Työntekijät tekevät yhteistyötä turvallisen työympäristön luomiseksi ja ylläpitämiseksi.

-Ennakointi: Turvallisuusriskejä havainnoidaan ja niihin puututaan tehokkaasti.

-Viestintä: Turvallisuudesta keskustellaan yhdessä ja viestitään avoimesti.

Vahva turvallisuuskulttuuri on mahdollista rakentaa sitoutuneen johdon ja tiimin avulla!

Lue lisää turvallisuudesta:

-5000 päivää ilman tapaturmia – Turvallinen työympäristö kertoo rohkeudesta puuttua

-Kriisinhallinta harjoitukset edistävät turvallisuutta tapaturman sattuessa

-Henkilöstön rohkeus puuttua luo turvallisen työympäristön