Quantservice

28 kesäkuun, 2022

quantWorxCode lisää tehokkuutta ja parantaa viestintää

Yhdessä yksiköistämme on meneillään projekti web-pohjaisen quantWorxCode -sovelluksen toteuttamiseksi. Uusi sovellus antaa asiakkaalle mahdollisuuden luoda palvelupyyntöjä, tarkastella meneillään olevia työpyyntöjä tai ottaa yhteyttä huolto-organisaatioon skannaamalla QR-koodi älypuhelimellaan.

Vuoden 2021 lopulla käynnistyi työtilausten luomis- ja käsittelyprosessien tehostamiseen liittyvä projekti, jossa apuna käytettiin quantWorxCode sovellusta. Tehtaalle lisättäessä laitekohtaiset QR-koodit, asiakas voi skannata ne älypuhelimellaan ja tehdä huoltopyynnön, tarkastaa käynnissä olevat työt, tai ottaa helposti yhteyttä koneen huollosta vastaaviin henkilöihin.

-Yksi sovelluksen tärkeimmistä eduista on se, että minimoimme sähköpostitse tai puhelimitse saapuvat työmääräykset, ja sen sijaan saamme ne suoraan CMMS-järjestelmäämme, kertoo yksikönpäällikkö Henri Chi.

-Kun työmääräykset saapuvat sähköpostitse tai puhelimitse, on aina olemassa riski, että ne katoavat muiden sähköpostien joukkoon, tai jonkun pöydällä oleviin muistiinpanoihin, mutta quantWorxCode tekee tästä prosessista erittäin helpon ja tehokkaan, niin asiakkaille kuin meillekin.

Parempi vasteaika estää suuremmat koneviat

Sovellus on täysin verkkopohjainen, eikä vaadi käyttäjältä esiasennusta tai sisäänkirjautumista. Henrin mukaan tämä on toinen keskeinen tekijä, miksi quantWorxCode on saanut erittäin hyvää palautetta asiakkaalta.

– Asiakkaan näkökulmasta katsottuna he joutuvat usein kommunikoimaan monien eri ihmisten ja toimittajien kanssa, joista jokainen ehdottaa omaa järjestelmää eri käyttäjätunnuksilla ja salasanoilla, mutta quantWorxCoden avulla älypuhelin riittää. Tämä on siis yksi niistä ongelmista, jonka halusimme ratkaista asiakkaan puolesta ja tehdä käytöstä mahdollisimman helppoa, hän sanoo.

Asiakkaan etu on myös se, että kunnossapito-organisaation vastausaika lyhenee, sillä prosessin virtaviivaistaminen on helpottanut pientenkin ongelmien ilmoittamista.

– Asiakkaalta saatu palaute on ollut erittäin positiivista. Tehdasympäristöissä on melko yleistä, että jos ongelma ei ole kriittinen, siitä ei välttämättä raportoida heti. Joten kaikki nämä pienet ongelmat kerääntyvät, ja voi kestää kuukausia, ennen kuin kunnossapito-organisaatio on tietoinen niistä, Henri selittää.

– Havaitsemalla nämä poikkeamat ajoissa voimme lyhentää vasteaikaamme ja estää suurempia vikoja syntymästä.

Lisää tehokkuutta quantWorxCoden avulla

Projektin tavoitteena on, että tehtaan kaikkiin laitteisiin lisätään vuoden loppuun mennessä QR-koodit, jotka tehostavat huomattavasti viestintää asiakkaan ja kunnossapito-organisaation välillä. quantWorxCode työkalun käyttöönotto on vaikuttanut positiivisesti myös kunnossapitotiimiin ja siihen, miten he voivat suunnitella ja hallita työtään.

– Lyhyellä tähtäimellä se lisää työtaakkaa, mutta pitkällä tähtäimellä se tehostaa työtämme paljon. Tutkimuksia tarvitaan vähemmän, ja tiedot ovat suoraan CMMS-järjestelmässämme, minkä ansiosta pystymme toimimaan tehokkaammin ja ennakoimaan tilanteita, Henri lisää.