Quantservice

9 toukokuun, 2023

Milloin on oikea aika ottaa kunnossapidon asiantuntijat mukaan greenfield -projektiin?

greenfield_quant

Uutta tehdasta rakennettaessa tai jo olemassa olevaa tuotantolaitosta laajennettaessa, on olennaista luoda valmiudet myös huippuluokan kunnossapidolle, jolla varmistetaan sijoitetun pääoman vaikutus.

Ajoituksella, milloin kunnossapidon asiantuntijat otetaan mukaan greenfield -projektiin, on tärkeä rooli. Kunnossapidon asiantuntijat tukevat osaltaan projektin kulkua kestävän kehityksen näkökulmasta, esim. elinkaarikustannusanalyysien (LCC) ja kriittisyysluokittelujen kautta. Näin varmistetaan, että uuden tuotantolaitoksen suunnittelussa ja kehittämisessä otetaan eri näkökulmat huomioon. Esimerkiksi, jos alkuvaiheessa keskitytään alkuperäisiin hankintakustannuksiin elinkaarikustannusten (LCC) sijasta, siitä voi tulla kallis oppitunti.

Tosiasiassa, jopa 80 % elinkaarikustannuksista määritetään ennen käyttöönottoa ja tukikustannukset ovat usein 2–20 kertaa suuremmat, kuin alkuperäiset hankintakustannukset. Mikäli kaikkia näkökulmia ei ole osattu ottaa huomioon jo varhaisessa vaiheessa on hyvin todennäköistä, että eteen tulee odottamattomia tilanteita ja kustannusarviot ylittyvät.

Kunnossapidon ammattilaiset osaavat analysoida elinkaarikustannukset ja keskittyä luotettavuuden, käytettävyyden, ylläpidettävyyden ja turvallisuuden (RAMS) varmistamiseen. Näin kaikki näkökohdat otetaan varmasti huomioon jo aikaisessa vaiheessa, jolla on merkittävä vaikutus sijoitetun pääoman tuottoprosenttiin sekä laitoksen suorituskykyyn kokonaisuudessaan.

Selkeän kunnossapitostrategian merkitys

Uudet tuotantolaitokset pitävät sisällään myös modernit laitteet, jotka tuottavat suuria määriä dataa. Kun dataa osataan kerätä ja käyttää älykkäästi, pystytään sen avulla luomaan merkittävää arvoa. Menestyäksesi tarvitset alan ammattilaiset, joilla on pitkä kokemus ylläpidon kehittämisestä ja digitalisoinnista. He osaavat määritellä, mitä dataa kerätään, miten sitä hyödynnetään ja mitä toimintoa sen tulee täyttää.

Jokaisella kestävään tuotantoon ja vahvempaan kilpailukykyyn pyrkivällä yrityksellä on oltava selkeä kunnossapitostrategia sekä prosesseihin upotetut käytännöt, osaaminen ja moderni teknologia, jotta uusi tuotantolaitos toimii menestyksekkäästi.

Quantin laajan asiantuntijaverkoston avulla voimme tarjota asiakkaillemme tarvittavat resurssit ja taidot, jotka mahdollistavat greenfield -projektin onnistuneen käynnistämisen. Tyypillisiä toimintoja ovat kunnossapitoprosessien integrointi, kunnossapito-organisaation suunnittelu, teknikkojen palkkaaminen ja kouluttaminen, kunnossapito-organisaation asteittainen ylös ajo sekä huolto-ohjeiden valmistaminen ja testaus tuotannon aloittamista varten. Kun sinulla on nykyaikaiset kunnossapitoprosessit ja alan asiantuntija kumppanina, on näillä suora positiivinen vaikutus laitteiden saatavuuteen ja tuotannon tehokkuuteen.

Tulevaisuudessa kasvava haaste

Viimevuosien aikana teollisuuden aloilla on kiinnitetty huomiota kasvavaan osaajapulaan. Tähän on vaikuttunut esimerkiksi kokeneiden työntekijöiden jääminen eläkkeelle, jonka lisäksi myös teknologian nopea kehitys on lisännyt monipuolisen osaamisen tarvetta.

Meillä Quantilla maailmanlaajuiseen tiimiimme kuuluu yli 3000 kunnossapidon asiantuntijaa, jotka sijaitsevat pääasiassa Pohjoismaissa, Keski-Euroopassa ja Etelä-Amerikassa. Koulutamme tiimiämme jatkuvasti ja etsimme uteliaina uusia tapoja vastata asiakkaidemme tarpeisiin. Olemme esimerkiksi vahvistaneet Suomen Service Center yksiköitämme kuluvan vuoden aikana, joiden avulla voimme tukea monia lähialueiden asiakkaita, kun he tarvitsevat lisäresursseja tai asiantuntemusta tietyn kehitysprojektin johtamiseen.

Teollisuuden kunnossapito on intohimomme, jonka myötä voimme taata haastavan, luovan ja palkitsevan työpaikan nykyisille ja tuleville asiantuntijoille. Tämä on yksi syy, miksi voimme luottavaisesti sanoa, että pystymme auttamaan asiakkaitamme tulevaisuuden haasteissa.