Quantservice

7 kesäkuun, 2024

Quant ja Vaasan Oy Kiiminki – ”Yhteistyö Quantin kanssa on parantanut tuotannon tehokkuutta.”

Parhaan mahdollisen tuloksen saavuttamiseksi tulee kunnossapitotiimin ja tuotantotiimin toimia saumattomasti yhteen. Vuonna 2019 alkanut yhteistyö Quantin ja Vaasan Kiimingin leipomon välillä on tuonut parannuksia leipomon kokonaistehokkuuteen.

Vuoden aikana yhteiset onnistumiset ovat kehittäneet yhteistyötä ja molemmin puolista luottamusta, mahdollistaen kehityksen tuotannontehokkuuden ja turvallisuuden osalta.

-Meille on ensiarvoisen tärkeää, että koneiden luotettavuus, tuotteiden laatu ja toimitusvarmuus säilyvät huippuluokassa. Olemme tyytyväisiä siihen, että yhteistyömme aikana olemme onnistuneet yhdessä nostamaan OEE:n (Overall Equipment Effectiveness) tavoitetasomme yläpuolelle. Tämä saavutus on osoitus hyvästä yhteistyöstä, johon ovat vaikuttaneet sekä kunnossapidon, että tuotannon henkilöstön ponnistukset, kertoo Pentti Keränen, tuotantopäällikkö, Vaasan Oy.

Vuosien saatossa myös yhdessä kohdatut haasteet on pyritty ratkomaan juurisyyanalyysien, avoimen keskustelun ja yhteistyön avulla.

– Quantin paikallinen kunnossapidon tiimi koostuu ammattitaitoisista huoltomiehistä ja arvostan heidän osaamistaan. Oli tilanne mikä tahansa, olemme voineet luottaa siihen, että he osaavat kyllä hoitaa homman, Keränen toteaa.

Työturvallisuus ja tuoteturvallisuus etusijalla

Elintarviketeollisuudessa turvallisuus kattaa sekä työturvallisuuden, että tuoteturvallisuuden ja näitä seurataan tarkasti. Turvallisuutta on edistetty aktiivisesti myös yhteistyön avulla.

-Täällä Kiimingin leipomolla olemme saavuttaneet 600 päivää ilman tapaturmia, mikä on hieno saavutus. Tämä osoittaa sitoutumisemme turvallisuuteen, sekä nykyisten toimintatapojen, kuten riskianalyysien vaikutuksen työtapojen kehitykseen vuosien varrella, Keränen kertoo.

Molemmin puolinen luottamus

Viime vuoden keväällä paikalliseen kunnossapidon tiimiin saatiin uusi jäsen Hannu Kivelä, joka on johtanut hienosti kunnossapidon paikallista tiimiä ja kehittänyt tiimin yhteishenkeä.

-Tiimimme jäsenet ovat avoimia uusille ideoille ja ongelmiin on tartuttu ripeästi. Tämä on ollut ratkaisevaa luottamuksen rakentamisessa asiakkaan suuntaan, myös projektien onnistuminen on ollut tärkeä osa luottamuksen rakentamista, kertoo Hannu Kivelä, kunnossapitopäällikkö, Quant Finland.

-Yhteistyö on kehittynyt jatkuvasti eteenpäin ja yhteinen päämäärä on selkiytynyt. Pyrimme siihen, että työskentelemme päämäärätietoisesti yhdessä yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Avoin kommunikaatio ja yhteiset tavoitteet ovat kaiken A ja O, kun nämä elementit ovat kohdallaan, voidaan saavuttaa merkittäviä tuloksia, kertoo Pentti Keränen, tuotantopäällikkö, Vaasan Oy.

Lue lisää:

Parantunut OEE tuottaa merkittävää arvoa kansainväliselle Leipomolle

Teollisuuden kunnossapitokumppanuus – Quant Finland & Lantmännen Cerealia Kotka