Quantservice

24 maaliskuun, 2023

Henkilöstön rohkeus puuttua luo turvallisen työympäristön

Rohkeutta on monenlaista, ja se on myös tärkeä ominaisuus turvallisuuden kehitykselle. Quant on vahvasti sitoutunut turvallisemman työympäristön kehittämiseen ja rohkeus puuttua on yksi näistä tärkeistä asioista, johon yritys kannustaa jokaista tiiminsä jäsentä. Iiris Paavisto ja Maria Marttila kertovat mistä yrityksen turvallisuuskeskeisyys kumpuaa.

Yksi selkeä asia nousee molempien puheesta heti esille, kun väistyvä turvallisuuspäällikkö Iiris Paavisto ja uusi turvallisuuspäällikkö Maria Marttila kertovat turvallisuudesta. Turvallisuuden kovien lukujen/datan taustalla ovat pehmeät arvot ja aito välittäminen.

„Ihmisistä täytyy välittää aidosti, ja sen täytyy huokua johtamisesta koko henkilöstölle. Kyse ei ole erillisestä turvallisuusjohtamisesta, vaan johtamisesta johon turvallisuus linkittyy sulavana osana kokonaisuutta. “, toteaa Iiris.

Kumpikin suhtautuu turvallisuuteen aidon välittämisen ja empaattisuuden kautta, ja toisista välittäminen työpaikalla tulee luonnostaan.

-Turvallisuusajattelumme näkyy myös asiakkaillemme, he ymmärtävät ja luottavat siihen, että me otamme turvallisuuden aina vakavasti. Heidän ei tarvitse olla huolissaan siitä, ymmärrämmekö me turvallisuuden merkityksen. Meillä on selkeät peruspilarit ja toimivat prosessit, jotka ohjaavat turvallisuuden kehitystä sulavasti eteenpäin, kertoo Iiris.

Rohkeus puuttua on tärkeä osa turvallisuutta

Kun laitteessa ilmenee häiriöitä tai poikkeustilanne, ilmassa on aina enemmän riskejä kuin normaalisti. Rohkeus on myös tärkeä osa turvallisuuden kehitystä. Jokaisella työntekijällä pitää olla rohkeutta keskeyttää riskejä sisältävä tilanne tai pysähtyä kiireenkin keskellä arvioimaan mahdolliset riskit. Tähän myös Quantin johto on valtuuttanut koko henkilöstönsä.

-Kunnossapidon ammattilaisilta vaaditaan jatkuvaa valppautta ja asiantuntevaa riskienarviointikykyä työn suorittamiseksi turvallisesti. Haluan kuitenkin mainita, että meidän ihmisemme selviävät yleensä hienosti kovan kiireen ja paineenkin alla. Kokemus auttaa siinä, että kiire täytyy vain pystyä suodattamaan pois mielestä. Ainoastaan niin pystyy toimimaan turvallisesti ja tehokkaasti. Pysähtyminen ja riskienarviointi ennen työn aloittamista on todella tärkeää, kertoo Iiris.

Turvallisuustiimi on tehnyt pohjatyötä mahdollistaakseen töiden kattavaa riskienarviointia ja koko organisaatio on jo tiedostanut, että riskejä on arvioitava monella eri tasolla. Lisäksi riskienarvioinnin tärkeys täytyy pitää vahvasti osana viestintää jatkuvasti, jotta sen merkitys ei unohdu. Erityisesti puheessa korostuu myös Quantin oma mobiiliapplikaatio, joka on luotu viime hetken arviointia varten, tehden siitä helppoa ja nopeaa.

-Se ei kuitenkaan riitä, että riskienarviointi on tehty kertaalleen. Työt voivat sisältää muuttuvia tekijöitä todella paljon, jonka vuoksi ihmisten täytyy olla koko ajan hereillä ja valppaana. Tämän vuoksi käytössämme on monitasoinen riskienarviointiprosessi. Esimerkiksi huomatessamme, että jokin tietty työ sisältää useampia riskejä tai monimutkaisia työvaiheita, teemme myös työkohtaisen vaarojen arvioinnin, Maria kertoo.

Turvallisuus vaatii jatkuvaa kehitystä

Quant on onnistunut kehittämään turvallisuuteen liittyviä prosesseja ja työskentelytapoja vuosi vuodelta, koska yritys näkee tämän osa-alueen ensisijaisen tärkeänä kohteena kehitykselle.

– Yleisesti ottaen meidän arvoissamme ovat tärkeitä turvallisuus, ammattitaito, asenne ja laatuajattelu, ja nämä kaikki kulkevat tiiviisti käsi kädessä. Henkilöstöstämme löytyy hienoja esimerkkejä, siitä miten ihmiset ovat sitoutuneet turvallisuuteen ja sen kehittämiseen omassa paikallisessa yksikössään. Vuosien aikana olemme löytäneet myös uusia tapoja kehittää turvallisuuskulttuuria eteenpäin. Esimerkiksi noin vuosi sitten lanseerasimme Life saving rules -koulutuksen koko henkilöstöllemme, Iiris kertoo.

Molemmat ovat vahvasti sitä mieltä, että turvallisuuden suhteen ei voi olla koskaan valmis, aina riittää kehitettävää.

– Hyvä perehdytys on kaiken hyvän työn alku ja juuri, mutta se ottaa aikansa. Vaikka kiire on tavallisesti aina läsnä arjessa, meidän tulee antaa aikaa perehdyttämiselle, näin voimme varmistua turvallisuuskulttuurin kehittymisestä tulevaisuudessa, toteaa Maria.

Lopputuloksena voidaan sanoa, että Quantin vahva sitoutuminen turvallisuuteen tulee esille siinä, miten aito välittäminen näkyy kehityskohteissa ja johtamisessa, miten edistyneiden työkalujen avulla pystytään tunnistamaan riskejä ja miten havaittuihin poikkeamiin tartutaan rohkeasti kehitysmielessä. Turvallisuus on aidosti yritykselle se ensisijainen asia.